Sure sec
NAHL-16 Tefsiri

NAHL Suresi 16. Ayet-i Kerime Tefsiri

NAHL-16 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ, evvelâ maddî açıdan (Dünya açısından) meseleyi ortaya koymaktadır. Bu açıdan Dünya'nın yaratılışına bakıldığında, bahsi geçen yıldız, kutup yıldızıdır. Kutup yıldızı, insanların yoll...
share on facebook  tweet  share on google  print  

NAHL Suresi Âyet - 16 Tefsiri

 

وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

Ve alâmâtin, ve bin necmi hum yehtedûn(yehtedûne).

Ve alâmetler (işaretler) ve yıldızla (devrin imamıyla) onlar, yol bulurlar (hidayete ererler).

1.ve alâmâtin: ve alâmetler, işaretler
2.ve bi en necmi: ve yıldız ile
3.hum: onlar
4.yehtedûne: yol bulurlar, hidayete ererler
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ, evvelâ maddî açıdan (Dünya açısından) meseleyi ortaya koymaktadır. Bu açıdan Dünya'nın yaratılışına bakıldığında, bahsi geçen yıldız, kutup yıldızıdır. Kutup yıldızı, insanların yollarını bulacağı, kuzeyi işaret eden bir yıldızdır. Bu yıldıza göre insanın doğuyu, batıyı hesaplaması, gideceği yeri tayin etmesi kolaylaşır.

Bir de fiziğin ötesi söz konusudur. Ona da Allahû Tealâ "alâmetler" ve "bir yıldız" demektedir. Allahû Tealâ, bu âyet-i kerime ile hem fizik standartlarda hem de fiziğin ötesindeki manevî âlemde devrin imamını kastetmektedir. Her devirde dünya üzerinde sadece bir kişi devrin imamlığına mutlaka tayin edilir. Ve eğer insanlar, Allah'a ulaşmayı dilerlerse devrin imamının ruhu başlarının üzerine gelip yerleşir:

40/MU'MİN-15: Rafîud deracâti zûl arş(arşi), yulkır rûha min emrihî alâ men yeşâu min ıbâdihî li yunzira yevmet telâk(telâkı).
Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından (Kendisine ulaştırmayı) dilediği kişinin (Allah’a ulaşmayı dilediği için Allah’ın da Kendisine ulaştırmak istediği kişinin) üzerine (başının üzerine) Allah’a ulaşma gününün geldiğini (o kişinin ruhuna) ihtar etmek için, emrinden (Allah’ın emrini tebliğ edecek) bir ruh (devrin imamının ruhunu) ulaştırır.
Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geldiği için, kalbin içine îmân yazılır:

58/MUCÂDELE-22: Lâ tecidu kavmen yu’minûne billâhi vel yevmil âhiri yuvâddûne men hâddallâhe ve resûlehu ve lev kânû âbâehum ve ebnâehum ve ihvânehum ev aşîratehum, ulâike ketebe fî kulûbihimul îmâne ve eyyedehum bi rûhin minhu, ve yudhıluhum cennâtin tecrî min tahtihâl enhâru hâlidîne fîhâ, radıyallâhu anhum ve radû anhu, ulâike hizbullâh(hizbullâhi), e lâ inne hizballâhi humul muflihûn(muflihûne).
Allah’a ve ahiret gününe (ölmeden önce Allah’a ulaşmaya) îmân eden bir kavmi, Allah’a ve O’nun Resûl’üne karşı gelenlere muhabbet duyar bulamazsın. Ve onların babaları, oğulları, kardeşleri veya kendi aşiretleri olsa bile. İşte onlar ki, (Allah) onların kalplerinin içine îmânı yazdı. Ve onları, Kendinden bir ruh ile destekledi (orada eğitilmiş olan, devrin imamının ruhu onların başlarının üzerine yerleşir). Ve onları, altından nehirler akan cennetlere dahil edecek. Onlar orada ebediyyen kalacak olanlardır. Allah, onlardan razı oldu. Ve onlar da O’ndan (Allah’tan) razı oldular. İşte onlar, Allah’ın taraftarlarıdır. Gerçekten Allah’ın taraftarları, onlar, felâha erenler değil mi?
Îmân kelimesi, manyetik alanın (çekim gücünün) sahibidir ve fazıllara duyarlıdır. Fazılların manyetik alanıyla îmân kelimesinin manyetik alanı birbirine zıddır. Bu sebeple birbirlerini çekerler ve îmân kelimesi, böylelikle faziletleri etrafına toplar. Devrin imamı, nefsi tezkiye eden bir hüviyet taşımaktadır:

2/BAKARA-151: Kemâ erselnâ fîkum resûlen minkum yetlû aleykum âyâtinâ ve yuzekkîkum ve yuallimukumul kitâbe vel hikmete ve yuallimukum mâ lem tekûnû ta’lemûn(ta’lemûne).
Nitekim size, aranızda (görev yapmak üzere), sizden (kendinizden) bir Resûl (Peygamber) gönderdik ki, âyetlerimizi size tilâvet etsin (okuyup açıklasın) ve sizi (nefsinizi) tezkiye (ve tasfiye) etsin, size Kitap’ı (Kurânı Kerim’i) ve hikmeti öğretsin ve (hikmetin de ötesinde) bilmediğiniz şeyleri öğretsin.
Öyleyse ruhun Allah'a doğru yola çıkması nefsin tezkiyeye başlaması fizik vücudun bu sebeple şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması hep devrin imamının ruhunun başımızın üzerinde bulunması sebebiyledir. Bu emri, kişinin başının üzerine geldiği zaman devrin imamının ruhu verir ve kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Çünkü Allahû Tealâ, insanları hidayete erdirmekle devrin imamını vazifeli kılmıştır. İşte bu sebeple o, hidayete erdiricidir. Onun dışındaki herkes hidayete vesile olandır.

Secde Suresinin 24. âyet-i kerimesinde şöyle buyrulmaktadır:

32/SECDE-24: Ve cealnâ minhum eimmeten yehdûne bi emrinâ lemmâ saberû ve kânû bi âyâtinâ yûkınûn(yûkınûne).
Ve onlardan, emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık, sabır sahibi oldukları ve âyetlerimize (Hakk’ul yakîn seviyesinde) yakîn hasıl etmiş oldukları için.
Âyette bahsedilen tek bir yıldız, hidayete erdiren yıldızdır. O da devrin imamıdır.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden NAHL Suresi - 16 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

NAHL Suresi Tefsiri

NAHL Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.