Sure sec
MUZZEMMİL-20 Tefsiri

MUZZEMMİL Suresi 20. Ayet-i Kerime Tefsiri

MUZZEMMİL-20 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu Kendisine ulaştırır. Allah yolunda, Allah'ın düşmanlarıyla savaş ile kişinin nefsiyle savaşarak ruhunu, vechini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi a...
share on facebook  tweet  share on google  print  

MUZZEMMİL Suresi Âyet - 20 Tefsiri

 

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

İnne rabbeke ya'lemu enneke tekûmu ednâ min suluseyil leyli ve nısfehu ve sulusehu ve tâifetun minellezîne meake, vallâhu yukaddirul leyle ven nehâre, alime en len tuhsûhu fe tâbe aleykum, fakraû mâ teyessere minel kur’ânî, alime en se yekûnu minkum mardâ ve âharûne yadribûne fîl ardı yebtegûne min fadlillâhi ve âharûne yukâtilûne fî sebîlillâhi fakraû mâ teyessere minhu ve ekîmus salâte ve âtûz zekâte ve akridullâhe kardan hasenen, ve mâ tukaddimû li enfusikum min hayrin tecidûhu indallâhi huve hayran ve a'zame ecrâ(ecren), vestagfirûllâh (vestağfirûllâhe), innallâhe gafûrun rahîm(rahîmun).

Muhakkak ki Rabbin, senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğun, gecenin üçte ikisinden daha azında, (bazan) onun yarısında ve (bazan da) onun üçte birinde (Kur’ân okumak, zikir yapmak, kanitin olmak, teheccüd namazı kılmak için) kalktığını biliyor. Ve geceyi ve gündüzü Allah takdir eder, onu sizin asla hesaplayamayacağınızı (gecenin zaman dilimlerini doğru tayin edemeyeceğinizi) bildi. Bu sebeple sizin tövbenizi kabul etti. O halde Kur’ân’dan size kolay geleni okuyun! Sizden bir kısmınızın hasta olacağını, diğerlerinin yeryüzünde, Allah’ın fazlından (rızık) isteyerek dolaşacaklarını ve diğer bir kısmının da Allah’ın yolunda savaşacaklarını bildi. Artık O’ndan (Kur’ân’dan) size kolay geleni okuyun, namazı ikame edin, zekâtı verin ve Allah için güzel bir şekilde borç verin! Ve nefsiniz için hayır olarak ne takdim ederseniz, onu Allah’ın indinde daha hayırlı ve daha büyük bir ecir olarak bulursunuz. Ve Allah’a istiğfar edin (tövbe edip Allah’tan mağfiret dileyin)! Muhakkak ki Allah; Gafur’dur, Rahîm’dir.

1.inne: muhakkak
2.rabbe-ke: senin Rabbin
3.ya'lemu: bilir
4.enne-ke: senin olduğunu
5.tekûmu: kalkıyorsun, ayakta duruyorsun
6.ednâ: daha az
7.min suluseyi: üçte ikisinden
8.el leyli: gece
9.ve nısfe-hu: ve onun yarısı
10.ve suluse-hu: ve onun üçte biri
11.ve tâifetun: ve bir topluluk
12.min ellezîne: onlardan, olanlardan
13.mea-ke: seninle beraber
14.ve allâhu: ve Allah
15.yukaddiru: takdir eder
16.el leyle: gece
17.ve en nehâre: ve gündüz
18.alime: bildi
19.en len tuhsû-hu: onu asla hesaplayamayacağınızı
20.fe: böylece, bunun için, bu sebeple
21.tâbe aleykum: sizin tövbenizi kabul etti
22.fe ikraû: artık, o halde okuyun
23.: şey
24.teyessere: kolay gelmek
25.min el kur'ânî: Kur'ân'dan
26.alime: bildi
27.en se-yekûnu: yakında olacak
28.min-kum: sizden (bir kısmınız)
29.mardâ: hasta
30.ve âharûne: ve diğerleri
31.yadribûne: dolaşırlar
32.fî el ardı: yeryüzünde
33.yebtegûne: isterler, ararlar
34.min fadli allâhi: Allah'ın fazlından
35.ve âharûne: ve diğerleri, diğer bir kısmı
36.yukâtilûne: savaşırlar, savaşacaklar
37.fî sebîli allâhi: Allah'ın yolunda
38.fe ikraû: artık, o halde okuyun
39.: şey
40.teyessere: kolay gelmek
41.min-hu: ondan
42.ve ekîmû es salâte: ve namazı ikame edin, devamlı kılın
43.ve âtû ez zekâte: ve zekâtı verin
44.ve akridu: ve borç verin
45.allâhe: Allah
46.kardan: kredi, borç
47.hasenen: güzel
48.ve mâ: ve şey
49.tukaddimû: takdim edersiniz
50.li enfusi-kum: nefsleriniz için, kendiniz için
51.min hayrin: hayırdan, hayır olarak
52.tecidû-hu: onu bulursunuz
53.inde allâhi: Allah'ın indinde, katında, yanında
54.huve: o
55.hayren: daha hayırlı
56.ve a'zame: ve daha büyük, en büyük
57.ecren: ecir, ücret, mükâfat
58.ve istagfirû allâhe: ve Allah'a istiğfar edin, tövbe edip Allah'tan mağfiret dileyin
59.inne allâhe: muhakkak ki Allah
60.gafûrun: gafur olan, tövbeleri kabul edip bağışlayan, mağfiret eden
61.rahîmun: rahîm olan, Rahîm esması ile tecelli eden
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu Kendisine ulaştırır. Allah yolunda, Allah'ın düşmanlarıyla savaş ile kişinin nefsiyle savaşarak ruhunu, vechini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi aynı şey değildir. Allah yolunda Allah'ın düşmanlarıyla savaşan kişi ancak şehit olduğu taktirde Adn cennetlerine gider. Oysaki Allah'a ulaşmayı dileyerek ruhunu, sonra vechini, sonra nefsini, sonra iradesini teslim eden herkes ölmeden Adn cennetlerini hakeder. Bu, kişinin hayır olarak Allah'a takdim edebileceği en büyük hayra ulaşmaktır.
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.