Sure sec
MU'MİNÛN-1 Tefsiri

MU'MİNÛN Suresi 1. Ayet-i Kerime Tefsiri

MU'MİNÛN-1 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Felâh, kurtuluş demektir. Bundan 14 asır evvel bütün sahâbe felâha ermişti. Hepsi cennet saadetiyle müjdelenmişlerdi. Allahû Tealâ diyor ki: 7/A'RÂF-157: Ellezîne yettebiûner resûlen nebiyyel ummi...
share on facebook  tweet  share on google  print  

MU'MİNÛN Suresi Âyet - 1 Tefsiri

 

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

Kad eflehal mu’minûn(mu’minûne).

Mü’minler felâha ermiştir.

1.kad: olmuştu
2.efleha: felâha erdi
3.el mu'minûne: mü'minler
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Felâh, kurtuluş demektir. Bundan 14 asır evvel bütün sahâbe felâha ermişti. Hepsi cennet saadetiyle müjdelenmişlerdi. Allahû Tealâ diyor ki:

7/A'RÂF-157: Ellezîne yettebiûner resûlen nebiyyel ummiyyellezî yecidûnehu mektûben indehum fît tevrâti vel incîli ye’muruhum bil ma’rûfi ve yenhâhum anil munkeri ve yuhıllu lehumut tayyibâti ve yuharrimu aleyhimul habâise ve yedau anhum ısrahum vel aglâlelletî kânet aleyhim, fellezîne âmenû bihî ve azzerûhu ve nasarûhu vettebeûn nûrellezî unzile meahu, ulâike humul muflihûn(muflihûne).
Onlar ki, yanlarındaki Tevrat’ta ve İncil’de yazılı buldukları ümmî, nebî, resûle tâbî olurlar. Onlara ma’ruf ile (irfanla) emreder, onları münkerden nehyeder ve onlara tayyib olanları (temiz ve güzel olan şeyleri), helâl kılar. Habis olanları (kötü ve pis şeyleri), onlara haram kılar. Ve onların, ağırlıklarını (günahlarını sevaba çevirip, günahlarının ağırlığını) kaldırır. Ve üzerlerindeki zincirleri, (ruhu vücuda bağlayan bağ ve fetih kapısının üzerindeki 7 baklalı altın zincir) kaldırır. Artık onlar, O’na îmân ettiler ve O’na saygı gösterdiler ve O’na yardım ettiler ve O’nunla beraber indirilen Nur’a (Kur’ân-ı Kerim’e) tâbî oldular. İşte onlar, onlar felâha (kurtuluşa, cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna) erenlerdir.
Sahâbe için “Peygamber Efendimiz (S.A.V)'i görenlerdir.” denir. Görenlerin arasında putperestler, mecusiler (ateşe tapanlar), şeytana tapanlar, hristiyanlar ve yahudiler vardı ama hiçbiri sahâbe değildi. Sahâbe, O'nu görenler değil, O'na tâbî olanlardır:

12/YÛSUF-108: Kul hâzihî sebîlî ed’û ilâllâhi alâ basîratin ene ve menittebeanî, ve subhânallâhi ve mâ ene minel muşrikîn(muşrikîne).
De ki: “Benim ve bana tâbî olanların, basiret üzere (kalp gözüyle basar ederek, Allah’ı görerek) Allah’a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur. Allah’ı tenzih ederim. Ve ben, müşriklerden değilim.”
Sahâbe, mü'minlerdi. Mü'min olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, Allah derhal işitir, bilir, görür ve derhal o kişiye Rahmân esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli, kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı alır. Ama asıl önemli değişikliği kişinin kalbinde yapar. Allah'a ulaşma dileği, Allah tarafından kişinin kalbinin mührünün açılmasını sağlar.

Kişinin kalbindeki mührün açıldığı ve küfrün yok olduğu nokta; mü'min olduğu noktadır. Mü'minler felâha ermiştir. Yani cennetle müjdelenmişlerdir. Kur'ân-ı Kerim'de mü'min olmayan kişi kâfir adıyla anılır.
close tefsir menu

MU'MİNÛN Suresi Tefsiri

MU'MİNÛN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.