Sure sec
MU'MİN-65 Tefsiri

MU'MİN Suresi 65. Ayet-i Kerime Tefsiri

MU'MİN-65 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Dînin Allah'a halis kılınabilmesi, kişinin ihlâsına bağlıdır. İhlâs ise bir insanın istediği zaman sahip olabileceği bir şey değildir; zamana ihtiyaç gösterir. Bir insanın ihlâsın sahibi olabilmes...
share on facebook  tweet  share on google  print  

MU'MİN Suresi Âyet - 65 Tefsiri

 

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Huvel hayyu lâ ilâhe illâ huve fed’ûhu muhlisîne lehud dîn(dîne), el hamdu lillâhi rabbil âlemîn(âlemîne).

O, Hayy’dır (hayatta olan). O’ndan başka İlâh yoktur. Öyleyse dîni O’na halis kılarak (Allah’a) dua edin. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

1.huve: o
2.el hayyu: hayy, diri, hayatta
3.lâ ilâhe: ilâh yoktur
4.illâ huve: ondan başka
5.fe: öyleyse
6.ud'û-hu: ona dua edin
7.muhlisîne: muhlis olarak, halis kılarak
8.lehu: ona
9.ed dîne: dîn
10.el hamdu: hamd
11.li allâhi: Allah için, Allah'a mahsus
12.rabbi: Rabb
13.el âlemîne: âlemler
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Dînin Allah'a halis kılınabilmesi, kişinin ihlâsına bağlıdır. İhlâs ise bir insanın istediği zaman sahip olabileceği bir şey değildir; zamana ihtiyaç gösterir. Bir insanın ihlâsın sahibi olabilmesi, ancak yerlerin ve göklerin melekûtunun ona gösterilmesiyle mümkündür. Muhlis olmak, nefsi Allah'a teslim etmekle mümkündür. Nefsin kalbinde %51 nur birikimiyle vücuttan ayrılmış olan ruh, Allah'a ulaşır ve teslim olur. Kişi daimî zikre ulaşmadıkça, nefsinin kalbi tamamen nurlarla dolamaz yani halis olamaz. Halis olmadığı sürece o kişi, dîni Allah'a halis kılamaz. Mutlaka muhtevaya karışmış bir şeyler vardır.

Halis olmak, saf olmak mânâsına gelir. Saf, bütün katışıklardan arınmış demektir. Nefsin kalbindeki bütün âfetleri yok etmedikçe, nefsin kalbi halis olmaz. Muhlis olmak, kalpten samimiyetle bir şeyi dilemek anlamından ötede bir kavram ifade eder. Dîni Allah'a halis kılanlar, nefslerinin kalbi halis olabilenlerdir. Yani ihlâs makamına ulaşabilenlerdir.

Kişi daimî zikre ulaşınca zulmanî kapı kapanmıştır. Artık karanlıkların kalbe girmesi mümkün değildir. Kalbe giren nurlar, kalbi %100 işgal ederler. Nefsin kalbi artık fazıllar tarafından %98, rahmet tarafından %2 işgal edilmiştir ve nefsin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Öfke, kin, düşmanlık, haset, pintilik, cehalet ve buna benzer 19 grup afetin hepsi nefsin kalbinden atılmıştır. Saf, pırıl pırıl bir nefs kalmıştır geriye. Nefsin kalbi %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek olan bir hüviyete ulaşmıştır, halis olmuştur. Ruh ile paralel bir seviye kazanmıştır nefs. Nefsin bütün âfetleri yok olmuştur ve dolan fazıllar ruhun hasletleriyle paralel bir seviyeye ulaşmıştır. Allahû Tealâ buyuruyor ki:

98/BEYYİNE-5: Ve mâ umirû illâ li ya’budûllâhe muhlisîne lehud dîne hunefâe ve yukîmûs salâte ve yu’tûz zekâte ve zâlike dînul kayyimeti.
Ve onlar, Allah için hanifler olarak dînde halis kullar olmaktan (nefslerini halis kılmaktan) ve namazı ikame etmekten ve zekâtı vermekten başka bir şeyle emrolunmadılar. İşte kayyum dîn (kıyâmete kadar devam edecek dîn) budur.
Dînin halis kılınabilmesi, halis kul olmak, nefsin kalbindeki tüm afetlerin %100 yok olmasıyla mümkün olan bir vetiredir. Başka türlüsü mümkün değildir.
close tefsir menu

MU'MİN Suresi Tefsiri

MU'MİN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.