Sure sec
MU'MİN-26 Tefsiri

MU'MİN Suresi 26. Ayet-i Kerime Tefsiri

MU'MİN-26 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Yeryüzündeki fesat, Allah'a karşı düzenlenen hilelerin adıdır. İnsanların arasında dolaşıp onların Allah'a ulaşmalarına mani olmaya çalışanlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allahû Tealâ Ra'd Sur...
share on facebook  tweet  share on google  print  

MU'MİN Suresi Âyet - 26 Tefsiri

 

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ

Ve kâle fir’avnu zerûnî aktul mûsâ velyed’u velyed’u rabbehu, innî ehâfu en yubeddile dînekum ev en yuzhire fîl ardıl fesâd(fesâde).

Ve firavun dedi ki: "Bırakın beni, Musa’yı öldüreyim ve o, Rabbine dua etsin. Gerçekten ben, (onun) sizin dîninizi değiştirmesinden veya yeryüzünde fesat çıkmasından korkuyorum."

1.ve kâle: ve dedi
2.fir'avnu: firavun
3.zerû-nî: beni bırakın
4.aktul: öldüreceğim, öldüreyim
5.mûsâ: Musa
6.ve el yed'u: ve dua etsin, yalvarsın
7.rabbe-hu: onun Rabbi
8.innî: muhakkak ben
9.ehâfu: korkuyorum
10.en yubeddile: değiştirmesi
11.dîne-kum: sizin dîniniz
12.ev: ya da, veya
13.en yuzhire: zahir olması, gözükmesi, ortaya çıkması
14.: de
15.el ardı: arz, yeryüzü
16.el fesâde: fesat
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Yeryüzündeki fesat, Allah'a karşı düzenlenen hilelerin adıdır. İnsanların arasında dolaşıp onların Allah'a ulaşmalarına mani olmaya çalışanlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allahû Tealâ Ra'd Suresinin 25. âyet-i kerimesinde diyor ki:

13/RA'D-25: Vellezîne yankudûne ahdallâhi min ba’di mîsâkıhi ve yaktaûne mâ emerallâhu bihi en yûsale ve yufsidûne fîl ardı ulâike lehumul la’netu ve lehum sûud dâr(dâri).
Onlar, misaklerinden sonra (ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini teslim edeceklerine dair ezelde Allah’a misak verdikten sonra) Allah’ın ahdini bozarlar (ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini Allah’a teslim etmezler). Ve Allah’ın, O’na (Allah’a) ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler (ruhlarını Allah’a ulaştırmazlar). Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar (başka insanların da Sıratı Mustakîm’e ulaşmalarına mani oldukları için fesat çıkarırlar). Lânet onlar içindir. Ve yurdun kötüsü (cehennem) onlar içindir.
Allah'ın emrine karşı gelenlerin, bu sebeple insanları kandıranların, azdıranların, Allah'ın emrini yapmaya mani olanların yaptıkları işin adı, yeryüzünde fesat çıkarmaktır. Nisâ Suresinin 167-168-169. âyetlerinde de aynı fesat olayını görüyoruz:

4/NİSÂ-167: İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen baîdâ(baîden).
Muhakkak ki inkâr edenler ve Allah’ın yolundan alıkoyanlar (saptırmış olanlar), (mürşidlerine ulaşmadıkları için) uzak bir dalâletle sapmışlardır.
4/NİSÂ-168: İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunillâhu li yagfira lehum ve lâ li yehdiyehum tarîkâ(tarîkan).
Muhakkak ki inkâr edenleri ve zulmedenleri (başkalarını da mürşide ulaşmaktan men edip saptıranları), Allah mağfiret edecek değildir ve yola (Allah’a ulaştıran Sıratı Mustakîm’e) hidayet edecek değildir.
4/NİSÂ-169: İllâ tarîka cehenneme hâlidîne fîhâ ebedâ(ebeden). Ve kâne zâlike alâllâhi yesîrâ(yesîran).
Ancak cehennem yoluna (hidayet eder, ulaştırır), onlar orada ebediyyen kalacak olanlardır. Ve bu, Allah için kolaydır.
İnsanlar, Allah'ın yoluna girecekken, Allah'a ulaşmayı dileyecekleri sırada fesatçılar geliyor ve onlarla konuşuyorlar; onların Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel oluyorlar. Firavunsa Hz. Musa'nın insanları Allah'a çağırmasına fesat diyor.
close tefsir menu

MU'MİN Suresi Tefsiri

MU'MİN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.