Sure sec
MU'MİN-12 Tefsiri

MU'MİN Suresi 12. Ayet-i Kerime Tefsiri

MU'MİN-12 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Âyet-i kerime, ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaştırılması konusunda ciddî bir boyutu muhtevidir: Tek olan Allah'a ruhen ulaşmaya çağrılmak. Bu dünya hayatında ruhu Allah'a mülâki kılmaya çağrılmak....
share on facebook  tweet  share on google  print  

MU'MİN Suresi Âyet - 12 Tefsiri

 

ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ

Zâlikum bi ennehû izâ duiyallâhu vahdehu kefertum, ve in yuşrak bihî tu’minû, fel hukmu lillâhil aliyyil kebîr(kebîri).

Bu, sizin tek olan Allah’a çağrıldığınız zaman inkâr etmeniz sebebiyledir. Ve O’na (Allah’a) şirk koşulunca inanıyordunuz. Artık hüküm, Yüce ve Büyük olan Allah’a aittir.

1.zâlikum: işte bu, bu
2.bi ennehu: onun olması sebebiyle
3.izâ duiye allâhu: Allah'a davet edildiği, çağrıldığı zaman
4.vahde-hu: onun tek oluşu
5.kefertum: siz inkâr ettiniz
6.ve in: ve eğer
7.yuşrek: şirk koşulur
8.bihî tu'minû: ona inanıyorsunuz
9.fe: artık, böylece
10.el hukmu: hüküm
11.li allâhi: Allah'a aittir
12.el aliyyi: çok yüce
13.el kebîri: çok büyük
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Âyet-i kerime, ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaştırılması konusunda ciddî bir boyutu muhtevidir: Tek olan Allah'a ruhen ulaşmaya çağrılmak. Bu dünya hayatında ruhu Allah'a mülâki kılmaya çağrılmak. Bu ifade de Allah'a yeni ilâhlar izafe etmek söz konusudur. Allahû Tealâ, Rûm Suresinin 31. ve 32. âyet-i kerimesinde şirki anlatıyor:

30/RÛM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muşrikîn(muşrikîne).
O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaşmayı dileyin) ve O'na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.
30/RÛM-32: Minellezîne ferrakû dînehum ve kânû şiyean, kullu hızbin bimâ ledeyhim ferihûn(ferihûne).
(O müşriklerden olmayın ki) onlar, dînlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar, kendilerinde olanla ferahlanırlar.
İnsanlardan Allah'ın Zat'ına ulaşılamayacağına inananlar, ruh insana hayat verir diye düşünenler, şirkin içinde olanlardır. Bu inanç yapısında hiçbir zaman da şirkten kurtulmaları mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı hiçbir zaman dilemeyeceklerdir. Tek olan Allah'a çağrılmalarına rağmen hiçbir zaman kabul etmeyeceklerdir.

Allah'tan başka putlara tapmak, açık şirktir. Rûm Suresinin 31 ve 32. âyetlerindeki gizli şirkle açık şirk arasında bir illiyet rabıtası vardır.
close tefsir menu

MU'MİN Suresi Tefsiri

MU'MİN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.