Bize Ulaşın | Site Haritası
 Logo

Kuran-ı Kerim Tefsiri

Kelime Kelime Kuran-ı Kerim Lafzı ve Ruhu

 

MUDDESSİR Suresi 30. Ayet-i Kerime Tefsiri

MUDDESSİR-30 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: 1- 19 rakamı hiçbir sayı ile bölünemez. 2- Nefsimizin 19 afeti vardır. 3- Ruhumuzun 19 hasleti vardır. 4- Hangi Surede mukattaa harfleri varsa o Surelerin %90'dan fazlasında bu harflerin toplamı 1...
share on facebook  tweet  share on google  print  

MUDDESSİR Suresi Âyet - 30 Tefsiri

74 - MUDDESSİR

Alfabetik sure sıralamasına göre sıralı
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)

74/MUDDESSİR-30

 

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ

Aleyhâ tis'ate aşar(aşara).

Onun üzerinde 19 vardır.

1.aleyhâ: onun üzerinde vardır
2.tis'ate aşare: on dokuz (19)
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
1- 19 rakamı hiçbir sayı ile bölünemez.

2- Nefsimizin 19 afeti vardır.

3- Ruhumuzun 19 hasleti vardır.

4- Hangi Surede mukattaa harfleri varsa o Surelerin %90'dan fazlasında bu harflerin toplamı 19'un katı çıkmaktadır.

5- Allahû Tealâ bizim Kur'ân-ı Kerim tefsirlerimizin 19 ciltten oluşmasını emretmiştir.

6- İMAM İSKENDER ALİ MİHR kelimelerinin toplam harf sayısı 19'dur.

7- Cehennem bekçilerinin sayısı 19'dur.

8- Kalp 19 kademede müzeyyen olur.

9- Besmele tam 19 harften oluşmaktadır.

10- Kur'ân'ın en çok tekrarlanan kelimesi Allah'tır. Kur'ân'da Allah isminin bütün türevleri toplamı tam 2698 (19x142) defa geçer.

11- Kur'ân tam 114 (19x6) sureden oluşmaktadır.

12- Allah'ın Birliği Kur'ân'da 'Vahid' kelimesiyle anlatılır. 'Vahid' kelimesinin matematiksel değeri 19'dur.

13- Bütün Kur'ân'daki 19. ayetlerde geçen 'Kaf' harflerinin toplamı 76'dır (19x4).

14- İlk vahyolan Sure (96. sure) sondan 19. suredir.

15- İlk vahyolan Sure (Alâk Suresi) 19 âyete sahiptir ve 285 (19x15) harf içerir.

16- Kur'ân'ın ilk vahyedilen âyetleri 96. Surenin ilk 5 âyetidir ve bu âyetlerin toplam kelime sayısı 19'dur.

17- Son vahyedilen Sure olan Nasr, toplam 19 kelimeden oluşur.

18- "Rahmân" kelimesi Kur'ân'da 57 (19x3) defa geçmektedir.

19- Kur'ân'ın 74. Suresi; Müddessir (Gizlenen) Suresi 19 sayısına dikkat çekilen Suredir ve Kur'ân'ın insan sözü olduğu iddiasına karşı bir cevaptır.
Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu isimli İmam İskender Ali MİHR tefsirini bilgisayarınıza download etmek için burayı tıklayınız.