Sure sec
LOKMÂN-15 Tefsiri

LOKMÂN Suresi 15. Ayet-i Kerime Tefsiri

LOKMÂN-15 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ'nın Lokmân-13'te ifade ettiği şirk Rûm Suresinin 31 ve 32. âyetlerindeki şirktir. Şirkten kurtulmak için Allah'a ulaşmayı dilemek temel farzdır. “Bana yönelenlerin yoluna tâbî ol!” if...
share on facebook  tweet  share on google  print  

LOKMÂN Suresi Âyet - 15 Tefsiri

 

وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Ve in câhedâke alâ en tuşrike bî mâ leyse leke bihî ilmun fe lâ tutı’humâ ve sâhibhumâ fîd dunyâ ma’rûfen vettebi’ sebîle men enâbe ileyye, summe ileyye merciukum fe unebbiukum bi mâ kuntum ta’melûn(ta’melûne).

Ve bilgin olmayan bir şey hakkında, şirk koşman için seninle mücâdele ederlerse, ikisine de itaat etme! Ve dünyada onlara güzellikle sahip ol. Bana yönelenlerin (ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin) yoluna tâbî ol. Sonra dönüşünüz Banadır. O zaman yaptığınız şeyleri size haber vereceğim.

1.ve in: ve eğer
2.câhedâ-ke: o ikisi seninle mücâdele ederlerse
3.alâ: üzerine
4.en tuşrike: senin şirk koşman
5.bî mâ: şey ile
6.leyse: değil, yok, olmadı
7.leke: senin
8.bi-hî: ona ait, onunla
9.ilmun: bilgi, ilim
10.fe: o zaman, o taktirde
11.lâ tutı'-humâ: onlara (o ikisine) itaat etme
12.ve sâhib-humâ: ve ikisini sahip ol
13.fî ed dunyâ: dünyada
14.magrûfen: iyilikle, ma'rufla, güzellikle
15.vettebi' (ve ittebi'): ve tâbî ol
16.sebîle: yol
17.men: kim
18.enâbe: yöneldi
19.ileyye: bana
20.summe: sonra
21.ileyye: bana
22.merciu-kum: sizin rücunuz, dönüşünüz
23.fe: o zaman
24.unebbiu-kum: size haber vereceğim
25.bi mâ: şeyleri
26.kuntum: oldunuz
27.ta'melûne: yapıyorsunuz
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ'nın Lokmân-13'te ifade ettiği şirk Rûm Suresinin 31 ve 32. âyetlerindeki şirktir. Şirkten kurtulmak için Allah'a ulaşmayı dilemek temel farzdır. “Bana yönelenlerin yoluna tâbî ol!” ifadesi ile “Sonra dönüşünüz Bana'dır.” ifadesi ölümden sonra bana döneceksiniz demektir. “Bana yönelenlerin yoluna tâbî ol.” ifadesi bana ulaşmak için yola çıkanların yoluna tâbî ol, demektir. Çünkü Allahû Tealâ Şûrâ Suresinin 13. âyet-i kerimesinde diyor ki:

42/ŞÛRÂ-13: Şeraa lekum mined dîni mâ vassâ bihî nûhan vellezî evhaynâ ileyke ve mâ vassaynâ bihî ibrâhîme ve mûsâ ve îsâ, en ekîmûd dîne ve lâ teteferrakû fîhi, kebure alâl muşrikîne mâ ted’ûhum ileyhi, allâhu yectebî ileyhi men yeşâu ve yehdî ileyhi men yunîb(yunîbu).
(Allah) dînde, onunla Hz. Nuh’a vasiyet ettiği (farz kıldığı) şeyi (şeriati); “Dîni ikame edin (ayakta, hayatta tutun) ve onda (dînde) fırkalara ayrılmayın.” diye Hz. İbrâhîm’e, Hz. Musa’ya ve Hz. İsa’ya vasiyet ettiğimiz şeyi Sana da vahyederek, size de şeriat kıldı. Senin onları, kendisine çağırdığın şey (Allah’a ulaşmayı dileme) müşriklere zor geldi. Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O’na yöneleni, Kendisine ulaştırır (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaştırır).
Öyleyse burada Allahû Tealâ: “Sonra dönüşünüz, Banadır.” diyerek bütün insanların dönüşünün Kendisine olduğunu ifade etmektedir. Bu dönüş ölümden sonraki dönüştür. Kişinin ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırması ile ruhun ölümden sonra Allah'a dönüşü aynı şey değildir. Ölmeden evvel Allah'a ulaşmak hidayete ermektir.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden LOKMÂN Suresi - 15 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.