Sure sec
LOKMÂN-13 Tefsiri

LOKMÂN Suresi 13. Ayet-i Kerime Tefsiri

LOKMÂN-13 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkten kurtulurlar. Hz. Lokmân oğluna: “Allah'a şirk koşma. Yani Allah'a ulaşmayı dile.” demektedir. Allahû Tealâ, Rûm Suresinde diyor ki: 30/RÛM-31: Munîbîne i...
share on facebook  tweet  share on google  print  

LOKMÂN Suresi Âyet - 13 Tefsiri

 

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Ve iz kâle lukmânu libnihî ve huve yaızuhu yâ buneyye lâ tuşrik billâhi, inneş şirke le zulmun azîm(azîmun).

Ve Lokman, oğluna vaazederek (öğüt vererek) şöyle demişti: "Ey yavrum, Allah’a şirk koşma! Muhakkak ki şirk, azîm (çok büyük) bir zulümdür."

1.ve iz kâle: ve demişti
2.lukmânu: Lokman
3.libni-hî: oğluna
4.ve huve: ve o
5.yaızu-hu: ona vaazeder, öğüt verir
6.yâ buneyye: ey oğlum, oğulcuğum, yavrum
7.lâ tuşrik: şirk koşma
8.bi allâhi: Allah'a
9.inne: muhakkak ki
10.eş şirke: şirk
11.le: elbette
12.zulmun: zulümdür
13.azîmun: çok büyük
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkten kurtulurlar. Hz. Lokmân oğluna: “Allah'a şirk koşma. Yani Allah'a ulaşmayı dile.” demektedir. Allahû Tealâ, Rûm Suresinde diyor ki:

30/RÛM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muşrikîn(muşrikîne).
O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaşmayı dileyin) ve O'na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.
30/RÛM-32: Minellezîne ferrakû dînehum ve kânû şiyean, kullu hızbin bimâ ledeyhim ferihûn(ferihûne).
(O müşriklerden olmayın ki) onlar, dînlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar, kendilerinde olanla ferahlanırlar.
Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şirktedir. Şirk, genel anlamda puta tapmak anlamına geliyorsa da bu açık şirktir. Allahû Tealâ, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin şirkte (gizli şirk) olduğunu ifade etmektedir. İnsanlar farkında değiller ama ne yazık ki şeytanın kumandasındadırlar. Allahû Tealâ diyor ki:

24/NÛR-21: Yâ eyyuhâllezîne âmenû lâ tettebiû hutuvâtiş şeytân(şeytâni), ve men yettebi’ hutuvâtiş şeytâni fe innehu ye’muru bil fahşâi vel munker(munkeri) ve lev lâ fadlullâhi aleykum ve rahmetuhu mâ zekâ minkum min ehadin ebeden ve lâkinnallâhe yuzekkî men yeşâu, vallâhu semî’un alîm(alîmun).
Ey âmenû olanlar, şeytanın adımlarına tâbî olmayın! Ve kim şeytanın adımlarına tâbî olursa o taktirde (şeytanın adımlarına uyduğu taktirde) muhakkak ki o (şeytan), fuhşu (her çeşit kötülüğü) ve münkeri (inkârı ve Allah’ın yasak ettiklerini) emreder. Ve eğer Allah’ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı (nefsinizin kalbine yerleşmeseydi), içinizden hiçbiri ebediyyen nefsini tezkiye edemezdi. Lâkin Allah, dilediğinin nefsini tezkiye eder. Ve Allah, Sem’î’dir (en iyi işitendir) Alîm’dir (en iyi bilendir).
Şeytanın adımlarına tâbî olanlar, nefs tezkiyesi yapmayanlar, takva sahibi olmayanlardır. Çünkü Zumer Suresinin 17. âyet-i kerimesi şeytanın adımlarına tâbî olanları (şeytanın kullarını) Allah'a yönelmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olarak ifade etmektedir:

39/ZUMER-17: Vellezînectenebût tâgûte en ya’budûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumul buşrâ, fe beşşir ibâdi.
Ve onlar ki; taguta (insan ve cin şeytanlara) kul olmaktan içtinap ettiler (kaçındılar, kendilerini kurtardılar). Çünkü Allah’a yöneldiler (Allah’a ulaşmayı dilediler). Onlara müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele!
Görülmektedir ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o, hem açık şirkten hem de gizli şirkten mutlak olarak kurtulmuştur.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden LOKMÂN Suresi - 13 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.