Sure sec
KEHF-88 Tefsiri

KEHF Suresi 88. Ayet-i Kerime Tefsiri

KEHF-88 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ burada "âmenû olmak" ve "amilüssalihat" (ıslâh edici ameller, nefs tezkiyesi) müessesesini ortaya koymuştur. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyince Allah'ın kendisine verdiği 12 ihsanla mürş...
share on facebook  tweet  share on google  print  

KEHF Suresi Âyet - 88 Tefsiri

 

وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاء الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا

Ve emmâ men âmene ve amile sâlihan fe lehu cezâenil husnâ ve se nekûlu lehu min emrinâ yusrâ(yusren).

Fakat kim âmenû olursa (ölmeden evvel Allah’a ulaşmayı dilerse) ve salih amel (nefs tezkiyesi) işlerse, bundan sonra onun mükâfatı güzeldir (cennettir ve dünya saadetidir). Ve ona, emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz (uygulayacağız).

1.ve emmâ: ve amma, fakat
2.men âmene: kim âmenû olursa (kim ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse)
3.ve amile sâlihan: ve salih amel (nefs tezkiyesi) yaptı, amel etti
4.fe lehu: o zaman onun için, onun
5.cezâen: karşılık, mükâfat
6.el husnâ: güzel
7.ve se nekûlu: ve söyleyeceğiz
8.lehu: ona
9.min emri-nâ: emrimizden
10.yusren: kolay olan
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ burada "âmenû olmak" ve "amilüssalihat" (ıslâh edici ameller, nefs tezkiyesi) müessesesini ortaya koymuştur. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyince Allah'ın kendisine verdiği 12 ihsanla mürşidine ulaşacaktır. Çünkü Allahû Tealâ, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onu mutlaka Kendisine ulaştıracağını garanti etmiştir.

Bunun için o kişinin üzerinde Rahmân esmasıyla tecelliye başlar. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi ve basar hassasındaki gışaveti alır. Kulaklarındaki vakrayı alır; sem'î hassasındaki mührü açar. Kalbin idrâk hassasındaki mührü açar; kalbindeki ekinneti de alarak yerine ihbat koyar. Böylece bu kişi kör iken gören, sağır iken duyan, idraksiz iken idrak eden olur. Sonra Allahû Tealâ o kişinin kalbine ulaşır, kalbin nur kapısını Allah'a çevirir, göğsünden kalbine nur yolunu açar. O kişi huşû sahibi olur. Allah onu mürşidine gönderir ve tâbiiyet gerçekleşir.

Tâbiiyeyle beraber Allah o kişinin üzerinde Rahîm esmasıyla tecelliye başlar. Kalbine îmân kelimesini yazar. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Kişinin ruhu, devrin imamının emriyle vücudu terkeder, Allah'a doğru yola çıkar. Ruhun seyri sülûku, Allah'a ulaşma işlemi ve nefsin tezkiyesi başlar. Zikir yapan kişinin kalbine gelen rahmetle fazıllar, îmân kelimesinin çekim gücüne tâbî olarak nefsin kalbinde birikmeye başlar. Buna paralel olarak da fizik vücut aynı oranda şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlar.

Bu nefs tezkiyesidir, amilüssalihattır. Nefsin kalbinde, fazıllar %7 birikirse kişi Nefs-i Emmare'dedir ve ruhu 1. gök katına ulaşır. 2. defa %7 birikiminde Nefs-i Levvame'dedir ve ruhu 2. gök katına ulaşır. 3. defa %7 nur birikiminde Nefs-i Mülhime'dedir ve ruhu 3. gök katına ulaşır. 4. defada Nefs-i Mutmainne'dedir, ruhu 4. kata ulaşır. 5. defa %7 nur birikiminde kişi Allah'tan razı olur, Nefs-i Radiye'dedir. Ruhu 5. kata ulaşır. 6. defada Allah da ondan razı olur, Nefs-i Mardiyye'dedir. Ruhu 6. kata ulaşır. 7. defa %7 nur birikiminde ruh 7. gök katına, 7 tane âlemi geçerek Allah'ın Zat'ına ulaşır ve kişi Nefs-i Tezkiye'dedir. Böylece Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 1. kat, mürşidine tâbî olduğu zaman 2. kat, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 3. kat cennetlerin sahibi olur.

Kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman Allahû Tealâ: “Ona kolay olanı söyleyeceğiz yani uygulayacağız.” demektedir. Bunun ne demek olduğuna bakalım:

Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin ruhu Allah'a ulaşmaz. Allah o kişinin ruhunu Kendisine ulaştırır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için Allahû Tealâ ona 12 tane ihsan ve 7 tane de ni'met verdi ve o kişinin ruhunu da Allah Kendisine ulaştırdı. Öyleyse, bu kolay olandır. Allahû Tealâ, kolay olanı tatbik sahasına koyacağını, O kişinin Allah'a ulaşmasını kolaylaştıracağını söylemektedir.

Burada kolaylaştırmanın ayrı bir anlamı daha vardır: Allah, kişiye namazı, orucu, zekâtı, zikri sevdirecek ve kolaylaştıracaktır. Kişinin kalbine mürşid sevgisini verecek ve mürşidini arayıp bulmasını sağlayacaktır.

Ondan sonra kişinin zikri sevmesi dolayısıyla nefs tezkiyesi adım adım gerçekleşecek ve ruhunu da Allahû Tealâ'ya Allah ulaştıracaktır.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden KEHF Suresi - 88 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

KEHF Suresi Tefsiri

KEHF Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.