Bize Ulaşın | Site Haritası
 Logo

Kuran-ı Kerim Tefsiri

Kelime Kelime Kuran-ı Kerim Lafzı ve Ruhu

 

KEHF Suresi 50. Ayet-i Kerime Tefsiri

KEHF-50 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Âdem (a.s) yaratıldığı zaman Allahû Tealâ'nın huzurunda melekler ve cinler vardı. Bu cinlerden bir tanesi de iblisti. Cinler iki gruba ayrılırlar: Birinci grup, cin olarak vasıflandırılanlardır. İ...
share on facebook  tweet  share on google  print  

KEHF Suresi Âyet - 50 Tefsiri

18 - KEHF

Alfabetik sure sıralamasına göre sıralı
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)

18/KEHF-50

 

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاء مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا

Ve iz kulnâ lil melâiketiscudû li âdeme fe secedû illâ iblîs(iblîse), kâne minel cinni fe feseka an emri rabbihî, e fe tettehızûnehu ve zurriyyetehû evliyâe min dûnî ve hum lekum aduvvun, bi'se liz zâlimîne bedelâ(bedelen).

Ve meleklere, “Âdem’e secde edin.” demiştik. İblis hariç, hemen secde ettiler. O cinlerdendi. Böylece Rabbinin emrini (yapmayarak) fıska düştü. Hâlâ onu ve onun zürriyyetini (neslini), onlar sizin düşmanınız (olduğu halde), Benim yerime dostlar mı ediniyorsunuz? Zalimler için ne kötü bir bedel (cehennem).

1.ve iz: ve olmuştu
2.kulnâ: biz dedik
3.li el melâiketi: meleklere
4.uscudû: secde edin
5.li âdeme: Âdem'e
6.fe secedû: hemen secde ettiler
7.illâ iblîse: iblis dışında, iblis hariç
8.kâne: oldu, idi
9.min el cinni: cinlerden
10.fe feseka: böylece fıska düştü, itaat etmedi, isyan etti
11.an emri: emrinden
12.rabbi-hî: onun Rabbi
13.e fe tettehızûne-hu: hâlâ onu ediniyor musunuz
14.ve zurriyyete-hû: ve onun zürriyetini, neslini
15.evliyâe: dostlar
16.min dû-nî: benden başka
17.ve hum: ve onlar
18.lekum: size, sizin için
19.aduvvun: düşmandır
20.bi'se: ne kötü
21.liz zâlimîne (li ez zâlimîne): zalimler için
22.bedelen: bedel, karşılık
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Âdem (a.s) yaratıldığı zaman Allahû Tealâ'nın huzurunda melekler ve cinler vardı. Bu cinlerden bir tanesi de iblisti. Cinler iki gruba ayrılırlar:

Birinci grup, cin olarak vasıflandırılanlardır.

İkinci grup, aslında cindir ama şeytanlar olarak vasıflandırılırlar.

İblis ve iblisin kabilesi şeytanlardır. Cinler dumansız ateşten yani enerjiden yaratılmıştır. Cinler de şeytanlar da enerji bedenlerin sahibidirler.

İnsan hayatı ise Âdem (a.s)'dan başladı ve Adem (a.s) topraktan yaratıldı. Onun kaburga kemiğinden de Havva Annemiz yaratıldı.

Öyleyse iblis secde etmeyip sonra da kendini müdafaa ederken fizik vücutlarını mukayese etmektedir.

15/HİCR-33: Kâle lem ekun li escude li beşerin halaktehu min salsâlin min hamein mesnûn(mesnûnin).
(İblis:) “Ben, hamein mesnun (standart bir şekil verilmiş, organik dönüşüme uğramış) olan salsalinden halkettiğin bir beşere secde etmem (eden olmam).” dedi.
Şeytanın sülâlesi kıyâmete kadar devam edecektir. İblis veya soyundan kabilesinden şeytan veya şeytanlar devamlı insanlarla birliktedirler ve insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışırlar.
Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu isimli İmam İskender Ali MİHR tefsirini bilgisayarınıza download etmek için burayı tıklayınız.