Sure sec
KEHF-27 Tefsiri

KEHF Suresi 27. Ayet-i Kerime Tefsiri

KEHF-27 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ bu âyet-i kerimede ve Ankebût Suresinin 45. âyet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in görevinin Allah'ın kendisine vahyettiklerini okumak olduğunu söylemektedir: 29/ANKEBÛT-4...
share on facebook  tweet  share on google  print  

KEHF Suresi Âyet - 27 Tefsiri

 

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا

Vetlu mâ ûhıye ileyke min kitâbi rabbike, lâ mubeddile li kelimâtihî ve len tecide min dûnihî multehadâ(multehaden).

Sana, Rabbinin Kitab’ından, vahyolunanı oku! O’nun kelimesini değiştirecek yoktur. Ve O’ndan (Allah’tan) başka yönelinecek bulamazsın (yönelinecek yoktur).

1.vetlu (ve utlu): ve oku
2.: şeyi
3.ûhıye: vahyedildi
4.ileyke: sana
5.min kitâbi: kitaptan
6.rabbi-ke: senin Rabbin
7.lâ mubeddile: değiştirecek yoktur
8.li kelimâti-hi: onun kelimesini
9.ve len tecide: ve bulamazsın
10.min dûni-hi: ondan başka
11.multehaden
(elhade)
: yönelinen
: (yöneldi, meyletti)
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ bu âyet-i kerimede ve Ankebût Suresinin 45. âyet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in görevinin Allah'ın kendisine vahyettiklerini okumak olduğunu söylemektedir:

29/ANKEBÛT-45: Utlu mâ ûhıye ileyke minel kitâbi ve ekımıs salâte, innes salâte tenhâ anil fahşâi vel munker(munkeri), ve le zikrullâhi ekber(ekberu), vallâhu ya’lemu mâ tasneûn(tasneûne).
Kitaptan sana vahyedilen şeyi oku ve salâtı ikâme et (namazı kıl). Muhakkak ki salât (namaz), fuhuştan ve münkerden nehyeder (men eder). Ve Allah’ı zikretmek mutlaka en büyüktür. Ve Allah, yaptığınız şeyleri bilir.
Kimse Kur'ân-ı Kerim'de bir yanlış bulamaz. O'nun hiçbir kelimesini değiştiremez. Kur'ân'da hiçbir şey eksik bırakılmamıştır:

6/EN'ÂM-38: Ve mâ min dâbbetin fîl ardı ve lâ tâirin yatîru bi cenâhayhi illâ umemun emsâlukum, mâ farratnâ fîl kitâbi min şey’in summe ilâ rabbihim yuhşerûn(yuhşerûne).
Ve yeryüzünde yürüyen hayvanlardan ve iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa (4 ayaklı) hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki; sizin gibi ümmet olmasınlar. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra Rab’lerine haşrolunacaklar (olunurlar).
Kur'ân'da birçok şifre vardır. Allahû Tealâ kime ne kadar ilim verirse kişi o şifrelerden hareketle sonuca yürür. Allahû Tealâ: “Ve Allah'tan başka yönelinecek bulamazsın.” sözüyle sadece Allah'a doğru yön tayin edileceğini, ruhun Allah'a doğru yükseleceğini ve Allah'a ulaşacağını ifade etmektedir. Yönelme; 3. basamakta, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan 14. basamağa kadar geçen devredir. Allahû Tealâ, burada geçen "mültehada" kelimesinin dışında enibu, munib kelimelerini de yönelmek istikametinde kullanmaktadır. Sadece Allah'a yönelinir ve O'ndan duâ talep edilir. Ruhun, vechin, nefsin ve iradenin teslim olacağı makam Allah'tır. Allah'tan başka yönelinecek hiçbir varlık yoktur. 14. basamaktan 21. basamağa kadar olan kesim ise ulaşma kademesidir.

42/ŞÛRÂ-13: Şeraa lekum mined dîni mâ vassâ bihî nûhan vellezî evhaynâ ileyke ve mâ vassaynâ bihî ibrâhîme ve mûsâ ve îsâ, en ekîmûd dîne ve lâ teteferrakû fîhi, kebure alâl muşrikîne mâ ted’ûhum ileyhi, allâhu yectebî ileyhi men yeşâu ve yehdî ileyhi men yunîb(yunîbu).
(Allah) dînde, onunla Hz. Nuh’a vasiyet ettiği (farz kıldığı) şeyi (şeriati); “Dîni ikame edin (ayakta, hayatta tutun) ve onda (dînde) fırkalara ayrılmayın.” diye Hz. İbrâhîm’e, Hz. Musa’ya ve Hz. İsa’ya vasiyet ettiğimiz şeyi Sana da vahyederek, size de şeriat kıldı. Senin onları, kendisine çağırdığın şey (Allah’a ulaşmayı dileme) müşriklere zor geldi. Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O’na yöneleni, Kendisine ulaştırır (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaştırır).
Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O'na yöneleni, Kendisine hidayet eder (ulaştırır).
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden KEHF Suresi - 27 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

KEHF Suresi Tefsiri

KEHF Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.