Sure sec
KEHF-24 Tefsiri

KEHF Suresi 24. Ayet-i Kerime Tefsiri

KEHF-24 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ'nın bir evvelki âyet-i kerimede geçen (Kehf-23) “Bir şey hakkında, "Ben bunu mutlaka yarın yapacağım.” deme sözünün arkasından burada “Ancak (inşaallah) Allah'ın dilemesiyle yapacağım...
share on facebook  tweet  share on google  print  

KEHF Suresi Âyet - 24 Tefsiri

 

إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا

İllâ en yeşâallâhu vezkur rabbeke izâ nesîte ve kul asâ en yehdiyeni rabbî li akrabe min hâzâ raşedâ(raşeden).

Ancak Allah’ın dilemesiyle (yapacağım de). Ve unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki: “Rabbimin beni (Allah’a) bundan daha yakın (daha üstün) bir irşad seviyesine ulaştırmasını umarım.”

1.illâ: ancak
2.en yeşâallâhu: Allah dilerse
3.vezkur (ve uzkur): ve zikret
4.rabbe-ke: senin Rabbin
5.izâ: o zaman
6.nesîte: sen unuttun
7.ve kul: ve de
8.asâ: umulur ki, belki
9.en yehdiye-ni: beni ulaştırması
10.rabbî: Rabbim
11.li akrabe: daha yakın, daha üstün
12.min hâzâ: bundan
13.reşeden: irşad
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ'nın bir evvelki âyet-i kerimede geçen (Kehf-23) “Bir şey hakkında, "Ben bunu mutlaka yarın yapacağım.” deme sözünün arkasından burada “Ancak (inşaallah) Allah'ın dilemesiyle yapacağım de.” buyrulmaktadır.

Rüşd yolu; ruhu Allah'a ulaştıran, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim eden ve kişiyi mürşid noktasına ulaştıran irşad yoludur:

7/A'RÂF-146: Se asrifu an âyâtiyellezîne yetekebberûne fîl ardı bi gayril hakkı ve in yerev kulle âyetin lâ yu’minu bihâ ve in yerev sebîler ruşdi lâ yettehızûhu sebîlen ve in yerev sebilel gayyi yettehızûhu sebîlâ(sebîlen), zâlike bi ennehum kezzebû bi âyâtinâ ve kânû anhâ gâfilîn(gâfilîne).
Yeryüzünde haksız yere kibirlenen kimseleri, âyetlerimizden çevireceğim. Bütün âyetleri görseler, ona inanmazlar. Eğer rüşd yolunu görseler, onu yol edinmezler. Ve gayy yolunu görseler, onu yol edinirler. Bu; onların, âyetlerimizi yalanlamaları ve ondan gâfil olmaları sebebiyledir.
Rüşd yolu, rüşde yani irşad olmaya ve sonuçta mürşid olmaya götürür. Hepsi aynı köktendir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler irşad yolunu gördükleri zaman onu değil; gayy yolunu kendilerine yol olarak kabul etmişlerdir:

2/BAKARA-256: Lâ ikrâhe fîd dîni kad tebeyyener ruşdu minel gayy(gayyi), fe men yekfur bit tâgûti ve yu’min billâhi fe kadistemseke bil urvetil vuskâ, lânfisâme lehâ, vallâhu semîun alîm(alîmun).
Dînde zorlama yoktur. irşad yolu (hidayet yolu, Allah’a ulaştıran yol), gayy yolundan (dalâlet yolundan, şeytana, cehenneme ulaştıran yoldan) açıkça (ayrılıp) ortaya çıkmıştır. Artık kim tagutu (şeytanı ve şeytana ulaştıran yolu) inkâr edip de Allah’a îmân ederse (mü’min olur, Allah’a ulaştıran yolu tercih ederse), böylece o, (Allah’tan) kopması mümkün olmayan urvetul vuskaya (sağlam bir kulba, mürşidin eline) tutunmuştur. Allah Sem’î’dir, Alîm’dir.
Allah'ın irşadla vazifelendirdiği kişilerin en üstün seviyesinde olanlar nebîlerdir. Peygamber Efendimiz (S.A.V), Devrinin Peygamberi, Nebîsi'dir. O, Nebîlerin Sonuncusu'dur. Kur'ân-ı Kerim, O'na indirilmiştir. O büyük şerefin (dünyanın sonuna kadar hükmedecek olan Son Şeriat Kitabı'nın) Sahibi, O'dur.

Herkes hem irşad hem de gayy yolunun varolduğu bir dünyada yaşamaktadır. Hergün irşad sahası daha ötelere ulaşan, Allah'ın Son Nebîsi, Peygamber Efendimiz (S.A.V)'dir. Ve âyet-i kerimede Peygamber Efendimiz (S.A.V), Allahû Tealâ'nın kendisini irşad konusunda daha ötelere ulaştırmasını dilemektedir.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden KEHF Suresi - 24 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

KEHF Suresi Tefsiri

KEHF Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.