Sure sec
KASAS-83 Tefsiri

KASAS Suresi 83. Ayet-i Kerime Tefsiri

KASAS-83 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ burada güzel ahlâktan bahsediyor. Üstün olmak tutkusu nefsin en büyük afetidir. Başka insanlara üstünlüğünü kabul ettirmek, onlardan üstün olduğunu onlara her zaman yukarıdan bakmakla...
share on facebook  tweet  share on google  print  

KASAS Suresi Âyet - 83 Tefsiri

 

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

Tilked dârul âhıratu nec’aluhâ lillezîne lâ yurîdûne uluvven fîl ardı ve lâ fesâdâ(fesâden), vel âkıbetu lil muttakîn( muttakîne).

İşte bu ahiret yurdu ki onu, yeryüzünde üstün olmak ve fesat çıkarmak istemeyenlere tahsis ederiz. Akıbet (güzel sonuç) muttekîlerindir (takva sahiplerinindir).

1.tilke: bu, işte bu
2.ed dâru el âhiretu: ahiret diyarı, ahiret yurdu
3.nec'alu-hâ: onu kılarız
4.li ellezîne: onlara
5.lâ yurîdûne: istemezler
6.uluvven: üstünlük
7.fî el ardi: yeryüzünde
8.ve lâ: ve olmaz, değil
9.fesâden: fesat
10.ve el âkibetu: ve akıbet, sonuç
11.li el muttekîne: takva sahiplerinin
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ burada güzel ahlâktan bahsediyor. Üstün olmak tutkusu nefsin en büyük afetidir. Başka insanlara üstünlüğünü kabul ettirmek, onlardan üstün olduğunu onlara her zaman yukarıdan bakmakla yaşayan insanlar, başka insanları kendilerinden aşağı gören kibir sahibidirler.

Allahû Tealâ'nın hepinizden istediği şey tevazudur, alçakgönüllülüktür. Başka insanlara üstün olmak konusundaki hırs, nefsin afetidir. Nefs üstün olmak ister. Sırf üstün olduğunu ispatlamak için başkalarına hep yanlış davranır. Nefs, devamlı şeytanla işbirliği halindedir ve başkalarından üstün olmak için sebepler vücuda getirir ve o zavallı insanlar da hep bu istikamette bir faaliyetin sahibi olurlar. Aslında her nefsanî üstünlük taslayan kişi, Allah'ın katında kaybedendir.

Allahû Tealâ burada iki unsurdan bahsetmektedir.
  1. Üstün olmak isteyenler,
  2. Fesat çıkarmak isteyenler.
Kişinin Allah'a ruhunu ulaştırmak istememesi fesat çıkarmak değildir. Başkalarının Allah'a ruhlarını ulaştırmaktan men edilmesi fesat çıkarmaktır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeyebilir. Dilemezse gideceği yer cehennemdir. Ama sadece kendi günahları toplamı kadar bir cezalanmayı hangi cehennem içeriyorsa o cehenneme gidecektir. (7 kat cehennemin aşağı doğru indikçe katları daha büyük azap sahiplerini ihata eder.) Öyleyse fesat çıkaranlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olarak onların Sıratı Mustakîm'e ulaşmalarına engel olan, onları Allah'ın yolundan men edenlerdir. Başka insanların da felâketine sebebiyet verenlere Allahû Tealâ “yeryüzünde fesat çıkaranlar” demektedir. Ama ne üstün olmak isteyenler ne de fesat çıkarmak isteyenler takva sahibi olabilirler. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse takva sahibi olamaz.

Allahû Tealâ diyor ki:
30/RÛM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muşrikîn(muşrikîne).
O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaşmayı dileyin) ve O'na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.
30/RÛM-32: Minellezîne ferrakû dînehum ve kânû şiyean, kullu hızbin bimâ ledeyhim ferihûn(ferihûne).
(O müşriklerden olmayın ki) onlar, dînlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar, kendilerinde olanla ferahlanırlar.
Allah'a ulaşmayı dileyenler 1. takvanın sahibi olurlar. 1. takvanın sahipleri bundan sonraki takvaları birer birer yaşayacak olanlardır. Takva sahipleri bu hastalıklardan kurtulma gayreti içinde olanlardır. Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman henüz o afetleri yok olmamıştır. Ama nefs tezkiyesine başlayınca Allah'ın katından gelen fazl, rahmet ve salâvât onların kalplerini adım adım doldurmaya başlar. Ve bu insanlar o istikamette adım adım Allah yolunda ilerlerler, 21. basamakta ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. 22. basamakta ruhları Allah'ın Zat'ında yok olur. İşte bu, takva sahibi olmanın 3. kademesidir.

3. takva ruhun Allah'a ulaşmasıyla gerçekleşir.

Allahû Tealâ, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz taktirde hepinizi mutlaka takva sahibi kılar.
close tefsir menu

KASAS Suresi Tefsiri

KASAS Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.