Sure sec
KASAS-77 Tefsiri

KASAS Suresi 77. Ayet-i Kerime Tefsiri

KASAS-77 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allah insana herşeyi ihsan etmiştir. Verdiği herşey karşılıksızdır. Bizden, kendimiz için bir şeyler yapmamızı mutlaka ister. Ama bizden Kendisi için hiçbir şey istemesi söz konusu olmaz çünkü her...
share on facebook  tweet  share on google  print  

KASAS Suresi Âyet - 77 Tefsiri

 

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Vebtegı fîmâ âtâkellâhud dârel âhırate ve lâ tense nasîbeke mined dunyâ ve ahsin kemâ ahsenallâhu ileyke ve lâ tebgıl fesâde fîl ard(ardı), innallâhe lâ yuhıbbul mufsidîn(mufsidîne).

Ve Allah’ın sana verdiği şeylerin içinde bulunan ahiret yurdunu iste. Ve dünyadan nasibini (de) unutma. Allahû Tealâ’nın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et (karşılıksız ver). Ve yeryüzünde fesat isteme (çıkartma). Muhakkak ki Allah, müfsidleri (fesat çıkaranları) sevmez.

1.vebtegı (ve ibtegı): ve iste
2.: de (onda)
3.: şey
4.âtâkellâhu (âtâ-ke allâhu): Allah sana verdi
5.ed dâre: dar, diyar
6.el âhırete: ahiret
7.ve lâ tense: ve unutma
8.nasîbe-ke: senin nasibin
9.min ed dunyâ: dünyadan
10.ve ahsin: ve ihsan et, karşılıksız ver
11.kemâ: gibi
12.ahsenallâhu (ahsene allâhu): Allah ihsan etti
13.ileyke: sana
14.ve lâ tebgı: ve isteme
15.el fesâde: bozgunculuk, fesat
16.fî el ardı: yeryüzünde
17.innallâhe (inne allâhe): muhakkak ki Allah
18.lâ yuhıbbu: sevmez
19.el mufsidîne: müfsidler, fesat çıkaranlar
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allah insana herşeyi ihsan etmiştir. Verdiği herşey karşılıksızdır. Bizden, kendimiz için bir şeyler yapmamızı mutlaka ister. Ama bizden Kendisi için hiçbir şey istemesi söz konusu olmaz çünkü herşey zaten O'nundur. Bizim Allahû Tealâ'ya vereceğimiz birtakım güzel şeyler varsa, onlar kendimiz içindir.

Allahû Tealâ bütün insanları önce Allah'a ulaşmayı dilemeleri sonra irşad makamına ulaşıp, tâbî olmaları, sonra ruhlarını Allah'a ulaştırıp, teslim etmeleri, sonra fizik vücutlarını, sonra nefslerini teslim etmeleri, sonra irşad olmaları, sonra da iradelerini de Allah'a teslim etmeleri için seçer. Biz insanlar birer yaratığız. Bizi yaratansa Allah'tır.

Yeryüzünde fesat çıkaranlar ise hem Allah'a ulaşmayı dilemeyen hem de başka insanların hidayetine mani olanlardır. Ra'd Suresinin 25. âyet-i kerimesinde Allah diyor ki:

13/RA'D-25: Vellezîne yankudûne ahdallâhi min ba’di mîsâkıhi ve yaktaûne mâ emerallâhu bihi en yûsale ve yufsidûne fîl ardı ulâike lehumul la’netu ve lehum sûud dâr(dâri).
Onlar, misaklerinden sonra (ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini teslim edeceklerine dair ezelde Allah’a misak verdikten sonra) Allah’ın ahdini bozarlar (ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini Allah’a teslim etmezler). Ve Allah’ın, O’na (Allah’a) ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler (ruhlarını Allah’a ulaştırmazlar). Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar (başka insanların da Sıratı Mustakîm’e ulaşmalarına mani oldukları için fesat çıkarırlar). Lânet onlar içindir. Ve yurdun kötüsü (cehennem) onlar içindir.
Allah'ın ahdi irademizin Allah'a teslimidir. Ruh Allah'a teslim edilmediği taktirde iradenin teslimi mümkün olamaz. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey ruhumuzdur.

İşte bu fesat çıkaranların gerçek tarifi Nisâ Suresinin 167. ve 168. âyetlerinde veriliyor:

4/NİSÂ-167: İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen baîdâ(baîden).
Muhakkak ki inkâr edenler ve Allah’ın yolundan alıkoyanlar (saptırmış olanlar), (mürşidlerine ulaşmadıkları için) uzak bir dalâletle sapmışlardır.
4/NİSÂ-168: İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunillâhu li yagfira lehum ve lâ li yehdiyehum tarîkâ(tarîkan).
Muhakkak ki inkâr edenleri ve zulmedenleri (başkalarını da mürşide ulaşmaktan men edip saptıranları), Allah mağfiret edecek değildir ve yola (Allah’a ulaştıran Sıratı Mustakîm’e) hidayet edecek değildir.
İnsanların Allah'a ulaşmasını engellemenin en kestirme yolu onların Allah'a ulaşmayı dilemelerini engellemektir. Başka insanları da Allah'ın yolundan saptıranlar, omuzlarına vebal alanlardır. Allahû Tealâ, onlara "müfsidler" demektedir. Bir insanın müfsid olabilmesi sadece bir tek şarta; yeryüzünde fesat çıkarmasına bağlıdır: Bir başka ifade ile bir kişi, başkalarının da Allah'ın yoluna girmesine mani olursa müfsid adını alır.

Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin zararı sadece kendisinedir. Başkaları ile alâkalı, onların hidayetine mani olan hiçbir davranış biçimi olmadığı için bu noktada o kişi fesat çıkaran değildir; sadece kendisi Allah'a ulaşmayı dilemeyendir. Fesat çıkaran kişi ise kendisi Allahû Tealâ'ya ulaşmayı dilemediği gibi başka insanları da Allah'ın yoluna ulaşmaktan men edendir. Buradaki muhteva açık ve kesin. Allahû Tealâ'nın lâneti varsa, o kişi; Allah'a ulaşmayı dilememiş, Allah'a ulaşmamış ve daha da öteye geçerek başka insanların da Allah'ın emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmalarına mani olmuştur. Bu yüzden Allah'a ruhunun verdiği misaki keserek ruhunu Allah'a ulaştırmamış ve başka insanların da ulaştırmasına mani olduğu için, onların vebalini yüklenmiş ve bu sebeple Allahû Tealâ'nın lânetini de kazanmıştır. Sadece başkalarının hidayetine mani olanlar Allah'ın lânetine uğrarlar.
close tefsir menu

KASAS Suresi Tefsiri

KASAS Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.