Sure sec
KASAS-15 Tefsiri

KASAS Suresi 15. Ayet-i Kerime Tefsiri

KASAS-15 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Ölüm kaderdir ve Allahû Tealâ kime ne kadar ömür verdiyse kişi o kadar yaşar. Kişi için hayatın o noktada bitmesi gerekir. Hz. Musa bunu gerçekleştirdi ve kişi kaderinin gereği olarak orada öldü. ...
share on facebook  tweet  share on google  print  

KASAS Suresi Âyet - 15 Tefsiri

 

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ

Ve dehalel medînete alâ hîni gafletin min ehlihâ fe vecede fîhâ raculeyni yaktetilâni hâzâ min şîatihî ve hâzâ min aduvvihî, festegâsehullezî min şîatihî alâllezî min aduvvihî, fe vekezehu mûsâ fe kadâ aleyhi kâle hâzâ min ameliş şeytân(şeytâni), innehu aduvvun mudillun mubîn(mubînun).

Ve (Hz. Musa, kendisine hikmet verilmeden önce) şehir halkı gaflette olduğu bir zamanda (kimse farkında olmadan) şehre girdi. Orada dövüşen iki adam buldu. Biri kendi tarafından, diğeri ona düşman taraftan. O zaman onun (Musa (A.S)’ın) tarafından olan, düşmanına karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine Musa (A.S) onu yumrukladı (öldürdü). Böylece (ölüm) kaza edildi (hüküm yerine geldi). Musa (A.S): "Bu şeytanın işidir. Muhakkak ki o, apaçık dalalette bırakan bir düşmandır." dedi.

1.ve dehale: ve girdi
2.el medînete: şehir
3.alâ hîni: zamanda, o vakitte
4.gafletin: gaflet
5.min ehli-hâ: şehir halkından
6.fe: o zaman
7.vecede: buldu
8.fî-hâ: orada
9.raculeyni: iki adam
10.yaktetilâni: kavga eden iki kişi
11.hâzâ: bu
12.min şîati-hî: gruptan, taraftarlardan
13.ve hâzâ: ve bu
14.min aduvvi-hi: onun düşmanlarından
15.fe: o zaman, böylece
16.istegâse-hu: ondan yardım istedi
17.ellezî: ki o
18.min şîati-hi: onun taraftarlarından
19.alellezî (alâ ellezî): ona
20.min aduvvi-hi: onun düşmanlarından
21.fe: o zaman, bunun üzerine
22.vekeze-hu: ona yumruk attı, onu yumrukladı
23.mûsâ: Musa
24.fe: böylece
25.kadâ: vuku buldu, oldu, kaza edildi, hüküm yerine geldi
26.aleyhi: onun üzerine
27.kâle: dedi
28.hâzâ: bu
29.min ameli eş şeytâni: şeytanın amelinden, şeytanın işinden
30.inne-hu: muhakkak o
31.aduvvun: düşman
32.mudillun: dalâlette bırakan
33.mubînun: açıkça, apaçık
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Ölüm kaderdir ve Allahû Tealâ kime ne kadar ömür verdiyse kişi o kadar yaşar. Kişi için hayatın o noktada bitmesi gerekir. Hz. Musa bunu gerçekleştirdi ve kişi kaderinin gereği olarak orada öldü.

Ölüm, zaman ve mekân koordinatları belli olan bir müessesedir. Allahû Tealâ kader olarak insanın, zamanın ve mekânın hangi noktasında öleceğini yazmışsa o noktada o insan mutlaka ölecektir.

3/ÂLİ İMRÂN-168: Ellezîne kâlû li ihvânihim ve kaadû lev atâûnâ mâ kutil(kutilû), kul fedreû an enfusikumul mevte in kuntum sâdıkîn(sâdıkîne).
Onlar (münafıklar), kendileri oturdukları (savaşa gitmedikleri) halde, savaşa katılan kardeşleri için: "Eğer bize itaat etselerdi, öldürülmezlerdi." dediler. (Onlara) de ki: "Eğer (sözünüzde) sâdık kimselerseniz, haydi ölümü kendinizden savın."
close tefsir menu

KASAS Suresi Tefsiri

KASAS Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.