Sure sec
İSRÂ-33 Tefsiri

İSRÂ Suresi 33. Ayet-i Kerime Tefsiri

İSRÂ-33 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Haksız yere insan öldürmek, büyük bir günahtır. Öyleyse Allah'ın haklı yere öldürmekten de bahsetmesi söz konusudur. Birisi, herhangibir kimseyi haksız yere öldürürse, o zaman Allah, öldürülenin b...
share on facebook  tweet  share on google  print  

İSRÂ Suresi Âyet - 33 Tefsiri

 

وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Ve lâ taktulûn nefselletî harramallâhu illâ bil hakkı, ve men kutile mazlûmen fe kad cealnâ li veliyyihî sultânen fe lâ yusrif fîl katli, innehu kâne mensûrâ(mensûran).

Allah’ın haram kıldığı bir nefsi (kişiyi), haksız yere öldürmeyin! Kim mazlum olarak (haksız yere) öldürülürse, o taktirde onun velîsini sultan (hak sahibi) kıldık. Artık öldürmede haddi aşmasın. Çünkü o, yardım görmüş olandır.

1.ve lâ taktulû: ve öldürmeyin
2.en nefselletî (en nefse elletî): bir kişi, ki o(nu)
3.harramallâhu: Allah haram kıldı
4.illâ: hariç, ...'den başka
5.bi el hakkı: hak ile, hak olarak
6.ve men: ve kim
7.kutile: öldürülürdü
8.mazlûmen: mazlum, zulmedilen (haksızlığa uğrayan)
9.fe: o zaman, o taktirde
10.kad cealnâ: kıldık, yaptık
11.li veliyyi-hi: onun velîsine
12.sultânen: sultan (hak sahibi)
13.fe: artık, o taktirde, o zaman
14.lâ yusrif: haddi aşmasın
15.fî el katli: öldürmede
16.inne-hu: muhakkak o, çünkü o
17.kâne: oldu, ...'dır
18.mensûran: yardım gören
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Haksız yere insan öldürmek, büyük bir günahtır. Öyleyse Allah'ın haklı yere öldürmekten de bahsetmesi söz konusudur.

Birisi, herhangibir kimseyi haksız yere öldürürse, o zaman Allah, öldürülenin bir dostunu, yakın akrabasını, velîsini sultan (hak sahibi) kılar. Yani o da öldüren kişiyi öldürme hakkının sahibi kılınır. Ama Allahû Tealâ burada, kişinin öldürmede haddini aşmamasını istemektedir. Aslında burada, öldürmezse onun için daha hayırlıdır, neticesi çıkmaktadır. Allahû Tealâ buyuruyor:

2/BAKARA-216: Kutibe aleykumul kitâlu ve huve kurhun lekum, ve asâ en tekrahû şey’en ve huve hayrun lekum, ve asâ en tuhıbbû şey’en ve huve şerrun lekum vallâhu ya’lemu ve entum lâ ta’lemûn(ta’lemûne).
Savaş, o sizin için kerih olsa da (hoşunuza gitmese de) üzerinize farz kılındı. Ve hoşlanmayacağınız bir şey olur ki, o sizin için bir hayırdır. Ve seveceğiniz bir şey olur ki, o sizin için bir şerdir. Ve (bütün bunları) Allah bilir, siz bilmezsiniz.
5/MÂİDE-45: Ve ketebnâ aleyhim fîhâ ennen nefse bin nefsi vel ayne bil ayni vel enfe bil enfi vel uzune bil uzuni ves sinne bis sinni vel curûha kısâs(kısâsun) fe men tesaddeka bihî fe huve keffâratun lehu ve men lem yahkum bimâ enzelallâhu fe ulâike humuz zâlimûn(zâlimûne).
Onun içinde (Tevrat’ta) onlara, cana can ile, göze göz ile, buruna burun ile, kulağa kulak ile, dişe diş ile ve yaralamalara karşı kısas olduğunu yazıp farz kıldık. Kim onu bağışlar da (kısas hakkından vazgeçerse) artık o kendisi için (günahlarına) kefâret olur. Ve kim, Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse, o taktirde işte onlar, onlar zalimlerdir.
Muhtevada bir insan için 3 çeşit davranış biçimi vardır:
  1. Size bir kötülük yapılmışsa, o kötülüğe aynı ölçüde tepki vermek (kısas). Kişi buna hak sahibidir. Derecat kaybetmez.
  2. Size yapılan kötülüğü affetmek. Kişi derecat kaybetmez; kazanır.
  3. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Kişi 2 kat derecat kazanır.
Allahû Tealâ buyuruyor ki:

41/FUSSİLET-33: Ve men ahsenu kavlen mimmen deâ ilâllâhi ve amile sâlihan ve kâle innenî minel muslimîn(muslimîne).
Allah’a davet eden ve salih amel (nefs tasfiyesi) yapan ve: “Muhakkak ki ben teslim olanlardanım.” diyenden daha güzel sözlü kim vardır?
41/FUSSİLET-34: Ve lâ testevîl hasenetu ve lâs seyyietu, idfa’ billetî hiye ahsenu fe izâllezî beyneke ve beynehu adâvetun ke ennehu veliyyun hamîm(hamîmun).
Hasene (iyilik) ve seyyie (kötülük), müsavi (eşit) değildir. (Kötülüğü) en güzel şekilde karşıla. O zaman seninle arasında düşmanlık olan kişi, samimi bir dost gibi olur.
41/FUSSİLET-35: Ve mâ yulakkâhâ illâllezîne saberû, ve mâ yulakkâhâ illâ zû hazzın azîm(azîmin).
Ona (kötülüğü iyilikle karşılama hasletine), sabredenlerden ve hazzul azîm (en büyük haz) sahiplerinden başkası ulaştırılmaz.
İşte bu 3 davranış biçimi için de insanlar ehil kılınmıştır. Nefslerine çok tâbî olanlar için intikam almak söz konusudur.

Nefsleri intikam almadan rahat edemeyen bazı insanların intikam almaları gerekiyor. Bir başkasına kötülük eden kişinin (zalimin) amel defterine negatif (nâkıs) rakam yazılır. Suçun miktarı kadar kul hakkı doğmuştur. Zulüm görene (mazluma) da aynı miktarda pozitif (zait) rakam yazılır. Mazlum intikam almadığı sürece kazandığı; zalim de kaybettiği derecatla kalır. Ama kişi, kısas yaptığı zaman kazandığı derecatı kaybeder. Eskiden zulmetmiş olan da kaybettiği derecatı tekrar kazanır. Fiiller ve kazanılan, kaybedilen dereceler eşitlenir.

Kötülüğe mukabele etmeyenin, kazandığı derece kendisinde kalır. Kötülüğe iyilikle mukabele eden Allahû Tealâ'nın çok takdir ettiği iki kat kazanan bir insan olur.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden İSRÂ Suresi - 33 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

İSRÂ Suresi Tefsiri

İSRÂ Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.