Sure sec
İSRÂ-22 Tefsiri

İSRÂ Suresi 22. Ayet-i Kerime Tefsiri

İSRÂ-22 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Bu âyet-i kerime Allahû Tealâ'nın tek tek bütün insanlara emridir. Allah'tan başka bir ilâh edinmek, şirke girmektir ve mutlak olarak cehenneme gitmek demektir. Şirk, Allah için, bütün insanlar aç...
share on facebook  tweet  share on google  print  

İSRÂ Suresi Âyet - 22 Tefsiri

 

لاَّ تَجْعَل مَعَ اللّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولاً

Lâ tec’al meallâhi ilâhen âhara fe tak’ude mezmûmen mahzûlâ(mahzûlan).

Allah ile beraber başka bir ilâh kılma! O zaman zemmedilmiş (kınanmış) ve hor görülmüş olarak kalırsın.

1.lâ tec'al: kılma, yapma, edinme
2.meallâhi (mea allâhi): Allah ile beraber
3.ilâhen: bir ilâh
4.âhara: başka, diğer
5.fe: o zaman, o taktirde
6.tak'ude: oturursun, kalırsın
7.mezmûmen: zemmedilmiş, ayıplanmış, kınanmış olarak
8.mahzûlan: hor görülmüş olarak
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Bu âyet-i kerime Allahû Tealâ'nın tek tek bütün insanlara emridir. Allah'tan başka bir ilâh edinmek, şirke girmektir ve mutlak olarak cehenneme gitmek demektir. Şirk, Allah için, bütün insanlar açısından mutlaka önlenmesi lâzımgelen bir husustur. “La ilâhe illallah (Allah'tan başka ilâh yoktur.)” sözü, sadece putları değil; gizli şirki de ifade eder.

Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler gizli şirktedirler.

30/RÛM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muşrikîn(muşrikîne).
O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaşmayı dileyin) ve O'na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.
30/RÛM-32: Minellezîne ferrakû dînehum ve kânû şiyean, kullu hızbin bimâ ledeyhim ferihûn(ferihûne).
(O müşriklerden olmayın ki) onlar, dînlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar, kendilerinde olanla ferahlanırlar.
Allahû Tealâ bu konuyu, Câsiye Suresinin 23. âyet-i kerimesinde ifade etmektedir:

45/CÂSİYE-23: E fe raeyte menittehaze ilâhehu hevâhu ve edallehullâhu alâ ilmin ve hateme alâ sem’ihî ve kalbihî ve ceale alâ basarihî gışâveten, fe men yehdîhi min ba’dillâhi, e fe lâ tezekkerûn(tezekkerûne).
Hevasını kendisine ilâh edinen kişiyi gördün mü? Ve Allah, onu ilim (onun faydasız ilmi) üzere dalâlette bıraktı. Ve onun işitme hassasını ve kalbini mühürledi. Ve onun basar (görme) hassasının üzerine gışavet (perde) çekti. Bu durumda Allah’tan sonra onu kim hidayete erdirir? Hâlâ tezekkür etmez misiniz?
Hevalarına tâbî olanlar, hevalarını ilâh yerine koyarlar ve Allah'ın karşısına başka bir ilâh çıkarmış olurlar. Allah, tek ilâh, emir ve kumanda mevkiidir. Ne zaman insanlar Allah'ın bir emrini yerine getirmezlerse, Allahû Tealâ'yı emir ve kumanda mevkiinden alarak; nefslerinin hangi hevasına tâbî olmuşlarsa onu ilâh edinmişlerdir. İnsanlar her olayda bunu tekrarlarlar. Bunun adı, gizli şirktir. Zaten Peygamber Efendimiz (S.A.V): “Benim ümmetimin açık şirki olmaz. Gizli şirkten korkarım.” demiştir.

Tâbiiyet yoksa gizli şirk mutlaka vardır. Tâbiiyet olmadığı sürece insanlar hevalarına tâbî olmakta devam edeceklerdir.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden İSRÂ Suresi - 22 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

İSRÂ Suresi Tefsiri

İSRÂ Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.