Sure sec
İBRÂHÎM-34 Tefsiri

İBRÂHÎM Suresi 34. Ayet-i Kerime Tefsiri

İBRÂHÎM-34 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allah'ın ni'metleri öylesine sonsuzdur ki insanın sayması mümkün değildir. İnsan, kendisine dönüp bakınca mitekondri ve DNA'ları bulunan, sayısız değişiklik gösteren 70 trilyon hücreden oluştuğunu...
share on facebook  tweet  share on google  print  

İBRÂHÎM Suresi Âyet - 34 Tefsiri

 

وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

Ve âtâkum min kulli mâ seeltumûhu, ve in teuddû ni’metallâhi lâ tuhsûhâ,innel insâne le zalûmun keffâr(keffârun).

Ve ondan istediğiniz herşeyden size verdi. Ve eğer Allah’ın ni’metini saysanız onu sayamazsınız. Muhakkak insan, gerçekten çok zalim ve çok nankördür (inkârcıdır).

1.ve âtâ-kum: ve size verdi
2.min kulli: hepsinden, (her şeyden)
3.mâ seeltumû-hu: sizin ondan istediğiniz şey
4.ve in teuddû: ve eğer sayarsanız
5.ni'mete allâhi: Allah'ın ni'meti
6.lâ tuhsû-hâ,: onu sayamazsınız
7.inne el insâne: muhakkak insan
8.le zalûmun: gerçekten çok zalim
9.keffârun: çok nankör, kuvvetle inkâr eden
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allah'ın ni'metleri öylesine sonsuzdur ki insanın sayması mümkün değildir. İnsan, kendisine dönüp bakınca mitekondri ve DNA'ları bulunan, sayısız değişiklik gösteren 70 trilyon hücreden oluştuğunu görür.

Sadece kendisine Allah'ın verdiklerine hücre yapısını incelemeye, iç dünyasında neler olduğunu öğrenmeye bütün hayatı yetmez. Her geçen gün yeni bir şey keşfeder ve onu öğrenirken, öğrenemediği şeylerin sayısının süratle arttığını görür. Onları bütünüyle öğrenebilmek, hiçbir insan için mümkün değildir.

Allahû Tealâ buyurmaktadır:

21/ENBİYÂ-30: E ve lem yerallezîne keferû ennes semâvâti vel arda kânetâ ratkan fe fetaknâhuma, ve cealnâ minel mâi kulle şey’in hayy(hayyin), e fe lâ yu’minûn(yu’minûne).
İnkâr edenler (kâfirler), semaların ve arzın bitişik olduğunu görmediler mi? Sonra Biz, o ikisini (birbirinden) ayırdık. Ve her canlı şeyi sudan yarattık. Hâlâ inanmazlar mı?
Allahû Tealâ'nın sudan başlattığı bir hayattan bahsedilmektedir ama Allahû Tealâ'nın hayat için “Biz başlattık.” diye buyurmasına rağmen hâlâ birtakım âlimler, birtakım hücrelerde hayatiyet belirtisi olabileceğini yani hayatın kendi kendine başladığını iddia etmektedirler. Onun için Allahû Tealâ insan için: “Nankördür. Kuvvetle inkâr edendir.” buyurmaktadır. İlmin bütün verilerini, Allah'ın buyurduğu istikametleri güçlendirmek için kullanmaya bütün zeminler müsaitken, şeytan insanlara tesir etmek suretiyle, onları Allah'ın buyurduklarının aksini ispat etmeye yöneltmektedir. Bu insanlar da her seferinde mağlup olmaktadır. Aksinin varit olduğu ortaya çıktığı halde gene vazgeçmemektedirler. Her fırsatta Allah'ın buyurduklarının aksini iddia etmesi, o insanın ne kadar zalim, nankör ve de inkârcı olduğunu göstermektedir.

33/AHZÂB-72: İnnâ aradnâl emânete alâs semâvâti vel ardı vel cibâli fe ebeyne en yahmilnehâ ve eşfakne minhâ ve hamelehâl insânu, innehu kâne zalûmen cehûlâ(cehûlen).
Muhakkak ki Biz, emaneti göklere, arza ve dağlara arz ettik (sunduk, teklif ettik). Onu yüklenmekten çekindiler ve ondan korktular. Ve insan onu yüklendi. Muhakkak ki o (nefs), çok zalimdir, çok cahildir.
Allahû Tealâ insanın sayamayacağı kadar ni'met verdiği halde, insan gene Allah'ın kendisine verdiği bu aklı, şeytanın kendisine yaptığı telkinlerle O'na isyan etmekte kullanmaktadır. Şeytan, Allah'ın hakikatlerinin insanlar tarafından bilinmesini kesinlikle istememekte, buna mani olmak için de her türlü hileyi, vesveseyi kullanmaktadır.

"İnsan" adı verilen bu mahlûk, ya Allah'ın kalıbı içerisine girip Allah'a ulaşmayı dileyecektir ve sonuna kadar bütün güzellikleri hayatı boyunca yaşayarak sonsuz bir mutluluk ve dünya hayatı ve cennetin en üst yerlerinde bir yer bulacaktır kendisine ya da herşeyi inkâr edip bu dünya hayatını mahvederek, sonsuz bir sıkıntı içinde yaşayacak, hep huzursuz olacak ve kıyâmetten sonra da gideceği yer cehennem olacaktır.

Öyleyse insanlara kullansınlar diye akıl veren, Kur'ân'ı indiren Allahû Tealâ: “İşte bunlar Benim hakikatlerim. Kim Bana ulaşmayı dilerse cennet saadetini de dünya saadetini de elde eder.” buyurmuştur.

İnsanların büyük kısmı Allah ne emretmişse onun tersini yapmakta ısrarcı olmaktadır. O zaman, insanları cehenneme gönderen Allah değildir. İnsanlar, Allah'ın emirlerine isyan etmek suretiyle kendileri cehenneme girmek için yarışmaktadır.
close tefsir menu

İBRÂHÎM Suresi Tefsiri

İBRÂHÎM Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.