Sure sec
HÛD-85 Tefsiri

HÛD Suresi 85. Ayet-i Kerime Tefsiri

HÛD-85 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ, Medyen halkına Peygamber olarak Hz. Şuayb'ı göndermiştir. Medyen halkının özelliği, ölçüyü, tartıyı eksik tutmaları yani haram yemeleridir. Bir başka hataları da yeryüzünde fesat çık...
share on facebook  tweet  share on google  print  

HÛD Suresi Âyet - 85 Tefsiri

 

وَيَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Ve yâ kavmi evfûl mikyâle vel mîzâne bil kıstı ve lâ tebhasûn nâse eşyâehum ve lâ ta’sev fîl ardı mufsidîn(mufsidîne).

Ve ey kavmim, ölçeği ve tartıyı adaletle ölçün (yerine getirin)! İnsanların eşyalarını (haklarını) eksiltmeyin. Ve fesat çıkaranlar (olarak) yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.

1.ve yâ kavmi: ve ey kavmim
2.evfû: ifa edin (yerine getirin)
3.el mikyâle: ölçek
4.ve el mîzâne: ve tartı, mizan
5.bi el kıstı: adalet ile
6.ve lâ tebhasû en nâse: ve insanlara eksiltmeyin
7.eşyâe-hum: onların eşyaları (şeyleri), hakları
8.ve lâ ta'sev: ve karışıklık, bozgunculuk yapmayın, fesat çıkarmayın
9.fî el ardı: yeryüzünde
10.mufsidîne: fesat çıkaranlar
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ, Medyen halkına Peygamber olarak Hz. Şuayb'ı göndermiştir. Medyen halkının özelliği, ölçüyü, tartıyı eksik tutmaları yani haram yemeleridir. Bir başka hataları da yeryüzünde fesat çıkarmalarıdır. Hûd-84'te Allahû Tealâ buyuruyor:

“Ey kavmim! Allah'a kul olun.”

Hûd-85'te de kul olmanın standardını veriyor:

“Yeryüzünde bozguncular, müşrikler olarak fesat çıkarmayın.”

Ra'd Suresinin 25. âyet-i kerimesinde Allahû Tealâ buyuruyor:

13/RA'D-25: Vellezîne yankudûne ahdallâhi min ba’di mîsâkıhi ve yaktaûne mâ emerallâhu bihi en yûsale ve yufsidûne fîl ardı ulâike lehumul la’netu ve lehum sûud dâr(dâri).
Onlar, misaklerinden sonra (ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini teslim edeceklerine dair ezelde Allah’a misak verdikten sonra) Allah’ın ahdini bozarlar (ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini Allah’a teslim etmezler). Ve Allah’ın, O’na (Allah’a) ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler (ruhlarını Allah’a ulaştırmazlar). Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar (başka insanların da Sıratı Mustakîm’e ulaşmalarına mani oldukları için fesat çıkarırlar). Lânet onlar içindir. Ve yurdun kötüsü (cehennem) onlar içindir.
Bu insanlar, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmayanlardır. Fesat çıkardıklarına göre sadece kendilerinin değil, başkalarının da ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştırmalarına mani olanlar, onların da vuslatlarını kesenlerdir. Bu konuda Nisâ-167 ve 168'de Allahû Tealâ şöyle buyuruyor:

4/NİSÂ-167: İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen baîdâ(baîden).
Muhakkak ki inkâr edenler ve Allah’ın yolundan alıkoyanlar (saptırmış olanlar), (mürşidlerine ulaşmadıkları için) uzak bir dalâletle sapmışlardır.
4/NİSÂ-168: İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunillâhu li yagfira lehum ve lâ li yehdiyehum tarîkâ(tarîkan).
Muhakkak ki inkâr edenleri ve zulmedenleri (başkalarını da mürşide ulaşmaktan men edip saptıranları), Allah mağfiret edecek değildir ve yola (Allah’a ulaştıran Sıratı Mustakîm’e) hidayet edecek değildir.
Görülüyor ki başka insanları Allah'ın yolundan menedenler söz konusu. Yeryüzünde fesat çıkaranlar onlardır.

Yeryüzünde fesat çıkaranlar kâfir olup, Allah'ın yoluna girmeyen, başkalarının da Allah'ın yoluna girmesine mani olanlardır. Böylece onlar dalâlettedir. Bu insanlar, Allah'ın âyetlerini ve hidayeti;
  1. Tekzip ederler (yalanlarlar)
  2. Küfrederler (örterler, inkâr ederler)
  3. Ketmederler (gizlerler)
  4. Nakzederler (bozarlar)
Bir evvelki âyetle bu âyet birbirini tamamlamaktadır.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden HÛD Suresi - 85 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

HÛD Suresi Tefsiri

HÛD Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.