Sure sec
HÛD-56 Tefsiri

HÛD Suresi 56. Ayet-i Kerime Tefsiri

HÛD-56 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Yürüyen bütün canlı mahlûkatın (büyük çoğunluğu hayvan) insan olsun, hayvan olsun, dabbe hepsinin perçeminden tutar. Yani hepsi Allah'ın kontrolü altındadır. Allah, herkesin yaptığı herşeyden aynı...
share on facebook  tweet  share on google  print  

HÛD Suresi Âyet - 56 Tefsiri

 

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

İnnî tevekkeltu alâllâhi rabbî ve rabbikum, mâ min dâbbetin illâ huve âhızun bi nâsıyetihâ, inne rabbî alâ sırâtın mustekîm(mustekîmin).

Muhakkak ki ben, benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Yürüyen hiçbir canlı mahlûk (dabbe) yoktur ki; O (Allahû Tealâ), onun perçeminden tutmuş (O'nun kontrolü altında) olmasın. Muhakkak ki benim Rabbim, Sıratı Mustakîm üzeredir (Sıratı Mustakîm'in kontrolü Allah'tadır).

1.in-nî: muhakkak ki ben
2.tevekkeltu: tevekkül ettim
3.alâ allâhi: Allah'a
4.rabbî: benim Rabbim
5.ve rabbi-kum,: ve sizin Rabbiniz
6.mâ min dâbbetin: (hiç)bir dabbe (yürüyen canlı mahlûk) yoktur
7.illâ: ...'den başka, ancak, olmasın
8.huve: o
9.âhızun: alan, tutan
10.bi nâsıyeti-hâ: onun perçemini (saçların alındaki kısmını)
11.inne: muhakkak
12.rabbî: benim Rabbim
13.alâ sırâtın mustekîmin: Sıratı Mustakîm üzeredir (Sıratı Mustakîm'in kontrolü Allah'tadır)
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Yürüyen bütün canlı mahlûkatın (büyük çoğunluğu hayvan) insan olsun, hayvan olsun, dabbe hepsinin perçeminden tutar. Yani hepsi Allah'ın kontrolü altındadır. Allah, herkesin yaptığı herşeyden aynı anda mutlaka haberdardır. Müsaade etmese insanlar hiçbir şey yapamazlar.

Peygamber Efendimiz (S.A.V) ve bütün sahâbe Allah'a, Sıratı Mustakîm'e çağırıyorlardı (Yûsuf Suresi 108. âyet-i kerime). Hem Allah hem Peygamber Efendimiz (S.A.V) hem de sahâbe Sıratı Mustakîm'e davet ediyordu.

Sıratı Mustakîm, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve ulaşabilmek için mürşidlerine tâbî olanların vücutlarından ayrılan ruhlarını Allah'ın Zat'ına ulaştırır. Ve onlar, sığınak olan Allah'ın Zat'ına sığınırlar.

Sıratı Mustakîm, insanların ruhlarını Allah'a ulaştıracak olan yolun adıdır. Allahû Tealâ, En'âm Suresinin 87 ve 88. âyetlerinde Sıratı Mustakîm'i, Âli İmrân Suresinin 73 ve Bakara Suresinin 120. âyet-i kerimesinde hidayeti anlatıyor:

6/EN'ÂM-87: Ve min âbâihim ve zurriyyâtihim ve ihvânihim, vectebeynâhum ve hedeynâhum ilâ sırâtın mustekîm(mustekîmin).
Ve onların babalarından, zürriyetlerinden (nesillerinden) ve kardeşlerinden onları seçtik. Ve onları Sıratı Mustakîm'e (Allah'a ruhu ulaştıran yola) hidayet ettik (ulaştırdık).
6/EN'ÂM-88: Zâlike hudallâhi yehdî bihî men yeşâu min ibâdihî, ve lev eşrakû le habita anhum mâ kânû ya’melûn(ya’melûne).
İşte bu Allah’ın hidayetidir. Kullarından dilediğini onunla hidayete erdirir. Ve eğer şirk koşsalardı, elbette yapmış oldukları şeyler heba olurdu (boşa giderdi).
3/ÂLİ İMRÂN-73: Ve lâ tu’minû illâ li men tebia dînekum, kul innel hudâ hudallâhi en yu’tâ ehadun misle mâ ûtîtum ev yuhâccûkum inde rabbikum, kul innel fadla bi yedillâh(yedillâhi), yu’tîhi men yeşâu, vallâhu vâsiun alîm(alîmun).
Ve (Ehli Kitap): “Sizin dîninize tâbî olandan başkasına inanmayın.” (dediler). (Habibim onlara) De ki: “Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. (İnsanın ruhunun ölmeden önce Allah’a ulaşmasıdır.) Size verilenin bir benzerinin, bir başkasına verilmesidir.” Yoksa onlar, Rabbiniz'in huzurunda, sizinle çekişiyorlar mı? (Onlara) De ki: “Muhakkak ki fazl Allah’ın elindedir. Onu dilediğine verir.” Ve Allah, Vâsi’dir (ilmi geniştir, herşeyi kapsar), Alîm'dir (en iyi bilendir).
2/BAKARA-120: Ve len terdâ ankel yahûdu ve len nasârâ hattâ tettebia milletehum kul inne hudâllâhi huvel hudâ ve le initteba’te ehvâehum ba’dellezî câeke minel ilmi, mâ leke minallâhi min veliyyin ve lâ nasîr(nasîrin).
Ve sen onların dînine tâbî olmadıkça (uymadıkça) ne yahudiler ve ne de hristiyanlar senden asla razı olmazlar. De ki: “Muhakkak ki Allah’a ulaşmak (Allah’ın Kendisine ulaştırması) işte o, hidayettir.”. Sana gelen ilimden sonra eğer gerçekten onların hevalarına uyarsan, senin için Allah’tan bir dost ve bir yardımcı yoktur.
Sıratı Mustakîm 7 tanedir.
 1. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Sıratı Mustakîm'i (Basamak 3 -7).
 2. Mürşide ulaşacak olanların Sıratı Mustakîm'i (Basamak 8 -12).
 3. Ruhun Sıratı Mustakîm'i (Basamak 15-21).
 4. Fizik vücudun Sıratı Mustakîm'i (insanların kemâl derecelerinde olgunlaşmasını sağlayarak fizik vücudu Allah'a teslim edene kadar 22. basamaktan 25. basamağa kadar).
 5. Nefsin Sıratı Mustakîm'i (14. basamakta başlar, 26. basamağa kadar uzanır. Bu da insanların kemâl derecelerinde olgunlaşmalarını, kemâlâta ermelerini sağlar. Ne fizik vücudun Sıratı Mustakîm'inde ne nefsin Sıratı Mustakîm'inde bir ulaşma keyfiyeti söz konusu değildir.)
 6. İrşada ulaştıran Sıratı Mustakîm (Basamak 27).
 7. İradenin Sıratı Mustakîm'i, iradenin Allah'a teslimi (Basamak 28/1 -28/4).
Böylece 7 Sıratı Mustakîm, 4 tane teslim vardır:
 1. Ruhun Allah'a teslimi
 2. Fizik vücudun Allah'a teslimi
 3. Nefsin Allah'a teslimi
 4. İradenin Allah'a teslimi
Bundan 14 asır evvel bütün sahâbe, nefslerini de ruhlarını da vechlerini de iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir.

12/YÛSUF-108: Kul hâzihî sebîlî ed’û ilâllâhi alâ basîratin ene ve menittebeanî, ve subhânallâhi ve mâ ene minel muşrikîn(muşrikîne).
De ki: “Benim ve bana tâbî olanların, basiret üzere (kalp gözüyle basar ederek, Allah’ı görerek) Allah’a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur. Allah’ı tenzih ederim. Ve ben, müşriklerden değilim.”
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden HÛD Suresi - 56 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

HÛD Suresi Tefsiri

HÛD Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.