Sure sec
HÛD-34 Tefsiri

HÛD Suresi 34. Ayet-i Kerime Tefsiri

HÛD-34 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ, âmenû olanlara sesleniyor: 11/HÛD-29: Ve yâ kavmi lâ es’elukum aleyhi mâlâ(mâlen), in ecriye illâ alâllâhi ve mâ ene bi târidillezîne âmenû, innehum mulâkû rabbihim ve lâkinnî erâkum...
share on facebook  tweet  share on google  print  

HÛD Suresi Âyet - 34 Tefsiri

 

وَلاَ يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Ve lâ yenfeukum nushî in eradtu en ensaha lekum in kânallâhu yurîdu en yugviyekum, huve rabbukum ve ileyhi turceûn(turceûne).

Ve eğer size nasihat etmek istersem (istesem de), şâyet Allah sizi azdırmak isterse, benim nasihatim size fayda vermez. O, sizin Rabbinizdir ve O’na döndürüleceksiniz.

1.ve lâ yenfeu-kum: ve size fayda vermez
2.nushî: benim nasihatim
3.in: eğer
4.eradtu: istedim
5.en ensaha: nasihat etmek
6.lekum: size
7.in: eğer
8.kâne allâhu: Allah oldu
9.yurîdu: diler
10.en yugviye-kum: sizi azdırmayı
11.huve: o
12.rabbu-kum: sizin Rabbiniz
13.ve ileyhi: ve ona
14.turceûne: döndürüleceksiniz
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ, âmenû olanlara sesleniyor:

11/HÛD-29: Ve yâ kavmi lâ es’elukum aleyhi mâlâ(mâlen), in ecriye illâ alâllâhi ve mâ ene bi târidillezîne âmenû, innehum mulâkû rabbihim ve lâkinnî erâkum kavmen techelûn(techelûne).
Ve ey kavmim! Buna (tebliğ ettiğim şeylere) karşılık sizden mal olarak (bir şey) istemiyorum. Eğer ücretim (ecrim) varsa ancak Allah’a aittir. Ve ben âmenû olanları (Allah’a ulaşmayı dileyenleri) tardedecek (uzaklaştıracak, kovacak) değilim. Muhakkak ki onlar, Rab’lerine mülâki olacaklar (ulaşacaklar). Ve lâkin ben, sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum.
Âmenû olanlar, mutlaka Allah'a mülâki olacaklardır. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Hûd-29'da âmenû olanlara, bu âyette ise Hz. Nuh bütün kavme seslenmektedir. Bütün insanların Allah'a rücu edecekleri buyrulmaktadır.

Bu iki ayrı bağlantıyı Allahû Tealâ, Bakara Suresinde buyuruyor:

2/BAKARA-45: Vesteînû bis sabri ves salât(salâti), ve innehâ le kebîratun illâ alâl hâşiîn(hâşiîne).
(Allah’tan) sabırla ve namazla istiane (özel yardım) isteyin. Ve muhakkak ki o (hacet namazı ile Allah’a ulaştıracak mürşidini sormak), huşû sahibi olanlardan başkasına elbette ağır gelir.
Allah'ı düşündükleri zaman tüyleri ürperenler, Allah'a karşı huşû duyanlardır. Huşû duyanların vasıfları ise Bakara-46'da verilmiştir:

2/BAKARA-46: Ellezîne yezunnûne ennehum mulâkû rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn(râciûne).
Onlar (o huşû sahipleri) ki, Rab’lerine (dünya hayatında) muhakkak mülâki olacaklarına ve (sonunda ölümle) O’na döneceklerine yakîn derecesinde inanırlar.
Allah'a iki türlü dönüş vardır. Birisi ölümden evvel, diğeri öldükten sonraki dönüştür. İkisi de ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ölmeden önce ruhun Allah'a ulaşması, kişiyi Allah'a ermiş bir evliya yapar, Allah'ın dostu yapar, velâyet makamlarına ulaştırır. Kişi eğer Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştıramamışsa onun ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır.

Allah'a ermiş olanların dışındaki kişilerin ruhları vücutlarındadır. Öldükleri zaman vücudun manyetik alanları kesileceği için ruhu vücutta tutamaz, çekim alanı sıfırlanmıştır. Fizik vücudun çekim gücü yoktur. Artık vücut bir kutbu ile ruhu, bir kutbu ile nefsi kendisine çekme yetkisinin sahibi değildir. Ruh ve nefs sigara dumanı gibi vücudu otomatik olarak terkeder. Ruh, Azrail (a.s) ve onun yardımcıları tarafından Allah'a geri döndürülür.

Hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmış olanların, ölürken vücutlarında ruhları olmadığı için o kişilerin ruhları, Azrail (a.s)'ın alıp Allah'a götürmesi için Allah'ın katından geri gelir. Onların üzerlerinde, sağ taraflarında ruhları, sol taraflarında da nefsleri bekler. Azrail (a.s) ve onun vazifeli melekleri (yardımcıları) Allah'tan zaten gelmiş olan ruhu, Sidretül Münteha'ya kadar beraberlerinde götürürler. Oradan sonra ruh, ehline ulaşmış, Rabbine yeniden geri dönmüştür.

Bakara Suresinin 46. âyet-i kerimesinde Allahû Tealâ'nın dediği önemli bir olgu vardır. Ruh ölmeden evvel Allah'a ulaşmak yani Allah'a mülâki olmak ister, ölümden sonra ise Allah'a ulaştırılır ve rücu eder. Kur'ân-ı Kerim'de "rücu" kelimesi bazen Allah'a ölmeden evvel ulaşma konusunda da kullanılmıştır. Çünkü ister ölümden evvel ruhunuzu Allahû Tealâ'ya ulaştırın ister ölümden sonra ruhunuz Allahû Tealâ'ya ulaştırılsın, hepsi geri dönüştür, rücudur. Ruh, Allah'tan emanet olarak üfürülmüştür. Ruhun gerçek mekânı, Allah'ın Zat'ıdır. Ne kadar insan yaşamışsa herkesin ruhu mutlaka Allah'a geri dönecektir. Ve bütün ruhlar Allah'ta olacaktır.

Kıyâmet gününde ölenlerin de ruhları Allah'a geri dönecektir. Bir kısım ruhlar İndi İlâhi'de tahtlar üzerinde kalmıştır. Onlar, Allah'ın 2. defa vücuda getireceği ve kıyâmete kadar Allah'ın Zat'ına dönmeyecek olanlardır.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden HÛD Suresi - 34 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

HÛD Suresi Tefsiri

HÛD Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.