Sure sec
HÛD-23 Tefsiri

HÛD Suresi 23. Ayet-i Kerime Tefsiri

HÛD-23 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ Hûd Suresinin 20. âyet-i kerimesinde, Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'a ulaşmak için Sıratı Mustakîm'e ulaşmaya çalışanları Sıratı Mustakîm'den alıkoya...
share on facebook  tweet  share on google  print  

HÛD Suresi Âyet - 23 Tefsiri

 

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَى رَبِّهِمْ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

İnnellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti ve ahbetû ilâ rabbihim ulâike ashâbul cenneti, hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).

Muhakkak ki; âmenû olanlar (ölmeden evvel Allah’a ulaşmayı dileyenler), ıslâh edici amel (nefs tezkiyesi) yapanlar ve Rab’lerine huşû duyanlar (kalplerine ihbat konulanlar, razı ve itaatkâr olanlar), işte onlar, cennet ehlidir. Onlar, orada ebedî kalanlardır.

1.inne ellezîne: muhakkak ki onlar
2.âmenû: ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dilediler
3.ve amilû es sâlihâti: ve ıslâh edici amel (nefs tezkiyesi) yaptılar
4.ve ahbetû: ve kalplerine ihbat konulanlar, huşû duydular, boyun eğdiler (razı ve itaatkâr oldular)
5.ilâ rabbi-him: Rab'lerine
6.ulâike: işte onlar
7.ashâbu el cenneti: cennet halkı, cennet ehli
8.hum: onlar
9.fî-hâ: orada
10.hâlidûne: ebedî kalanlar
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ Hûd Suresinin 20. âyet-i kerimesinde, Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'a ulaşmak için Sıratı Mustakîm'e ulaşmaya çalışanları Sıratı Mustakîm'den alıkoyanlardan bahsederken: “Onların kalplerinde ihbat yok, onların gözlerinde hicab-ı mesture var; bu sebeple göremezler. Kulaklarında vakra var; bu sebeple işitemezler.” demektedir. Bu âyet-i kerimede ise orada eksik kalan kısım yani kalplerindeki ekinnetin alınıp ihbatın konması anlatılmaktadır.

İnsanların kalplerine konulan ihbat, huşû duymalarına sebebiyet verecektir. Buradaki "ahbetû" kelimesi, kalplerindeki irşada müteallik hususların idrakini önleyen ekinnetin alındığını gösteren çok önemli bir işarettir. Yerine idraki sağlayan ilâhi kompüterin (ihbat) konulduğunu ifade eder.

Kişi, Allahû Tealâ tarafından seçilir. Allah'a ulaşmayı dilediği taktirde Allah, ona Rahman esmasıyla tecelliye başlar. Birinci ihsanı, basar hassasının üzerindeki gışaveti almak; ikinci ihsanı, gözlerindeki hicab-ı mestureyi almak; üçüncü ihsanı, sem'î hassasının üzerindeki mührü açmak; dördüncü ihsanı, kulaklarındaki vakrayı almak; beşinci ihsanı, kalbin mührünü açmak; altıncı ihsanı, kalbindeki ekinneti alıp(6. ihsan) yerine ihbat koymaktır(7. ihsan). Bu işlemler ardarda gelir.

Allahû Tealâ, farklı âyetlerde konuyu mutlaka tamamlamaktadır. Evvelâ onlar, irşad makamını, irşad makamı olarak görmeye, irşad makamının sözlerini işitmeye başlarlar. Sonra kalplerindeki ekinnet alınır, ihbat konulur, idrak etmeye başlarlar. Bunun tabii neticesi olarak da mürşidlerine ulaşırlar, tâbî olurlar ve nefs tezkiyesine başlarlar. O insanların kalbinde mutlaka ihbat vardır:

22/HACC-54: Ve li ya’lemellezîne ûtûl ilme ennehul hakku min rabbike fe yu’minû bihî fe tuhbite lehu kulûbuhum, ve innallâhe le hâdillezîne âmenû ilâ sırâtın mustakîm(mustakîmin).
Ve kendilerine ilim verilenlerin, onun (irşad makamının, Velî Resûl'ün, Nebî Resûl'ün) söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, O'na îmân etmeleri, onların kalplerinin O'nu (Allah'ı) idrak etmesi (kalplerinden ekinnetin alınıp yerine ihbat sistemi konarak kalplerin mutmain olması) içindir. Muhakkak ki Allah, âmenû olanları (Allah'a ulaşmayı dileyenleri) mutlaka Sıratı Mustakîm'e hidayet edendir.
Hacc Suresinin 54. âyet-i kerimesinde bu kökten gelen kelimeye bakıldığında, "kalpleri muhbit olmak" "tuhbite" olarak geçmektedir. İhbat kelimesinin 3 harfi mevcuttur. Allahû Tealâ, burada da "o ihbatın sahipleri olan kişiler" anlamında "ahbetu" kelimesini kullanmaktadır. Allahû Tealâ kalplerine ihbat konulduğunu ifade etmektedir.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden HÛD Suresi - 23 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

HÛD Suresi Tefsiri

HÛD Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.