Sure sec
HÛD-14 Tefsiri

HÛD Suresi 14. Ayet-i Kerime Tefsiri

HÛD-14 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ burada "müslüman" kelimesini muhtelif alanlarda ve şekillerde kullanmıştır. "İslâm" ve "müslüman" kelimeleri aynı kökten gelir, "teslim olan" demektir. Allahû Tealâ'nın “Siz müslüman ...
share on facebook  tweet  share on google  print  

HÛD Suresi Âyet - 14 Tefsiri

 

فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أُنزِلِ بِعِلْمِ اللّهِ وَأَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ

Fe illem yestecîbû lekum fa'lemû ennemâ unzile bi ilmillâhi ve en lâ ilâhe huve, fe hel entum muslimûn(muslimûne).

O zaman (eğer) size icabet edemezlerse o taktirde (O’nun) Allah’ın ilmi ile indirilmiş olduğunu ve O’ndan başka ilâh olmadığını bilin! Artık siz müslüman oldunuz mu (İslâm’a girdiniz mi)?

1.fe: o zaman, artık
2.illem (in lem) yestecîbû: eğer icabet etmezlerse, edemezlerse
3.lekum: size (sizin davetinize)
4.fa'lemû: o zaman bilin ki
5.ennemâ: ancak, ..... olduğunu
6.unzile: indirildi
7.bi ilmi allâhi: Allah'ın ilmiyle
8.ve en lâ: ve (yoktur) olmadığı
9.ilâhe illâ huve: O'ndan başka ilâh
10.fe hel: artık, öyleyse, mı
11.entum: siz
12.muslimûne: müslümanlar, teslim olanlar
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ burada "müslüman" kelimesini muhtelif alanlarda ve şekillerde kullanmıştır. "İslâm" ve "müslüman" kelimeleri aynı kökten gelir, "teslim olan" demektir. Allahû Tealâ'nın “Siz müslüman oldunuz mu? İslâm'a girdiniz mi?” demekten muradı, tâbî olmaktır.
  1. Allah'a ulaşmak maksadıyla olmayan bir biat müessesesi.
  2. Allah'a ulaşmak maksadıyla yapılan bir biat müessesesi.
Bunlardan birincisi yapılmışsa kişi İslâm'a girmiş olur. Ama mü'min olmaz.

İkincisi ise kişiyi 2. defa mü'min kılar.

Sonuçta Kur'ân'ın ilmi ile indirilmiş olduğunu Allah ispat etmiştir.

Zamanımızda bir mürşide veya mürşid olmayan birine, “Lâ ilâhe illâllah muhammeden resûlullah” diyerek tâbî olan bir kişi bu tâbiiyeti, sahih olan veya olmayan diye ikiye ayırır. Bunların her ikisi de İslâm dairesine girmiştir. Ama bunlardan bir tanesi "tâbiiyetini" de gerçekleştirmiştir.

Eğer o kişi daha evvel Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah ona 12 tane ihsan vermişse, o 12 ihsanla mürşidine ulaşmışsa, onun önünde tâbî olmuşsa, bu tâbiiyet ona 7 tane ni'met sağlamıştır. 7 tane ni'metle İslâm dairesine girer ki; bunun mânâsı, o kişi hayatta kalırsa mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracak, hidayete erecektir. Bu kişi, hidayet üzere olan ve İslâm dairesine girmiş kişidir.

Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama bir mürşide tâbî olmanın gerekli olduğunu düşünen kişi de tâbî olmuştur. O da diğeri gibi “Lâ ilâhe illâllah muhammeden resûlullah” demiştir, el öpmüştür ve tâbiiyetini tövbe ederek tamamlamıştır. Ama bu tâbiiyet, Allah'ın indinde ona hiçbir şey kazandırmaz. İç yapısı itibariyle nefs tezkiyesini yapamaz, ruhu Allah'a doğru yola çıkamaz. Kişi kendisine nefsini Allah'a teslim etmek istikametinde hiçbir fayda sağlayamaz. Ama diğerlerinin indinde o kişi bir merasimi gerçekleştirmiş ve İslâm dairesine girmiştir. Hucurat Suresinin 14. âyet-i kerimesinde Allahû Tealâ buyuruyor:

49/HUCURÂT-14: Kâletil a’râbu âmennâ, kul lem tu’minû ve lâkin kûlû eslemnâ ve lemmâ yedhulil îmânu fî kulûbikum, ve in tutîullâhe ve resûlehu lâ yelitkum min a’mâlikum şey’â(şey’en), innallâhe gafûrun rahîm(rahîmun).
Araplar: “Biz âmenû olduk.” dediler. (Onlara) de ki: “Siz âmenû olmadınız (Allah’a ulaşmayı dilemediniz). Fakat: "Teslim olduk." deyin. Kalplerinize (içine) îmân girmedi. Ve eğer Allah’a ve O’nun Resûl'üne itaat ederseniz (Allah’a ulaşmayı dilerseniz), amellerinizden bir şey eksiltmez. Muhakkak ki Allah, Gafur’dur, Rahîm’dir.”
Burada, böyle bir kişiye de yine "müslüman" ismi verilmiştir. Bu müslüman, Allah'a teslim olmuş olan bir insan değil, tâbî olduğu kişiye, "sureta" teslim olmuş olan bir kişidir. Şartların hiçbiri yoktur. İslâm hükümlerinin içine girer, ona İslâm hükümleri uygulatılır. Ama o kişi Kur'ân'ın gerçek itibariyle müslüman olma standartlarına ulaşmamıştır.

Allah'a teslim olan müslümandır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci seviye, mürşide ulaşıp teslim olan kişi ikinci seviye, ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman kişi üçüncü seviye müslümandır. Fizik vücudunu teslim ettiğinde dördüncü seviye teslim olan birisidir. Nefsini Allah'a teslim ettiğinde beşinci seviye, irşada ulaştığında altıncı seviye, iradesini Allah'a teslim ettiğinde yedinci seviye (en üst seviye) İslâm standartlarının içindedir, en üst seviye müslümandır.

Başlangıçta İslâm'ı yaşayacak olanlar da yaşamayacak olanlar da "müslüman" adını alabilmektedir.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden HÛD Suresi - 14 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

HÛD Suresi Tefsiri

HÛD Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.