Sure sec
HİCR-91 Tefsiri

HİCR Suresi 91. Ayet-i Kerime Tefsiri

HİCR-91 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in devrinde Kur'ân bir bütündür. Âli İmrân Suresinde Allahû Tealâ, sahâbeye şöyle buyurmaktadır: 3/ÂLİ İMRÂN-119: Hâ entum ulâi tuhıbbûnehum ve lâ yuhıbbûnekum ve tu’mi...
share on facebook  tweet  share on google  print  

HİCR Suresi Âyet - 91 Tefsiri

 

الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ

Ellezîne cealûl kur’âne ıdîn(ıdîne).

Onlar, Kur’ân-ı Kerim’i parça parça kıldılar.

1.ellezîne: o kimseler ki, onlar
2.cealû: kıldılar, yaptılar
3.el kur'âne: Kur'ân'ı
4.ıdîne: kısım kısım, parça parça
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in devrinde Kur'ân bir bütündür. Âli İmrân Suresinde Allahû Tealâ, sahâbeye şöyle buyurmaktadır:

3/ÂLİ İMRÂN-119: Hâ entum ulâi tuhıbbûnehum ve lâ yuhıbbûnekum ve tu’minûne bil kitâbi kullihi, ve izâ lekûkum kâlû âmennâ, ve izâ halev addû aleykumul enâmile minel gayz(gayzi), kul mûtû bi gayzikum, innallâhe alîmun bi zâtis sudûr(sudûri).
İşte siz (mü'minler) böylesiniz, siz onları seversiniz ve onlar sizi sevmezler ve siz kitabın tamamına îmân edersiniz. Ve sizinle karşılaşınca “Biz îmân ettik.” dediler, yalnız kaldıkları zaman, size karşı öfkelerinden parmak uçlarını ısırdılar. De ki: “Öfkenizden ölün.” Muhakkak ki Allah, sinelerde olanı en iyi bilendir.
Bugün ise Kur'ân, parça parça ayrılmıştır. Kur'ân-ı Kerim aynı hüviyette kalmasına rağmen iblis Kur'ân-ı Kerim'in 7 safhasını ve 4 teslimini insanlardan saklamayı başarmıştır. İnsanlar asırlar boyunca yüzlerce kitap yazmışlardır. İnsanların “Kur'ân-ı Kerim'i ve dîni açıklıyoruz.” diye yazdığı bu kitaplar ile Kur'ân-ı Kerim ve temel farzlarını unutturmuştur. Şu anda dünyanın ve İslâm ülkelerinin durumu böyledir. Kur'ân'ın temel faktörü olan İslâm'ın 7 safhadan oluşuyor olması unutulmuştur.
1. safha; Allah'a ulaşmayı dilemek, 3. basamak.
2. safha; Allah'ın vereceği 12 ihsanla mürşide ulaşıp tâbî olmak, 14. basamak.
3. safha; Ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek, 21. basamak (Birinci teslim).
4. safha; Fizik vücudu ahsen kılıp Allah'a teslim etmek, 25. basamak (İkinci teslim).
5. safha; Nefsi ahsen kılıp Allah'a teslim etmek, 26. basamak (Üçüncü teslim).
6. safha; Muhlis olmak, 27. basamak.
7. safha; İradeyi Allah'a teslim etmek, 28. basamağın 4. kademesi (Dördüncü teslim).
Bundan 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz (S.A.V) olmak üzere bütün sahâbe, bu 7 safhayı yaşadılar. 14 asır sonra dünya üzerindeki İslâm yaşantısında büyük kitleler artık bu safhalardan haberdar değiller. 7 safhanın 7'sini de iblis ortadan kaldırmayı başarmış. Bu 7 tane safhayı yaşayabilmek için farzların arasındaki en önemli faktör olan zikri de devreden çıkarmayı başarmış. İblis öylesine kurnaz bir mahlûk ki, bütün güzellikleri çirkine çevirmek için korkunç bir dehaya sahip. Hüsnüniyetle verilen bütün bilgileri, insanların yanlış anlamasına çalışıyor. Ve tatbikatlarını Allah'ın yoluna değil de, şeytanın yolunda yapmaları için insanların herbiriyle meşgul olan iblis, bir korkunç tuzağa düşürüyor insanların büyük kısmını.

Öyleyse Allahû Tealâ açık ve kesin olarak söylüyor: “Onlar Kur'ân'ı parça, parça kıldılar.” İşte 14 asır evvelki İslâm Peygamber Efendimiz (S.A.V)'le beraber sahâbenin yaşadığı İslâm, 14 asır sonra insanların yaşadığı İslâm...

Vasıta emirler, namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet hedef emirler haline gelmiştir.

Hedef emirler, İslâm'ın 7 tane safhası yok edilmiştir. Hiç kimsenin kurtuluşa ulaşamayacağı bir dizayn iblis tarafından insanlara kabul ettirilmiştir. Ve bütün insanlık cehenneme gitmeye mahkûm olmuştur.

İslâm'ın 5 tane şartıyla herkes kurtulacağını zannediyor. Oysaki hiç kimsenin İslâm'ın 5 şartıyla kurtulması mümkün değildir.
close tefsir menu

HİCR Suresi Tefsiri

HİCR Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.