Sure sec
HİCR-49 Tefsiri

HİCR Suresi 49. Ayet-i Kerime Tefsiri

HİCR-49 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ burada "Gafûr" ve "Rahîm" kelimelerini kullanmıştır. "Gafûrur rahîm" genel anlamda beraber geçmektedir. Çünkü Allahû Tealâ'nın Rahman esmasıyla verdiği 12 tane ihsan, kişiyi mutlaka m...
share on facebook  tweet  share on google  print  

HİCR Suresi Âyet - 49 Tefsiri

 

نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Nebbi’ ibâdî ennî enel gafûrur rahîm(rahîmu).

Kullarıma haber ver. Muhakkak ki; Ben Gafur’um (mağfiret edenim) ve Rahîm’im (rahmet edenim, rahmet nuru gönderenim).

1.nebbi’: haber ver
2.ibâdî: benim kullarım
3.ennî: muhakkak ki ben
4.ene: ben
5.el gafûru: mağfiret eden
6.er rahîmu: rahmet eden, rahmet nuru gönderen
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ burada "Gafûr" ve "Rahîm" kelimelerini kullanmıştır. "Gafûrur rahîm" genel anlamda beraber geçmektedir. Çünkü Allahû Tealâ'nın Rahman esmasıyla verdiği 12 tane ihsan, kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Eğer kişi yaşarsa, Furkân Suresinin 70 ve Nisâ Suresinin 64. âyet-i kerimeleri gereğince kendisine mutlaka mürşid sevgisi verilir. Ve mürşidi gösterilir. Ona ulaşmak için can attığı için ulaşır, tâbî olur. Tâbiiyetten sonra mutlaka Allahû Tealâ Rahîm esmasıyla tecelli ederek mağfiret eder (onun bütün günahlarını sevaba çevirir) ve 7 ni'met verir. Bu kişi, Mu'min Suresinin 40. âyet-i kerimesine göre "îmânı artan mü'min" olur.

25/FURKÂN-70: İllâ men tâbe ve âmene ve amile amelen sâlihan fe ulâike yubeddilullâhu seyyiâtihim hasenât(hasenâtin), ve kânallâhu gafûran rahîmâ(rahîmen).
Ancak kim (mürşidi önünde) tövbe eder (böylece kalbine îmân yazılıp, îmânı artan) mü’min olur ve salih amel (nefs tezkiyesi) yaparsa, o taktirde işte onların, Allah seyyiatlerini (günahlarını) hasenata (sevaba) çevirir. Ve Allah, Gafur’dur (günahları sevaba çevirendir), Rahîm’dir (rahmet nuru gönderendir).
4/NİSÂ-64: Ve mâ erselnâ min resûlin illâ li yutâa bi iznillâh(iznillâhi). Ve lev ennehum iz zalemû enfusehum câûke festagferûllâhe vestagfera lehumur resûlu le vecedûllâhe tevvâben rahîmâ(rahîmen).
Ve Biz, (hiç) bir resûlü, Allah’ın izniyle kendilerine itaat edilmesinden başka birşey için göndermedik. Ve onlar nefslerine zulmettikleri zaman, eğer sana gelselerdi, böylece Allah’tan mağfiret dileselerdi ve Resûl de onlar için mağfiret dileseydi, mutlaka Allah’ı, (iki tarafın da) tövbelerini (onların tövbesini ve Resûl’ün mağfiret talebini) kabul eden ve rahmet edici olarak bulurlardı.
40/MU'MİN-40: Men amile seyyieten fe lâ yuczâ illâ mislehâ, ve men amile sâlihan min zekerin ev unsâ ve huve mu'minun fe ulâike yedhulûnel cennete yurzekûne fîhâ bi gayri hisâb(hisâbin).
Kim seyyiat (şer, derecat düşürücü ameller) işlerse mislinden daha fazla cezalandırılmaz. Kadınlardan veya erkeklerden kim amilüssalihat (nefsi ıslâh edici ameller, nefs tezkiyesi) yaparsa işte onlar, (îmânı artan) mü’minlerdir. Onlar, cennete konulacak ve hesapsız rızıklandırılacaktır.
close tefsir menu

HİCR Suresi Tefsiri

HİCR Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.