Bize Ulaşın | Site Haritası
 Logo

Kuran-ı Kerim Tefsiri

Kelime Kelime Kuran-ı Kerim Lafzı ve Ruhu

 

HİCR Suresi 4. Ayet-i Kerime Tefsiri

HİCR-4 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ'nın "kitap" dediği muhteva, insanların hayat filmleridir. Âli İmrân Suresinin 81. âyet-i kerimesine göre Allahû Tealâ, huzurunda topladığı nebîlere buyuruyor: 3/ÂLİ İMRÂN-81: Ve iz e...
share on facebook  tweet  share on google  print  

HİCR Suresi Âyet - 4 Tefsiri

15 - HİCR

Alfabetik sure sıralamasına göre sıralı
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)

15/HİCR-4

 

وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ

Ve mâ ehleknâ min karyetin illâ ve lehâ kitâbun ma’lûm(ma’lûmun).

Ve Biz hiçbir ülkeyi, onun malûm (bilinen) bir kitabı olmaksızın helâk etmedik.

1.ve mâ ehleknâ: ve biz helâk etmedik
2.min karyetin: bir yeri, bir ülkeyi
3.illâ: ancak, olmaksızın, hariç
4.ve lehâ: ve onun vardır
5.kitâbun: yazı, kitap, yazılı, yazılmış
6.ma'lûmun: bilinen
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ'nın "kitap" dediği muhteva, insanların hayat filmleridir. Âli İmrân Suresinin 81. âyet-i kerimesine göre Allahû Tealâ, huzurunda topladığı nebîlere buyuruyor:

3/ÂLİ İMRÂN-81: Ve iz ehazallâhu mîsâkan nebiyyîne lemâ âteytukum min kitâbin ve hikmetin summe câekum resûlun musaddikun limâ meakum le tu’minunne bihî ve le tansurunnehu, kâle e akrartum ve ehaztum alâ zâlikum ısrî, kâlû akrarnâ, kâle feşhedû ve ene meakum mineş şâhidîn(şâhidîne).
Ve Allah, nebilerden, “Size kitap ve hikmet verdim. Sonra size, beraberinizde olanı (Allah'ın size verdiği kitapları) tasdik eden bir Resûl geldiği zaman, O'na mutlaka îmân edeceksiniz ve O'na mutlaka yardım edeceksiniz” diye misak aldığı zaman, “İkrar ettiniz mi (kabul ettiniz mi?) ve bu ağır (ahdimi) üzerinize aldınız mı?” diye buyurdu. (Onlar da): “İkrar ettik (kabul ettik)” dediler. (Allahû Teâlâ): “Öyleyse şahit olun ve Ben sizinle beraber şahitlerdenim.” buyurdu.
Allahû Tealâ bütün nebîlere kitap vermiştir. Allah'ın yok ettiği ülkelerin hepsinde bir nebî varolmuştur ve Allah, o nebîye kitap vermiştir. Allahû Tealâ önce nebîsiyle ve resûlüyle insanları uyarır, Sıratı Mustakîm'e ve Allah'a teslim olmaya davet eder. Bu davetin yapılmasından sonra iblisin tesiri altında kalanlar, Allah'ın söylediklerini kulak ardı ederek, onun söylediklerine tâbî olurlar ve Allah'ın emirlerini gerçekleştiremezler.

O zaman o karye büyük hatalar yapar. Resûllerini ya da nebîlerini öldürerek, Allah'ın tasvip etmediği olaylar vücuda getirirler (oradaki nebînin veya resûlün kesin ikazlarına rağmen). Allahû Tealâ artık o kavmi yok edecektir.

Allah'ın bütün nebîlerine verdiği şeriat kitapları ve nebî olmayan bazı resûllere verdiği şer'i hüküm ihtiva etmeyen kitaplar, Levh-i Mahfuz'daki "ümmülkitap"ta mevcuttur. Aynı zamanda bu ifade "Hakk'tan indirilmiş" istikametinde de değerlendirilebilir. Allahû Tealâ bütün olayları önceden bilmekte ve sadece dilediği istikamette oluşmasına müsaade etmektedir.

Allahû Tealâ tarafından bir karyenin yok edilmesi, cezalandırılması, zelzele, sel gibi büyük felâketler verilmesi, o kavimlerin hep Allah'a asi oluşlarından kaynaklanmaktadır.
Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu isimli İmam İskender Ali MİHR tefsirini bilgisayarınıza download etmek için burayı tıklayınız.