Sure sec
HİCR-24 Tefsiri

HİCR Suresi 24. Ayet-i Kerime Tefsiri

HİCR-24 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Hicr Suresinin 24. âyet-i kerimesi zaman ile Allah arasındaki ilişkiyi en güzel şekilde açıklayan âyetlerden biridir. Allah için geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman yoktur. Allah, zamanı sı...
share on facebook  tweet  share on google  print  

HİCR Suresi Âyet - 24 Tefsiri

 

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ

Ve lekad alimnâl mustakdimîne minkum ve lekad alimnâl muste’hırîn(muste’hırîne).

Andolsun ki; sizden evvelkileri biliyoruz. Ve andolsun ki; sonrakileri de biliyoruz.

1.ve lekad: ve andolsun
2.alimnâ: biz bildik (biliyorduk, biliyoruz)
3.el mustakdimîne: evvelkiler (kadim olanlar, öncekiler)
4.min-kum: sizden
5.ve lekad: ve andolsun
6.alimnâ: biz bildik (biliyorduk, biliyoruz)
7.el muste'hırîne: sonrakiler (tehir olanlar)
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Hicr Suresinin 24. âyet-i kerimesi zaman ile Allah arasındaki ilişkiyi en güzel şekilde açıklayan âyetlerden biridir. Allah için geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman yoktur. Allah, zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir.

Allah, zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızı sebebiyle zamandan münezzehtir.

Böyle bir dizaynda Allahû Tealâ'nın vücuda getirdiği şey, zamanın dışında kalmaktır. Zaman, sadece Allah'ın bir yaratığıdır.

Bütün mahlûklar için boyutlar söz konusudur. İnsanlar bedenen üç boyutlu olarak yaratılmışlardır. İnsanoğlunun, 3 boyutun ötesinde 4. boyutu zaman, 5. boyutu da hızdır. 5. boyut ile 4. boyut arasında ters orantı söz konusudur. Zamanın boyutları 5 tanedir; yükseklik, derinlik, genişlik, zaman ve hız. Konu bir yerden sonra hep zamana tesir etmektedir. Allahû Tealâ sıfır zaman aralığında sonsuz uzaklıklara, kâinatın bir ucundan diğer ucuna gider. Zamanı hiç kullanmaz. Bu yüzden Allah, zamandan münezzehtir. Sıfır zaman aralığında kâinatın her noktasında bulunabilir.

Allahû Tealâ, 1. den 2. ye, 2. den 3. ye ve 99. dan 100. ye gideceği süreç içerisinde zamanı hiç kullanmadığı için zaman geçerli değildir.

Eğer bir insan da zamanı sıfırlayan bir hızın sahibi olsaydı o da mekândan münezzeh olurdu. Ama insan için bu mümkün değildir. Meselâ düşünce hızı sonsuzdur ama insan bu sonsuz hızı kullandığı zaman mutlaka zamandan bir parçayı, meselâ 1 saniyeyi onu düşünebilmek için kullanmak mecburiyetindedir. Zamanı kullandıkları için insanlar zamandan münezzeh değillerdir. Onun için de birer mahlûkturlar. Allah ise zamanın dışındadır. O, bütün zamanların sebebidir. Allahû Tealâ, Kendisi zamanın ötesinde olduğu için kıyâmet daha kopmadığı halde kıyâmetten geçmiş zaman (mazi) kullanarak bahsetmektedir:

34/SEBE-20: Ve lekad saddaka aleyhim iblîsu zannehu fettebeûhu illâ ferîkan minel mu’minîn(mu’minîne).
Ve andolsun ki iblis, onlar üzerindeki zannını (hedefini) yerine getirdi. Böylece mü’minleri oluşturan bir fırka (Allah’a ulaşmayı dileyenler) hariç, hepsi ona (şeytana) tâbî oldular.
close tefsir menu

HİCR Suresi Tefsiri

HİCR Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.