Sure sec
HİCR-2 Tefsiri

HİCR Suresi 2. Ayet-i Kerime Tefsiri

HİCR-2 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: "Müslüman olmak", "Allah'a teslim olmak" demektir. Müslüman olmak kolay bir olay değildir. "Müsliman", "müslimun", "müslimîn" kelimelerinin gerçek anlamı, bir insanın ruhunu, vechini, nefsini ve i...
share on facebook  tweet  share on google  print  

HİCR Suresi Âyet - 2 Tefsiri

 

رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ

Rubemâ yeveddullezîne keferû lev kânû muslimîn(muslimîne).

İhtimal ki; kâfirler “Keşke müslüman (teslim olanlar) olsaydık.” diye temenni edecekler.

1.rubemâ: ihtimal ki
2.yeveddu: isterler, temenni (ederler) edecekler
3.ellezîne keferû: inkâr edenler, kâfirler
4.lev: ise, olsa, keşke
5.kânû: oldular
6.muslimîne: müslüman, teslim olanlar
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
"Müslüman olmak", "Allah'a teslim olmak" demektir. Müslüman olmak kolay bir olay değildir. "Müsliman", "müslimun", "müslimîn" kelimelerinin gerçek anlamı, bir insanın ruhunu, vechini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş olması konseptine girmektedir.

Halk arasında “Ne zamandan beri müslümansınız?” diye sorulduğunda: “Kâlû belâdan beri.” denilir.

7/A'RÂF-172: Ve iz ehaze rabbuke min benî âdeme min zuhûrihim zurriyyetehum ve eşhedehum alâ enfusihim, e lestu birabbikum, kâlû belâ, şehidnâ, en tekûlû yevmel kıyâmeti innâ kunnâ an hâzâ gâfilîn(gâfilîne).
Ve kıyâmet günü, gerçekten biz bundan gâfildik (gâfilleriz) dersiniz diye (dememeniz için), senin Rabbin, Âdemoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini aldığı zaman onları, nefsleri üzerine şahit tuttu. (Allahû Tealâ şöyle buyurdu): “Ben, sizin Rabbiniz değil miyim?” Dediler ki: “Evet, (Sen, bizim Rabbimizsin), biz şahit olduk.”
5/MÂİDE-7: Vezkurû ni’metellâhi aleykum ve mîsâkahullezî vâsekakum bihî iz kultum semi’nâ ve ata’nâ vettekûllâh(vettekûllâhe) innallâhe alîmun bizâtis sudûr(sudûri).
Allah’ın, sizin üzerinizdeki nimetini ve: “İşittik ve itaat ettik” dediğiniz zaman, onunla sizi bağladığı misâkınızı hatırlayın. Allah’a karşı takvâ sahibi olun, Muhakkak ki Allah göğüslerde (sinelerde) olanı en iyi bilir.
Elest bezminde, bütün insanlar, Allah'ın taleplerine uygun olarak Allah'a yemin, misak ve ahd vermişlerdir. Allah da bütün insanlara yemin, misak ve ahdlerini yerine getirdikten sonra iradelerini de Allah'a teslim etmelerini vasiyet etmiş ve farz kılmıştır:

6/EN'ÂM-152: Ve lâ takrabû mâlel yetîmi illâ billetî hiye ahsenu hattâ yebluga eşuddehu, ve evfûl keyle vel mîzâne bil kıst(kıstı), lâ nukellifu nefsen illâ vus’ahâ ve izâ kultum fa’dilû ve lev kâne zâ kurbâ, ve bi ahdillâhi evfû, zâlikum vassâkum bihî leallekum tezekkerûn(tezekkerûne).
Yetimin malına, o en kuvvetli çağına gelinceye kadar, en güzel şekliyle olmadıkça yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı adaletle yerine getirin. Kimseyi gücünün dışında (bir şey ile) sorumlu tutmayız. Söylediğiniz zaman, yakınınız olsa bile, artık adaletle söyleyin. Allah’ın ahdini yerine getirin (ifa edin). Böylece tezekkür edersiniz diye, (Allah) işte böyle, size onunla vasiyet (emir) etti.

Müslüman Olmanın 7 Safhası

1. Safha: 28 basamağın üçüncüsünde Allah'a ulaşmayı dilemekle, müslüman olmak için ilk adım atılmış olur.

2. Safha: Kişi, Allahû Tealâ'nın kendisine verdiği 12 ihsanla mürşidine ulaşıp tâbî olur. Tâbî olduğu an, müslüman olmanın ikinci safhasına ulaşılır. Kur'ân'da geçen müslüman kelimesinin standartlarına daha ulaşılmamıştır ama İslâm'a girilmiştir. Müslüman olmak yolunda fizik standartlarda bir gayretin sahibi olunur.

3. Safha: 14. basamakta ruhun teslimiyeti (hidayet) fizik standartlarda başlar. Ruh Allah'a doğru yola çıkar (ruhun hidayeti). Nefs, tezkiye olmaya, afetlerden kurtulmaya, faziletleri kalbinde biriktirmeye başlar (nefsin hidayeti).

Nefste ne kadar afet azalmışsa, fizik vücut da o kadar şeytana kul olmaktan kurtulur, Allah'a kul olur. Çünkü şeytan sadece nefsin afetlerine tesir edebilir, onları azdırır (fizik vücudun hidayeti). Nefsteki afetler azaldıkça, irade de o miktarda güçlenir.

Ruh, vech, nefs ve irade hidayete adım atmıştır. Çünkü iradeye karşı çıkan kuvvet (nefsin afetleri) azalmaktadır. Artık irade ruhla paralel olarak Allah'ın emirlerine itaati, yasak ettiği fiilleri işlememeyi istemektedir (iradenin hidayeti).

21. basamakta ruh, Allah'a ulaştığında ruhun hidayeti tamamlanmıştır. 22. basamakta Allah'ın Zat'ında yok olarak, teslimini tamamlar. Ruhun Allah'a teslimi ile üçüncü safhaya ulaşılmış ama hâlâ müslüman olunmamıştır. İslâm dairesindeki kademeler aşılmaktadır.

4. Safha: 25. basamakta fizik vücut, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanır, bu yokuşun en dik safhasıdır. Fizik vücudun Allah'a bu teslimi ile dördüncü safhaya ulaşılmış ama yine müslüman olunmamıştır.

5. Safha: 26. basamak daimî zikre ulaşma safhasıdır ve bu basamakta nefs Allah'a teslim edilir. (Ulûl'elbab makâmı)

Daimî zikre ulaşanlar, hayırlarda yarışanlardır ve Mevâ cennetlerinin (5. kat cennet; Ulûl'elbab makâmı), Naîm cennetlerinin (6. kat cennet; İhlâs makâmı) ve Adn cennetlerinin (7. kat cennet; Salâh makâmı) sahipleridir. Onlar müslümandırlar.

6. Safha: 27. basamakta irşada ulaşılır (İhlâs makâmı).

7. Safha: İhlâ makâmının hemen arkasından irade de Allah'a teslim edilir (28. basamağın dördüncü kademesi) (Salâh makâmı). Müslüman olmanın son noktasına gelinmiştir.

Ruh, vech, nefs ve irade, Allah'a teslim edildiği zaman insan müslüman olur.

Misakiniz, 22. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim etmektir.

Ahdiniz, 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmektir.

Yemininiz, 26. basamakta nefsinizi Allah'a teslim etmektir.

İlâhi İrade 28. basamağın dördüncü kademesinde gerçekleşen iradenin teslimi için irademizden yine misak almıştır ve irade teslimi için Allah'ın hem vasiyeti hem de ahdi vardır.

İşte müslüman olmak budur.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden HİCR Suresi - 2 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

HİCR Suresi Tefsiri

HİCR Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.