Sure sec
HADÎD-25 Tefsiri

HADÎD Suresi 25. Ayet-i Kerime Tefsiri

HADÎD-25 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allah, resûllerini kuvvetli ispat vasıtaları ile yani beyyinelerle gönderir. Bu resûllerin nebî resûller olduğu anlaşılıyor, çünkü onlara kitap (şeriat kitabı) ve mizan indirildiği açıklanıyor. Ve...
share on facebook  tweet  share on google  print  

HADÎD Suresi Âyet - 25 Tefsiri

 

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Lekad erselnâ rusulenâ bil beyyinâti ve enzelnâ meahumul kitâbe vel mîzâne li yekûmen nâsu bil kıst(kıstı), ve enzelnâl hadîde fîhi be’sun şedîdun ve menâfiu lin nâsi ve li ya’lemallâhu men yansuruhu ve rusulehu bil gayb(gaybi), innallâhe kavîyyun azîz(azîzun).

Andolsun ki resûllerimizi beyyinelerle (açık delillerle, ispat vasıtaları ile) gönderdik. Ve onlar ile beraber kitabı ve mizanı indirdik ki insanlar arasında adaletle hükmetsinler diye. Ve içinde kuvvetli sertlik bulunan demiri indirdik. Ve onda insanlar için pekçok menfaatler (faydalar) vardır. Ve (bu), gaybda (görmeden) kendisine ve resûllerine yardım edecek olan kimseleri, Allah’ın bilmesi (belli etmesi) içindir. Muhakkak ki Allah; Kavî’dir (güçlüdür, kuvvetlidir), Azîz’dir.

1.lekad: andolsun
2.erselnâ: biz gönderdik
3.rusule-nâ: resûllerimiz
4.bi el beyyinâti: beyyineler ile, deliller ile, ispat vasıtaları ile
5.ve enzelnâ: ve indirdik
6.mea--hum: onlarla beraber
7.el kitâbe: kitap
8.ve el mîzâne: ve mizan
9.li yekûme: ikâme etsinler, yerine getirsinler
10.en nâsu: insanlar
11.bi el kısti: adalet ile
12.ve enzelnâ: ve indirdik
13.el hadîde: demir
14.fî-hi: onda, onun içinde
15.be'sun: sertlik
16.şedîdun: kuvvetli
17.ve menâfiu: ve pekçok menfaatler, faydalar
18.li en nâsi: insanlar için
19.ve li ya'leme: ve bilsin, belirtsin, belli etsin
20.allahu: Allah
21.men: kim, kimse(ler)
22.yansuru-hu: ona (kendisine) yardım edecek
23.ve rusule-hu: ve onun resûlleri, resûlleri
24.bi el gaybi: gaybda, görmeden
25.inne: muhakkak
26.allahe: Allah
27.kavîyyun: kavî, kuvvetli
28.azizun: azîz
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allah, resûllerini kuvvetli ispat vasıtaları ile yani beyyinelerle gönderir. Bu resûllerin nebî resûller olduğu anlaşılıyor, çünkü onlara kitap (şeriat kitabı) ve mizan indirildiği açıklanıyor. Ve demirin insanların hizmetine sunulduğu anlatılıyor. Allah, Kendisine ve resûllerine yardım edecek kimseleri bilir ve ortaya koyar.
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.