Sure sec
HACC-60 Tefsiri

HACC Suresi 60. Ayet-i Kerime Tefsiri

HACC-60 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Kısas uygulanan bir konu çözülmezse, ilk haksızlığı yapan taraf yeniden bir saldırıda bulunursa o zaman Allah, kendisine haksızlık yapılan kişiye mutlaka yardım eder. Af, negatif dereceler kadar p...
share on facebook  tweet  share on google  print  

HACC Suresi Âyet - 60 Tefsiri

 

ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ

Zâlike, ve men âkabe bi misli mâ ûkıbe bihî summe bugıye aleyhi le yansurennehullâhu, innallâhe le afuvvun gafûr(gafûrun).

Ve işte böyle, kim maruz kaldığı şey kadarı ile ikab eder (karşılık, ceza verir), sonra da ona azgınlık yapılırsa (haklarına tecavüz edilirse) Allah ona mutlaka yardım eder. Muhakkak ki Allah, af ve mağfiret edicidir (günahları sevaba çevirendir).

1.zâlike: işte bu, işte böyle
2.ve men: ve kim
3.âkabe: ikab etti, karşılık verdi, ceza verdi
4.bi misli: misli ile
5.: şey
6.ûkıbe: ikab edildi, cezalandırıldı, haksızlık yapıldı
7.bihî: onunla, ona
8.summe: sonra
9.bugıye: azgınlık yapıldı, haksızlık yapıldı (haklarına tecavüz edildi)
10.aleyhi: ona
11.le yansuru enne-hu allâhu: mutlaka Allah ona yardım eder
12.innallâhe (inne allâhe): muhakkak Allah
13.le: mutlaka, elbette
14.afuvvun: affeden(dir)
15.gafûrun: mağfiret eden(dir)
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Kısas uygulanan bir konu çözülmezse, ilk haksızlığı yapan taraf yeniden bir saldırıda bulunursa o zaman Allah, kendisine haksızlık yapılan kişiye mutlaka yardım eder. Af, negatif dereceler kadar pozitif derece verilmek suretiyle günahın silinmesidir. Her işlenen günahta negatif derecat kazanılır. Eğer Allahû Tealâ'dan af dileyip de Allah talebi uygun görürse, günahı affederse amel defterine kaybedilen derecat kadar derecat ilâvesi yapılır. Kaybedilen derece ile kazanılan derece eşit olur. Böylece günah silinmiş olur. Ama mağfiret böyle değildir. Mağfiretin Kur'ân'daki gerçek mânâsı günahların affedilmesinin ötesinde bir defa daha affedilmesidir. Bu da sevaba çevirmek mânâsına gelir. Allahû Tealâ buyuruyor ki:

4/NİSÂ-64: Ve mâ erselnâ min resûlin illâ li yutâa bi iznillâh(iznillâhi). Ve lev ennehum iz zalemû enfusehum câûke festagferûllâhe vestagfera lehumur resûlu le vecedûllâhe tevvâben rahîmâ(rahîmen).
Ve Biz, (hiç) bir resûlü, Allah’ın izniyle kendilerine itaat edilmesinden başka birşey için göndermedik. Ve onlar nefslerine zulmettikleri zaman, eğer sana gelselerdi, böylece Allah’tan mağfiret dileselerdi ve Resûl de onlar için mağfiret dileseydi, mutlaka Allah’ı, (iki tarafın da) tövbelerini (onların tövbesini ve Resûl’ün mağfiret talebini) kabul eden ve rahmet edici olarak bulurlardı.
Allahû Tealâ, sahâbenin talebi üzerine, o sahâbenin bütün günahları kadar derecat vermiştir, günahlarını sıfırlamıştır. Kaybedilen derecatla kazanılan derecat birbirine eşit olduğu için günahlar örtülmüştür. Ama bununla kalmaz, Allahû Tealâ. Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in talebi üzerine bir defa daha affetmiştir. İkinci af, o kişinin günahlarının affedildikten sonra gelen yeni derecatı ifade eder. Günahların affedilmesinin ötesinde sevaba çevrilme hüviyeti taşır. Ve böylece sevap hanesi günah hanesinin iki katına çıkar. Böylece günahlar sevaba çevrilmiş olur.

25/FURKÂN-70: İllâ men tâbe ve âmene ve amile amelen sâlihan fe ulâike yubeddilullâhu seyyiâtihim hasenât(hasenâtin), ve kânallâhu gafûran rahîmâ(rahîmen).
Ancak kim (mürşidi önünde) tövbe eder (böylece kalbine îmân yazılıp, îmânı artan) mü’min olur ve salih amel (nefs tezkiyesi) yaparsa, o taktirde işte onların, Allah seyyiatlerini (günahlarını) hasenata (sevaba) çevirir. Ve Allah, Gafur’dur (günahları sevaba çevirendir), Rahîm’dir (rahmet nuru gönderendir).
close tefsir menu

HACC Suresi Tefsiri

HACC Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.