Sure sec
HACC-55 Tefsiri

HACC Suresi 55. Ayet-i Kerime Tefsiri

HACC-55 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Kâfirler; Allah'tan, Allah'ın Velî Resûllerinden, Nebî Resûllerinden, Kur'ânı'ndan, indirdiği mukaddes kitaplardan şüphe edenlerdir. Akîm gün; akamete uğramış, hedefine ulaşamamış gün demektir. Bu...
share on facebook  tweet  share on google  print  

HACC Suresi Âyet - 55 Tefsiri

 

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ

Ve lâ yezâlullezîne keferû fî miryetin minhu hattâ te’tiyehumus sâatu bagteten ev ye’tiyehum azâbu yevmin akîm(akîmin).

Ve o saat (kıyâmet saati), ansızın onlara gelinceye veya akîm (hedefine ulaşılamamış) günün (ölüm gününün) azabı onlara gelinceye kadar, kâfirlerin ondan şüphesi zail olmaz (yok olmaz).

1.ve lâ yezâlu: ve zail olmaz (devam eder)
2.ellezîne keferû: inkâr eden kimseler
3.fî miryetin: şüphe içinde, şüphede
4.min-hu: ondan
5.hattâ: oluncaya kadar
6.te'tiye-hum: onlara gelir
7.es sâatu: o saat (kıyâmet saati)
8.bagteten: ansızın
9.ev: veya
10.ye'tiye-hum: onlara gelir
11.azâbu: azap
12.yevmin: bir günün
13.akîmin: kısır, verimsiz, hedefine ulaşamamış, sona eren
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Kâfirler; Allah'tan, Allah'ın Velî Resûllerinden, Nebî Resûllerinden, Kur'ânı'ndan, indirdiği mukaddes kitaplardan şüphe edenlerdir. Akîm gün; akamete uğramış, hedefine ulaşamamış gün demektir.

Burada anlatılan kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği için ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşamamış kişidir. Böyle bir olay, "hedefine ulaşamamış gün" adının verilmesine sebebiyet vermektedir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemek ve 12 defa farz kılınan, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak hedefleri gerçekleşmemiştir.

Kişi bu farzın yerine getirilmesi konusunda hiçbir şey yapmadığında ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Böylece ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşması keyfiyeti gerçekleştirilememiş olur. Kâfirler ölene kadar Allah'a ulaşmaktan şüphe ederler. Onlar Allah'ı ulaşılamaz olarak düşünenlerdir. “Ruh ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmaz. Kimin ruhu ölürse, ölen ruh Allah'a gider. Çünkü ruh insana hayat verir.” derler. Ama bu düşünce yanlıştır. Ruh insana hayat vermez. Hayatı veren, dirilten ve öldüren sadece Allah'tır. Kıyâmet günü şüpheleri zail olacaktır. Hem Allah'ı göreceklerdir hem de ruhlarının Allah'a ölmeden evvel ulaşması lâzımgeldiğinden kesin olarak emin olacaklardır. Ölüm günü, kâfirlerin ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıramadıkları bir hususu açıklaması sebebiyle akîm bir gündür.

Âyet açık bir şekilde kabir azabının geleceğini ifade etmektedir. Kabir, herkes için hem müjdelerin hem azapların olduğu bir yerdir. Kaybedilen derecelerle kazanılan dereceler seviyesinde hem azap hem mutluluk yaşanır. Ama kıyâmet günü hem azap hem de mutluluk yaşanmaz. Onun için Allahû Tealâ kıyâmet gününü, akîm gününden ayırmaktadır. Herkes kıyâmet günü önce cehenneme girecektir. Sadece azap görenlerin halini görmek, idrak etmek ve Allah'a şükretmek sadedinde, cennete girecek olanlar da mutlaka cehenneme götürülürler. Cehennemde hiçbir işkenceye, hiçbir azaba duçar olmadan aynı gün, kıyâmet günü cehennemden ayrılırlar, cennete ulaşırlar. Bu insanların da günahları vardır ama Allahû Tealâ onlara günahlarından çok daha fazla sevap kazandırmıştır.

Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman günahları örtülmüş, mürşidlerine ulaşıp tâbî oldukları zaman günahları sevaba çevrilmiş, iradelerini Allah'a teslim etmeden evvel bir defa daha günahları örtülmüş, bir defa daha günahları sevaba çevrilmiştir. Böylece Allahû Tealâ onların sevaplarını öyle bir noktaya getirmiştir ki günahlardan fazla olmuştur.

Kitapları soldan verilenler cehennemin içine zaten direkt olarak giremezler, kapının mutlaka yükseltilmesi lâzımdır. Cennete girecek olanlar uçarak şeffaf kapılardan içeri girerken; diğerleri cehennemin şeffaf kapısından ötekiler gibi uçarak girmeye kalktıkları zaman kafalarını cehennemin kapısına çarparlar ve cehennem bekçileri kapıyı açsın diye beklerler. Cehennem bekçileri gelirler, kapıyı yükseltirler. Ve cehennemde yanacak olanlar, burunları yere sürtünerek cehennemin dış kesimine girmek mecburiyetindedirler. Ve cehennemde ebediyyen azabı yaşayacaklardır. Sevapları karşılığında hiçbir cennet zevkini yaşamayacaklardır. Sevaplarının karşılığında yaşayacakları zevk, sadece kabirde geçirdikleri 40 gün içindeki zevktir. Doğru yaptıkları şeylerin karşılığını orada alacaklardır.
close tefsir menu

HACC Suresi Tefsiri

HACC Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.