Sure sec
HACC-53 Tefsiri

HACC Suresi 53. Ayet-i Kerime Tefsiri

HACC-53 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Nebî-Resûl veya Velî Resûl veya bir şey temenni ettiklerinde onların arzusuna şeytan mutlaka bir şeyler karıştırır. Şeytan varılmak istenen hedefin tam zıddı olan delilleri ona ulaştırır. Fikrinde...
share on facebook  tweet  share on google  print  

HACC Suresi Âyet - 53 Tefsiri

 

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ

Li yec’ale mâ yulkış şeytânu fitneten lillezîne fî kulûbihim maradun vel kâsiyeti kulûbuhum, ve innez zâlimîne le fî şikâkın baîd(baîdin).

Kalplerinde maraz (hastalık) olan ve kalpleri kasiyet bağlamış (kararmış ve sertleşmiş) olanlara, şeytanın ilka ettiği (ulaştırdığı) şeyi fitne (imtihan) kılmak içindir. Ve muhakkak ki zalimler, elbette uzak bir ayrılık içindedirler (Sıratı Mustakîm’den uzaklaşmışlardır, ayrılmışlardır).

1.li yec'ale: kılmak içindir
2.mâ yulkı: şey(ler) ilka eder, ulaştırır
3.eş şeytânu: şeytan
4.fitneten: fitne, imtihan
5.li ellezîne: o kimseler için
6.fî kulûbi-him: onların kalplerinde
7.maradun: maraz, hastalık
8.ve el kâsiyeti: ve kasiyet, kararma
9.kulûbu-hum: onların kalpleri
10.ve inne: ve muhakkak
11.ez zâlimîne: zalimler
12.le: mutlaka, gerçekten, elbette
13.fî şikâkın: ayrılık içinde
14.baîdin: uzak
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Nebî-Resûl veya Velî Resûl veya bir şey temenni ettiklerinde onların arzusuna şeytan mutlaka bir şeyler karıştırır. Şeytan varılmak istenen hedefin tam zıddı olan delilleri ona ulaştırır. Fikrinden caydırmak ister. Eğer şeytanın ulaştırdığı deliller, Velî Resûl ya da Nebî Resûl tarafından uygun görülürse (o istikamette bir karar vermeye methaldar olsa), bu sefer şeytan onun ilk kararının neden haklı olduğunu gösteren birçok delili ardarda sıralar. O peygamberden veya o resûlden onu kararsız kılmak suretiyle intikam almak ister. Bunu önlemek üzere Allahû Tealâ Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e diyor ki: “Karar verdiğin zaman azmet ve kararından cayma.”

Şeytan, karar için harekete geçmesinden karar verdiği noktaya kadar devamlı onun fikrini bir kutuptan öteki kutba devamlı değiştirmek ister. Ve çok akılcı mülâhazalar ortaya koyar. İşte bu şeytanın o resûle, o nebîye ulaşmasıdır. Bunları ilka etmesidir. Maksadı onun kararsız ve iradesinin zayıf olduğunu ispat etmektir. Allahû Tealâ bundan sonra ne olacağını bu âyet-i kerime ile göstermektedir.

Kişi, hangi şartlar altında olursa olsun kararını tatbik sahasına koymalıdır. Kişi, kararını, devamlı değiştirmek suretiyle şeytanın oyalamasına müsaade etmemelidir. Allahû Tealâ'nın böyle bir standartta yaptığı şey, resûlünü ve nebîsini en sağlam standartta durdurmaktır. Ve şeytan ona o noktadan itibaren bir şeyler ulaştırsa da artık etkisi kalmaz. Çünkü Allahû Tealâ şeytanın ilka ettiği şeyleri neticede yok eder. Peygamberini veya peygamber olmayan resûlünü sağlamlaştırır. Onu, Allah'ın yardımını alan bir hüviyete sokar.
close tefsir menu

HACC Suresi Tefsiri

HACC Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.