Sure sec
HACC-50 Tefsiri

HACC Suresi 50. Ayet-i Kerime Tefsiri

HACC-50 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ âmenû olanlardan bahsetmektedir. Âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kişi 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diler. Allah kişiye mürşidini gösterir ve 12 ihsanla mürşidine ulaşt...
share on facebook  tweet  share on google  print  

HACC Suresi Âyet - 50 Tefsiri

 

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Fellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti lehum magfiratun ve rızkun kerîm(kerîmun).

Âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı dileyenler) ve amilüssalihat (nefsi tezkiye eden ameller) yapanlar; onlar için mağfiret (günahların sevaba çevrilmesi) ve kerim bir rızık vardır.

1.fe: o zaman,
2.ellezîne: o kimseler, onlar
3.âmenû: âmenû olan, Allah'a ulaşmayı dileyen
4.ve amilû es sâlihâti: ve salih amel (nefs tezkiyesi)
5.lehum magfiretun: onlar için mağfiret
6.ve rızkun: ve rızık
7.kerîmun: kerim, bol, temiz, helâl
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ âmenû olanlardan bahsetmektedir. Âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kişi 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diler. Allah kişiye mürşidini gösterir ve 12 ihsanla mürşidine ulaştırır. Tâbiiyet tahakkuk edince kişi nefs tezkiyesine (amilüssalihata) başlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Velî olur. Türkçe'deki tabiriyle evliya olur. Evliya kelimesi çoğul olmasına rağmen dilimizde tekil olarak kullanılmaktadır. Kişi mürşidine tâbî olunca kalbine îmân yazılır (îmânı artan) mü'min olur ve nefs tezkiyesine başlar ve günahları sevaba çevrilir.

25/FURKÂN-69: Yudâaf lehul azâbu yevmel kıyâmeti ve yahlud fîhî muhânâ(muhânen).
Kıyâmet günü onun azabı kat kat artar. Ve orada alçaltılmış olarak ebediyyen kalır.
25/FURKÂN-70: İllâ men tâbe ve âmene ve amile amelen sâlihan fe ulâike yubeddilullâhu seyyiâtihim hasenât(hasenâtin), ve kânallâhu gafûran rahîmâ(rahîmen).
Ancak kim (mürşidi önünde) tövbe eder (böylece kalbine îmân yazılıp, îmânı artan) mü’min olur ve salih amel (nefs tezkiyesi) yaparsa, o taktirde işte onların, Allah seyyiatlerini (günahlarını) hasenata (sevaba) çevirir. Ve Allah, Gafur’dur (günahları sevaba çevirendir), Rahîm’dir (rahmet nuru gönderendir).
25/FURKÂN-71: Ve men tâbe ve amile sâlihan fe innehu yetûbu ilâllâhi metâbâ(metâben).
Ve kim (mürşidi önünde) tövbe eder ve salih amel (nefs tezkiyesi) işlerse, o taktirde muhakkak ki o, tövbesi kabul edilmiş olarak Allah’a ulaşır (hayattayken ruhu Allah’a ulaşır).
Zikir yaptıkça Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salâvâttan, fazıllar nefsin kalbine ulaşıp, îmân kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bu nefs tezkiyesidir, amilüssalihattır. Allahû Tealâ Furkân-70'te mürşidin önünde tövbe eden ve böylece mü'min olup nefs tezkiyesine başlayanların seyyiatini, aynı anda hasenata çevirdiğini (günahlarını sevaba çevirdiğini) ifade etmektedir. Furkân-71'de ise bu kişilerin tövbeleri kabul edilmiş olarak ruhlarının Allah'a döndüğü ifade edilmektedir.

Amilüssalihat yapan kişinin nefsinin kalbi herşeye hazır hale gelmiştir. Fizik vücut mürşide tâbî olduktan sonra zikir yaptığı zaman Allah'ın katından fizik vücuda rızık (salâvât-rahmet ve salâvât-fazl) gelir. O ana kadar nefsin kalbinde nefs tezkiyesi yoktur, sadece %2 rahmet birikimi vardır. Ve kişinin göğsünde Allah'ın açmış olduğu yoldan fazıllar içeri girer ve nefsin kalbine ulaşır. Bu fizik vücut için kerim bir rızıktır; nefs için de infâktır. Bu infâkın adı amilüssalihattır, nefsi ıslâh edici ameldir. Rızkın hüviyeti, Allah tarafından ikram edilmiş olmasıdır. Kişi daimî zikre ulaştığı zaman kerim rızkın adı ahsen rızık olur.

Nefs için, nefsi ıslâh edici amelin muhtevası da zikirdir. Amilüssalihatı vücuda getiren faktör olan zikir, bu seviyede fizik vücuda mutlaka Allahû Tealâ'dan kerim bir rızık indirir.

Bu noktadan itibaren bir ikram vardır. Bundan evvel de kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmet ve fazl gelir ama evvelâ göğsünden kalbine yol açılmadığı için rızkın bir faydası olmaz. Rızık geriye döner. Kişinin göğsünden kalbine yol açıldıktan sonra gelen rızık da henüz kerim (ikram edilmiş) değildir. Çünkü mühürlü olan kalbe ulaşan rahmet ve fazldan sadece rahmet kalbe ulaşır. Asıl Allah'ın yaptığı ikram muhtevası, rahmetin ötesindeki fazıllardır. Fazlın kalbe girdiği yer 14. basamaktır. Bu noktadan itibaren Rabbanî kapı açıldığı için fazıllar kalbe rahatlıkla girebilirler ve kalpte Allahû Tealâ'nın bir ikramı olarak fazıllar yerleşir. Bu fizik vücuda verdiği rızkı infâk etmek suretiyle Allahû Tealâ'nın o nefsin kalbine fazilet ikramıdır. Bu KERİM-RIZIK'tır.
close tefsir menu

HACC Suresi Tefsiri

HACC Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.