Sure sec
HACC-35 Tefsiri

HACC Suresi 35. Ayet-i Kerime Tefsiri

HACC-35 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Cezbe, bir insanın kalbi ile beraber bütün vücudunun titremesi halidir. Kim Allah'ın cezbesine muhatap ise bu Allah'ın büyük bir lütfudur. Bu kişiler Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titreyenl...
share on facebook  tweet  share on google  print  

HACC Suresi Âyet - 35 Tefsiri

 

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Ellezîne izâ zukirallâhu vecilet kulûbuhum vas sâbirîne alâ mâ esâbehum vel mukîmis salâti ve mimmâ razaknâhum yunfikûn(yunfikûne).

Onlar, Allah’ı zikrettikleri zaman kalpleri titreyenlerdir (Allah’tan gelen bir cereyanla kalpleri ve vücutları sarsılanlardır). Onlara isabet edenlere (musîbetlere) sabredenlerdir ve salâtı (namazı) ikame edenlerdir. Ve onlar, onları rızıklandırdığımız şeylerden infâk ederler.

1.ellezîne: onlar, o kimseler
2.izâ zukire allâhu: Allah zikredildiği zaman
3.vecilet: titrer
4.kulûbu-hum: onların kalpleri
5.ve es sâbirîne: ve sabredenler
6.alâ: ...e, ...a
7.mâ esâbe-hum: onlara isabet eden şeyler, musîbetler
8.ve el mukîmi es salâti: ve namazı ikame edenler
9.ve mimmâ (min mâ): ve şeylerden
10.razaknâ-hum: onları rızıklandırdık
11.yunfikûne: infâk ederler
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Cezbe, bir insanın kalbi ile beraber bütün vücudunun titremesi halidir. Kim Allah'ın cezbesine muhatap ise bu Allah'ın büyük bir lütfudur. Bu kişiler Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titreyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisinde Allah'ın verdiği cereyanla titreme görülmez. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerine Allah bu cezbeyi verir.

Kalplerinde ihbat olup da Allah'ı zikreden bu kişiler huşû sahibi oldukları zaman kalpleri titremeye başlar. Kalplerinde henüz sadece %2 rahmet vardır. Henüz irşad makamına ulaşmamışlardır. Ama bunun için hazır hale gelmişlerdir:

2/BAKARA-156: Ellezîne izâ esâbethum musîbetun, kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn(râciûne).
Onlar ki, kendilerine bir musîbet isabet ettiği zaman: “Biz muhakkak ki Allah içiniz (O’na ulaşmak ve teslim olmak için yaratıldık) ve muhakkak O’na döneceğiz (ulaşacağız).” derler.
2/BAKARA-157: Ulâike aleyhim salâvâtun min rabbihim ve rahmetun ve ulâike humul muhtedûn(muhtedûne).
İşte onlar (dünya hayatında Allah’a mutlaka döneceklerinden emin olanlar) ki Rab’lerinden salâvât ve rahmet onların üzerinedir. İşte onlar, onlar hidayete ermiş olanlardır.
Bakara Suresinin 156. âyet-i kerimesine göre mürşidine ulaşıp da tâbî olan bu kişi, ruhunu Allah'a göndermek üzere harekete geçen ve Allah'ın rahmet ile salâvâtını üzerine çekendir. Musîbetlere sabredendir. İnfâkın muhtevası ile ilgili olarak âyet-i kerime “Onlar Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titreyenlerdir.” diyor. İrşad makamına ulaşınca kişinin nefsinin kalbine îmân yazılmış ve nefs tezkiyesine başlamıştır. O zaman rızıklandırma oluşur. Bu kişi zikir yapar. Böylece Allah'ın katından salâvât ve rahmet, salâvât ve fazl gelir ve hepsi kalbe girer. Kalbin mührü zülmanî kapıyı kapatır ve kalbi nurlar doldurmaya ve fazıllar îmân kelimesinin etrafında birikmeye başlar. İşte bu olay, zikir yapan fizik vücut olduğu için fizik vücudun Allah'tan aldığı rızıktır. Fizik vücudun zikri ile fizik vücuda nur gelir, göğsünden kalbine açılmış yolu takip ederek kalpten nefse ulaşır ve fizik vücut, nefsi infâk eder.

Fizik vücudun nefsi infâk etmesi ve Allahû Tealâ'nın nurlarının kalbe ulaşması kişinin üzerinde kalbini titreten bir tepkiye açık olur. Ve Allah onlara cereyan gönderir, onları şiddetle sarsar. İşte bu, kalplerinin ve derilerinin, vücutlarının titremesidir.

Bunun sebebi de fizik vücudun nefsi rızıklandırması, infâk etmesidir. Fizik vücut; kendisi zikir yaptığı için, Allah'ın fizik vücuda gönderdiği rahmet, fazl ve salâvât nurlarını, nefsin kalbine göndererek nefsi rızıklandırmıştır.
close tefsir menu

HACC Suresi Tefsiri

HACC Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.