Sure sec
FUSSİLET-9 Tefsiri

FUSSİLET Suresi 9. Ayet-i Kerime Tefsiri

FUSSİLET-9 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ herşeyi zıddıyla kaim kılarak çift olarak ve 6 günde yaratmıştır: 50/KAF-38: Ve lekad halaknâs semâvâti vel arda ve mâ beynehumâ fî sitteti eyyâmin ve mâ messenâ min lugûb(lugûbin). V...
share on facebook  tweet  share on google  print  

FUSSİLET Suresi Âyet - 9 Tefsiri

 

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ

Kul e innekum le tekfurûne billezî halakal arda fî yevmeyni ve tec’alûne lehû endâdâ(endâden), zâlike rabbul âlemîn(âlemîne).

De ki: “Gerçekten siz, arzı iki günde halkedeni mi inkâr ediyorsunuz? Ve O’na eşler mi kılıyorsunuz? İşte O, âlemlerin Rabbidir.”

1.kul: de, söyle
2.e: mi
3.inne-kum: muhakkak ki siz, gerçekten siz
4.le: elbette, mutlaka, gerçekten
5.tekfurûne: inkâr ediyorsunuz
6.bi ellezî: onu
7.halaka: yarattı
8.el arda: arz, yeryüzü
9.: de, içinde
10.yevmeyni: iki gün
11.ve tec'alûne: ve kılıyorsunuz
12.lehu: onun için, ona
13.endâden: eşler, denk olanlar
14.zâlike: işte o
15.rabbu: Rab
16.el âlemîne: âlemler
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ herşeyi zıddıyla kaim kılarak çift olarak ve 6 günde yaratmıştır:

50/KAF-38: Ve lekad halaknâs semâvâti vel arda ve mâ beynehumâ fî sitteti eyyâmin ve mâ messenâ min lugûb(lugûbin).
Ve andolsun ki, gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yarattık. Ve Bize (hiç)bir yorgunluk dokunmadı.
51/ZÂRİYÂT-49: Ve min kulli şey’in halaknâ zevceynî leallekum tezekkerûn(tezekkerûne).
Ve Biz, herşeyden (zıttıyla kaim kılarak) çift yarattık. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz.
Zahirî âlem ve onun zıddı olan berzah âlemi. Birini 1. gün, birini de 2. gün vücuda getiriyor. Dünyada 24 saat, 1 gündür. Allahû Tealâ'nın katında 1 gün, 1000 yıla eşittir.

22/HACC-47: Ve yesta’cilûneke bil azâbi ve len yuhlifallâhu va’dehu, ve inne yevmen inde rabbike ke elfi senetin mimmâ teuddûn(teuddûne).
Ve azabı senden acele istiyorlar. Ve Allah, asla vaadinden dönmez. Ve Rabbinin katındaki bir gün, sizin saydığınız bin sene gibidir.
Allahû Tealâ dünyayı burada yaratmıştır ama gün, Allah'a göre gündür ve arzı sadece fizik vücudun dünyası olarak halketmemiştir. Rüyada bir yerlere gidersiniz ama herşey fiziktir. Yani bardağı aldığınız zaman içindeki suyu içebiliyorsanız, bardağı tutabiliyorsanız elinizde, orası berzah âlemidir. Nefs, berzah âlemine göre yaratılmıştır. Fizik vücut, bu âleme göre yaratılmıştır. Ruh, Allah'ın emr âleminin malıdır.

Öyleyse bir insan, 3 âlemi birden temsil eder. Allahû Tealâ fizik vücut için zahirî âlemi; dünyayı yaratmıştır. Nefs için berzah âlemini yaratmıştır. Ölmüş olanların nefsleri orada yaşamaya devam ediyorlar.

Allahû Tealâ'nın yaratmasını inkâr etmek ve O'na eşler kılmak, putları Allah zannetmek, Allah'ın sözlerine inanmamak, onlara tapmak kesinlikle yanlıştır. Neden Allahû Tealâ orada 2 gün demiş? Çünkü dünya bir tanedir. Dünyanın berzah âlemi de vardır. Allahû Tealâ, dünyayı birinci günde ve onun berzah âlemini ikinci günde kâinatı yaratırken, kâinatın bir parçası olarak yaratmıştır.
close tefsir menu

FUSSİLET Suresi Tefsiri

FUSSİLET Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.