Sure sec
FUSSİLET-5 Tefsiri

FUSSİLET Suresi 5. Ayet-i Kerime Tefsiri

FUSSİLET-5 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ "işitmeyi engelleyen" ve "idrak etmeyi engelleyen" ifadelerini kullanmadığı halde bu hükümleri çıkarabiliriz. "Bizi kendisine davet ettiğin şeye karşı" yani, Allah'a ulaşmayı dileme d...
share on facebook  tweet  share on google  print  

FUSSİLET Suresi Âyet - 5 Tefsiri

 

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ

Ve kâlû kulûbunâ fî ekinnetin mimmâ ted’ûnâ ileyhi ve fî âzâninâ vakrun ve min beyninâ ve beynike hicâbun fa’mel innenâ âmilûn(âmilûne).

Ve dediler ki: “Bizi kendisine davet ettiğin şeye karşı, kalplerimizde (idrak etmeyi önleyen) ekinnet, kulaklarımızda (işitmeyi engelleyen) vakra ve seninle bizim aramızda bir perde var. Artık (sen dilediğini) yap! Muhakkak ki biz de dilediğimizi yapacak olanlarız.”

1.ve kâlû: ve dediler
2.kulûbu-nâ: bizim kalplerimiz
3.: de var
4.ekinnetin: ekinnet, idrak etmeyi önleyen sistem
5.mimmâ (min mâ): o şeyden
6.ted'û-nâ: bizi davet ediyorsun
7.ileyhi: ona
8.ve: ve
9.: da var
10.âzâni-nâ: bizim kulaklarımız
11.vakrun: vakra, işitmeyi önleyen sistem
12.ve min: ve den
13.beyni-nâ ve beyni-ke: seninle bizim aramızda
14.hicâbun: bir perde
15.fa'mel (fe ı'mel): artık yap
16.inne-nâ: muhakkak ki biz
17.âmilûne: yapanlarız, yapacak olanlarız
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ "işitmeyi engelleyen" ve "idrak etmeyi engelleyen" ifadelerini kullanmadığı halde bu hükümleri çıkarabiliriz. "Bizi kendisine davet ettiğin şeye karşı" yani, Allah'a ulaşmayı dileme davetine karşı kalplerdeki ekinnet, kulaklardaki vakra anlatılmaktadır. “Ve seninle bizim aramızda bir perde var.” sözüyle hicab-ı mesture tarif edilmektedir.

Allahû Tealâ Bakara Suresinin 6 ve 7. âyeti kerimelerinde buyuruyor:

2/BAKARA-6: İnnellezîne keferû sevâun aleyhim e enzertehum em lem tunzirhum lâ yu’minûn(yu’minûne).
Onlar muhakkak ki kâfirdirler. Onları ikaz etsen de etmesen de onlar için eşittir (birdir), mü’min olmazlar.
2/BAKARA-7: Hatemallâhu alâ kulûbihim ve alâ sem’ıhim, ve alâ ebsârihim gışâvetun, ve lehum azâbun azîm(azîmun).
Allah onların kalplerinin üzerini ve işitme (sem’î) hassasının üzerini mühürledi ve görme (basar) hassasının üzerine gışavet (perde) çekti. Onlar için azîm (büyük) azap vardır.
Bu insanlar, kendilerine yapılan tebliği değerlendirmeyen, pozitif veya negatif istikamette bir tepki göstermeyen; reddetmeyen ama ona inanıp inanmadıkları belli olmayan insanlardır. Eğer inansalardı, aslında mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Allah'a ulaşma davetine duyarsız kalan insanlar, açık bir şekilde itiraz etmiyorlar, karşı çıkmıyorlar, tebliği yapana hakaret etmiyorlar ama uyarsa da uyarmasa da bir tepkileri olmuyor. Bunların hassaları üzerine Allahû Tealâ engel koyuyor. Uzuvlardan kulaklara konulan engel vakra, gözlere konulan engel hicab-ı mesture, kalplere konulan engel ekinnettir. İşte uzuvlar üzerindeki engeller İsrâ Suresinde anlatılmaktadır:

17/İSRÂ-45: Ve izâ kara’tel kur’âne cealnâ beyneke ve beynellezîne lâ yu’minûne bil âhirati hicâben mestûrâ(mestûran).
Sen Kur’ân’ı kıraat ettiğin (okuduğun) zaman, seninle ahirete (ölmeden evvel Allah’a ulaşmaya ve kıyâmet gününe) inanmayanlar arasına hicab-ı mesture kıldık (gözlerinin üzerine, seni peygamber olarak görmelerini engelleyen bir perde koyduk).
17/İSRÂ-46: Ve cealnâ alâ kulûbihim ekinneten en yefkahûhu ve fî âzânihim vakrâ(vakran), ve izâ zekerte rabbeke fîl kur’âni vahdehu vellev alâ edbârihim nufûrâ(nufûran).
O’nu (Kur’ân’ı), fıkıh (idrak) etmelerine karşı, (fıkıh edemesinler diye) kalplerinin üzerine ekinnet ve onların kulaklarına vakra (işitme engeli) kıldık. Ve sen, Kur’ân’da Rabbinin tekliğini zikrettiğin zaman nefretle arkalarına döndüler.
Kişi Resûl'e karşı çıkarsa uzuvlara engel konulmaktadır. Gözlerine hicab-ı mesture, kulaklarına vakra ve kalplerine ekinnet konuyor. Açık bir şekilde Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in açıklamalarına karşı çıkanlar O'na açıkça cephe alıyorlar. Nefretle arkalarını dönüyorlar. Böyle olan insanlar Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e dediler ki: “Bizi kendisine davet ettiğin şeye karşı (Allah'a ulaşma davetine karşı) kalplerimizde ekinnet var. Senin söylediklerini idrak etmeyi önlüyor. Kulaklarımızda vakra engeli var. Ve seninle aramızda, gözlerimizde seni irşad makamı olarak tanımamıza, görmemize engel olan bir perde (hicabı mesture) var.”

Göz, kulak ve kalp. Üç uzuv da engellenmiş. İnsanlar, engellendiklerinin farkında. “Sizin söylediklerinizi biz işitmiyoruz, seni irşad makamı olarak görmüyoruz ve senin söylediklerini idrak etmiyoruz. Biz böyleyiz, değişmek gibi bir niyetimiz de yok. Sen yapacağını yap, biz de yapacağımızı yaparız.” diyorlar.
close tefsir menu

FUSSİLET Suresi Tefsiri

FUSSİLET Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.