Sure sec
FUSSİLET-47 Tefsiri

FUSSİLET Suresi 47. Ayet-i Kerime Tefsiri

FUSSİLET-47 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allah'a göre kıyâmet olayı tamamlanmıştır. Ve amel defterleri zamanın başlangıç noktasına geri götürülmüştür. Allahû Tealâ diyor ki: 83/MUTAFFİFÎN-7: Kellâ inne kitâbel fuccâri le fî siccîn(siccîn...
share on facebook  tweet  share on google  print  

FUSSİLET Suresi Âyet - 47 Tefsiri

 

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ

İleyhi yuraddu ilmus sâati, ve mâ tahrucu min semerâtin min ekmâmihâ ve mâ tahmilu min unsâ ve lâ tedau illâ bi ilmihî, ve yevme yunâdîhim eyne şurakâî kâlû âzennâke mâ minnâ min şehîd(şehîdin).

O saatin (kıyâmetin) ilmi O’na döndürülür (O’na aittir). O’nun ilmi olmadan, hiçbir meyve, tomurcuğundan çıkmaz. Hiçbir kadın, hamile kalmaz ve doğum yapamaz. Onlara “Benim ortaklarım nerede?” diye seslenileceği gün “Sana arzettik, bizden bir şahit yoktur.” dediler (derler).

1.ileyhi: ona
2.yureddu: döndürülür, reddedilir
3.ilmu es sâati: o saatin ilmi
4.ve mâ tahrucu: ve çıkmaz
5.min: den
6.semerâtin: ürünler, meyveler
7.min: den
8.ekmâmi-hâ: onun tomurcukları
9.ve mâ tahmilu: ve taşımaz, hamile kalmaz
10.min unsâ: (kadınlardan) bir kadın
11.ve lâ tedau: ve koyamaz, doğuramaz
12.illâ: den başka, hariç, olmaksızın, olmadan
13.bi ilmi-hi: onun ilmi ile
14.ve yevme: ve gün
15.yunâdî-him: onlara seslenilir
16.eyne: nerede
17.şurekâî: benim ortaklarım
18.kâlû: dediler
19.âzennâ-ke
(ezene)
(âzene)
: sana bildirdik, arz ettik
: izin verdi
: ilân etti, bildirdi
20.: yok
21.min-nâ: bizden
22.min şehîdin: bir şahit
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allah'a göre kıyâmet olayı tamamlanmıştır. Ve amel defterleri zamanın başlangıç noktasına geri götürülmüştür. Allahû Tealâ diyor ki:

83/MUTAFFİFÎN-7: Kellâ inne kitâbel fuccâri le fî siccîn(siccînin).
Hayır, muhakkak ki, füccarın (şeytanın fücuruna tâbî olan kâfirlerin) kitapları (kayıtları, hayat filmleri) elbette siccîndedir (zemin kattan 7 kat aşağıda olan zülmanî kader hücrelerindedir).
83/MUTAFFİFÎN-18: Kellâ inne kitâbel ebrâri le fî illiyyîn(illiyyîne).
Hayır, muhakkak ki ebrar olanların (Allah’a ulaşmayı dileyenlerin, hidayette olanların) kitapları (kayıtları, hayat filmleri) elbette illiyyin’dedir (zemin kattan 7 kat yukarıda olan birinci âlemdeki kader hücrelerindedir).
Ebrar, cennete; füccar, ceheneme girecek olanlardır. Zemin kattan 7 kat yukarıdaki ve 7 kat aşağıdaki iki âlem arasında 14 kat fark vardır.

Kim 7. gök katına ruhen çıkarsa, sol tarafta bir duvar görecektir. Bu, onun geçmişidir. Üzerinde sıvası olmayan, taşlardan örülmüştür. Sağa dönünce altıgen şeklinde bal peteklerini andıran, sonsuza kadar uzanan, sarımsı renkte kader hücrelerini görecektir. Herkesin kader hücreleri, birbirinin yanındadır. Yani sadece bu dünyadaki hayatını değil; illiyyindeyse, cennetteki hayatını da sonuna kadar gösteren bütün kader hücrelerini görür. Herbir altıgen, bir insanın girebileceğinden daha geniş, yaklaşık 1m diagonal çapta, bir kader hücresidir.

Allahû Tealâ'ya göre kıyâmet kopmuştur; zaman geriye, sıfıra dönmüştür ve sonuçlar açık bir şekilde tahakkuk etmiştir. Kimin cennete, kimin cehenneme gideceği belli olduğu gibi, bütün insanların yaptığı bütün hareketler kader hücrelerinde günbegün mevcuttur. O kişinin, cennete gireceğini ifade eder bu. Kader hücresinin o gününe girdiği zaman, kendi yaşadığı âlemde kendisiyle beraber diğer insanların neler yaptığını da görür ve dışarıdan seyreder.

Allah'a göre kıyâmet kopmuştur ve zaman bize göre, kıyâmete doğru yürümektedir.

İlliyyine çıkan insan ruhu, Allah'ın müsaadesi ile hangi günün hücresine girerse hayatta iken o gün bulunduğu yerlerin hepsinde o anda orada bulunan, aslında kader hücreleri siccînde olan cehennemlikleri de görecektir.
close tefsir menu

FUSSİLET Suresi Tefsiri

FUSSİLET Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.