Sure sec
FUSSİLET-45 Tefsiri

FUSSİLET Suresi 45. Ayet-i Kerime Tefsiri

FUSSİLET-45 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Hz. Musa'ya verilen Tevrat hakkında insanlar şüphe içinde olmuşlar. Oysaki Kur'ân-ı Kerim, nasıl bir hidayet ve bir şifaysa, Tevrat da İncil de birer hidayettir, birer şifadır. Ve birbirlerinden f...
share on facebook  tweet  share on google  print  

FUSSİLET Suresi Âyet - 45 Tefsiri

 

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ

Ve lekad âteynâ mûsâl kitâbe fahtulife fîhi, ve lev lâ kelimetun sebekat min rabbike le kudıye beynehum, ve innehum le fî şekkin minhu murîb(murîbin).

Ve andolsun ki Musa (A.S)’a kitap verdik. Fakat onun hakkında ihtilâf ettiler. Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, onların arasında (hemen) hüküm verilirdi. Ve muhakkak ki onlar, ondan mutlaka şek ve şüphe içinde olanlardır.

1.ve lekad: ve andolsun
2.âteynâ: biz verdik
3.mûsâ: Musa
4.el kitâbe: kitap
5.fe: fakat
6.ihtulife: ihtilâf ettiler, anlaşmazlığa düştüler
7.fî-hi: onda, onun hakkında
8.ve lev lâ: ve olmasaydı
9.kelimetun: söz
10.sebekat: geçti
11.min: den
12.rabbi-ke: senin Rabbin
13.le: elbette, mutlaka
14.kudiye: yerine getirildi, bitirildi
15.beyne-hum: onların arasında
16.ve inne-hum: ve muhakkak ki onlar
17.le: elbette, mutlaka
18.: içinde
19.şekkin: şek, şüphe
20.min-hu: ondan
21.murîbin: şüphe içinde olan
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Hz. Musa'ya verilen Tevrat hakkında insanlar şüphe içinde olmuşlar. Oysaki Kur'ân-ı Kerim, nasıl bir hidayet ve bir şifaysa, Tevrat da İncil de birer hidayettir, birer şifadır. Ve birbirlerinden farkları yoktur.

Şûrâ Suresinin 13. âyet-i kerimesinde, Hz. Nuh'un, Hz. İbrâhîm'in, Hz. İsa'nın, Hz. Musa'nın ve Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) Efendimiz'in şeriatinin tek bir şeriat olduğunu, birbirlerinden hiçbir farklarının olmadığını söylüyor Allahû Tealâ:

42/ŞÛRÂ-13: Şeraa lekum mined dîni mâ vassâ bihî nûhan vellezî evhaynâ ileyke ve mâ vassaynâ bihî ibrâhîme ve mûsâ ve îsâ, en ekîmûd dîne ve lâ teteferrakû fîhi, kebure alâl muşrikîne mâ ted’ûhum ileyhi, allâhu yectebî ileyhi men yeşâu ve yehdî ileyhi men yunîb(yunîbu).
(Allah) dînde, onunla Hz. Nuh’a vasiyet ettiği (farz kıldığı) şeyi (şeriati); “Dîni ikame edin (ayakta, hayatta tutun) ve onda (dînde) fırkalara ayrılmayın.” diye Hz. İbrâhîm’e, Hz. Musa’ya ve Hz. İsa’ya vasiyet ettiğimiz şeyi Sana da vahyederek, size de şeriat kıldı. Senin onları, kendisine çağırdığın şey (Allah’a ulaşmayı dileme) müşriklere zor geldi. Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O’na yöneleni, Kendisine ulaştırır (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaştırır).
Ve her kitap konusunda mutlaka ihtilâf olmuştur. Ve her devirde insanlar, Allah'ın indirdiği kitaplardan şek ve şüphe içerisinde olmuşlardır.
close tefsir menu

FUSSİLET Suresi Tefsiri

FUSSİLET Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.