Sure sec
FUSSİLET-30 Tefsiri

FUSSİLET Suresi 30. Ayet-i Kerime Tefsiri

FUSSİLET-30 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Kıyâmet gününden bir kesit anlatılmaktadır. “Rabbimiz Allah'tır.” deyip sonra da Allah'a doğru istikamet üzere olanlara Allahû Tealâ Hicr Suresinin 41. âyet-i kerimesinde diyor ki: 15/HİCR-41: Kâ...
share on facebook  tweet  share on google  print  

FUSSİLET Suresi Âyet - 30 Tefsiri

 

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

İnnellezîne kâlû rabbunâllâhu summestekâmû tetenezzelu aleyhimul melâiketu ellâ tehâfû ve lâ tahzenû ve ebşirû bil cennetilletî kuntum tûadûn(tûadûne).

Muhakkak ki: “Rabbimiz Allah’tır.” deyip, sonra (da) istikamet üzere olanlara (Allah’a yönelip dîni ikame edenlere) melekler inerler: “Korkmayın ve mahzun olmayın. Ve vaadolunduğunuz cennetle sevinin!” (derler).

1.inne: muhakkak
2.ellezîne: onlar
3.kâlû: dediler
4.rabbu-nâ: Rabbimiz
5.allâhu: Allah
6.summe: sonra
7.istekâmû: istikamet üzere oldular
8.tetenezzelu: iner
9.aleyhim: onların üzerine, onlara
10.el melâiketu: melekler
11.ellâ tehâfû: korkmayın
12.ve lâ tahzenû: ve mahzun olmayın
13.ve ebşirû: ve sevinin
14.bi el cenneti: cennet ile
15.elletî: ki o
16.kuntum: siz oldunuz
17.tûadûne: vaadolunuyorsunuz
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Kıyâmet gününden bir kesit anlatılmaktadır. “Rabbimiz Allah'tır.” deyip sonra da Allah'a doğru istikamet üzere olanlara Allahû Tealâ Hicr Suresinin 41. âyet-i kerimesinde diyor ki:

15/HİCR-41: Kâle hâzâ sırâtun aleyye mustekîm(mustekîmun).
Allahû Tealâ şöyle buyurdu: “İşte bu, Bana yönlendirilmiş (Bana ulaştıran) yoldur.”
Allah'a istikametlenmiş yol olan Sıratı Mustakîm'in bu âyette geçen adı Sırâtun Aleyye Mustekîm'dir. Nisâ Suresinin 175. âyet-i kerimesinde Allahû Tealâ buyuruyor:

4/NİSÂ-175: Fe emmâllezîne âmenû billâhi va’tesamû bihî fe se yudhıluhum fî rahmetin minhu ve fadlın ve yehdîhim ileyhi sırâtan mustekîmâ (mustekîmen).
Böylece Allah'a âmenû olanları (ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri) ve O'na (Allah'a) sarılanları ise, (Allah) Kendinden bir rahmetin ve fazlın içine koyacak ve onları, Kendisine ulaştıran "Sıratı Mustakîm"e hidayet edecektir (ulaştıracaktır).
“Rabbimiz Allah'tır.” deyip, sonra da Allah'a istikamet üzere olanlara yani dîni Allah'a ikame edenlere Allahû Tealâ Rûm Suresinin 30. âyet-i kerimesinde buyuruyor ki:

30/RÛM-30: Fe ekim vecheke lid dîni hanîfen, fıtratallâhilletî fataran nâse aleyhâ, lâ tebdîle li halkıllâhi, zâliked dînul kayyimu ve lâkinne ekseran nâsi lâ ya’lemûn(ya’lemûne).
Artık hanif olarak kendini (vechini) dîn için ikame et, Allah’ın hanif fıtratıyla ki; Allah, insanları onun üzerine (hanif fıtratıyla) yaratmıştır. Allah’ın yaratmasında değişme olmaz. Kayyum olan (kaim olacak, ezelden ebede kadar yaşayacak) dîn budur. Fakat insanların çoğu bilmez.
İlk Peygamber ve İlk İnsan Âdem (a.s)'dan, Son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) Efendimiz'e kadar gelen her nebîye (peygambere) Allahû Tealâ şeriat kitabı indirmiştir. Ve Son Şeriat Kitabı, Nebîler'in Sonuncusu olan Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)'e indirilmiştir. Kıyâmete kadar bütün dünya, Son Şeriat kitabı olan Kur'ân-ı Kerim'le yönetilecektir.

Allahû Tealâ'nın dîninde, Peygamber Efendimiz (S.A.V) de Allah'a yönelenlerden bir tanesidir. Allahû Tealâ diyor ki:

30/RÛM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muşrikîn(muşrikîne).
O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaşmayı dileyin) ve O'na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.
Sonra da müşrikleri tarif ediyor:

30/RÛM-32: Minellezîne ferrakû dînehum ve kânû şiyean, kullu hızbin bimâ ledeyhim ferihûn(ferihûne).
(O müşriklerden olmayın ki) onlar, dînlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar, kendilerinde olanla ferahlanırlar.
Fussilet-30'daki takva sahipleri, Rûm-30'da “Rabbimiz Allah'tır.” deyip istikamet üzere olan, bu takva sahibi olanlardır. Ve Allahû Tealâ, fırkalara ayrılanların şirkte olduklarını söylüyor. “Müşriklerden yani fırkalara ayrılanlardan olma.” diyor:

50/KAF-31: Ve uzlifetil cennetu lil muttakîne gayra baîdin.
Ve cennet, takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı.
50/KAF-32: Hâzâ mâ tûadûne li kulli evvâbin hafîz(hafîzin).
İşte size vaadolunan şey budur (cennettir). Bütün evvab (ruhu Allah’a ulaşarak sığınmış), ve hafîz olanlar (başlarının üzerine devrin imamının ruhu ulaşmış olanlar) için.
close tefsir menu

FUSSİLET Suresi Tefsiri

FUSSİLET Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.