Bize Ulaşın | Site Haritası
 Logo

Kuran-ı Kerim Tefsiri

Kelime Kelime Kuran-ı Kerim Lafzı ve Ruhu

 

FURKÂN Suresi 77. Ayet-i Kerime Tefsiri

FURKÂN-77 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlar azapla korkutulurlar. Allahû Tealâ Kur'ân-ı Kerim boyunca diyor ki: Biz bütün resûllerimizi, Biz bütün nebîlerimizi, Biz bütün nezirlerimizi âmenû olanları müjde...
share on facebook  tweet  share on google  print  

FURKÂN Suresi Âyet - 77 Tefsiri

25 - FURKÂN

Alfabetik sure sıralamasına göre sıralı
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)

25/FURKÂN-77

 

قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا

Kul mâ ya’beu bikum rabbî lev lâ duâukum, fe kad kezzebtum fe sevfe yekûnu lizâmâ(lizâmen).

(Onlara): “Rabbim, dualarınız olmasa size değer vermez. Oysa siz yalanlamıştınız. Fakat (azap) kaçınılmaz olacak.” de.

1.kul: de, söyle
2.mâ ya'beu: değer vermez
3.bikum: size
4.rabbî: Rabbim
5.lev lâ: eğer olmasa
6.duâu-kum: sizin dualarınız
7.fe: fakat, oysa
8.kad: olmuştu
9.kezzebtum: siz yalanladınız
10.fe: fakat
11.sevfe yekûnu: olacak
12.lizâmen: elzem olan, kaçınılmaz olan
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlar azapla korkutulurlar. Allahû Tealâ Kur'ân-ı Kerim boyunca diyor ki:
  • Biz bütün resûllerimizi,
  • Biz bütün nebîlerimizi,
  • Biz bütün nezirlerimizi âmenû olanları müjdelesinler ve olmayanları uyarsınlar diye göndeririz.
6/EN'ÂM-48: Ve mâ nursilul murselîne illâ mubeşşirîne ve munzirîn(munzirîne), fe men âmene ve asleha fe lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn(yahzenûne).
Biz resûlleri “uyarıcılar ve müjdeleyiciler” olmaktan başka (bir şey için) göndermeyiz. Artık kim âmenû olur (Allah’a ulaşmayı dilerse) ve ıslâh olursa (nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparsa) artık onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar.
Burada da bir uyarı söz konusudur.

Hiç kimse olamaz ki; Allah'a ulaşmayı dilemesin de Allah'ın cennetine girsin... Bu mümkün değil.

Hiç kimse olamaz ki; Allah'a ulaşmayı dilesin de cehenneme girsin... Bu da mümkün değil.

Öyleyse “sizin için azap kaçınılmaz olacak” ifadesi, Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in hitap ettiği Allah'a ulaşmayı dilemeyenler grubunadır. Onlar için kurtuluş söz konusu değildir. Azap kaçınılmazdır.

Öykü, tek bir öyküdür. Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün ilmi adım adım Allahû Tealâ'dan alabilmeye ehil olmak demektir. Gelişmenize göre ilim ve irfan size Allahû Tealâ tarafından adım adım teslim edilir. Geliştiren de, ilmi, irfanı veren de O'dur. Ama herşey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar.

Herşeyden evvel Allah'a ulaşmayı dileyin ki; azap sizin için kaçınılmaz azap olmasın.
Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu isimli İmam İskender Ali MİHR tefsirini bilgisayarınıza download etmek için burayı tıklayınız.