Bize Ulaşın | Site Haritası
 Logo

Kuran-ı Kerim Tefsiri

Kelime Kelime Kuran-ı Kerim Lafzı ve Ruhu

 

FURKÂN Suresi 75. Ayet-i Kerime Tefsiri

FURKÂN-75 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Makamlar bu âleme aittir. Sabırlarından dolayı yüksek makama ulaşanlar iki muhteva taşırlar: Allah'ın âyetlerine yakîn hasıl etmek. Sabrın sahibi olmak. Her ikisi de daimî zikirden çok daha öteded...
share on facebook  tweet  share on google  print  

FURKÂN Suresi Âyet - 75 Tefsiri

25 - FURKÂN

Alfabetik sure sıralamasına göre sıralı
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)

25/FURKÂN-75

 

أُوْلَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا

Ulâike yuczevnel gurfete bi mâ saberû ve yulekkavne fîhâ tahiyyeten ve selâmâ(selâmen).

İşte onlar, sabırlarından dolayı, (cennette) yüksek makamlarla mükâfatlandırılırlar. Ve orada tahiyyet (selâmet dilekleriyle) ve selâmla karşılanırlar.

1.ulâike: işte onlar
2.yuczevne: mükâfatlandırılır
3.el gurfete: oda, yüksek yer, yüksek makam
4.bi mâ: sebebiyle, dolayısıyla
5.saberû: sabrettiler
6.ve yulekkavne: ve karşılanırlar
7.fî-ha: orada
8.tahiyyeten: hayır dualarla, hürmet ve selâmet dilekleriyle
9.ve selâmen: ve selâm
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Makamlar bu âleme aittir. Sabırlarından dolayı yüksek makama ulaşanlar iki muhteva taşırlar:
  1. Allah'ın âyetlerine yakîn hasıl etmek.
  2. Sabrın sahibi olmak.
Her ikisi de daimî zikirden çok daha ötededir. Ulûl'elbab makamında daimî zikrin sahibi olunur. Nefsteki bütün afetler yok olur. Kalp kulağı, kalp gözü açılır. Ehl-i tezekkür, ehl-i hayır ve ehl-i hikmet olunur ama sabrın sahibi olunmaz.

Allahû Tealâ ulûl'elbab makamında, 7 tane yer katının sırrını verir. Yerlerin melekûtunu gösterir. Bütün afetlerden kurtulmuşken ayrıca 7 mertebe kalp müzeyyen olur. Bir sonraki ihlâs makamında kalp halis olur. Allahû Tealâ göklerin melekûtunu gösterir. 2. defa 7 mertebe kalp müzeyyen olur. Sonra:
  1. Günahları örter.
  2. Allah salâh nuru verir.
  3. Günahları sevaba çevirir.
  4. İradesini teslim alır.
  5. İrşada memur ve mezun kılar.
Nefsin kalbi 18 defa müzeyyen olmuştur. Ve irade Allah'a teslim olmak için hazırdır. Ne zaman iradeyi Allah teslim alırsa, o zaman 19 mertebe nefsin kalbi müzeyyen olmuştur. O zaman sabırsızlık afeti yok olmuş olan kalpte sabrın gerçek anlamda sahibi olunur. Ve “irşada memur ve mezun kılındın” cümlesiyle irşad makamına tayin olunur.

Sabırlarından dolayı verilen "yüksek makamlar" irşad makamıdır. Onların bulundukları mevki, irşad makamıdır. Makam, ilmin ve irfanın ölçüsüyle Allah tarafından verilir. Allah'ın verdiği bütün makamlar ilimdir ama asıl velâyet makamları irfan ölçülerine göre verilendir.
Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu isimli İmam İskender Ali MİHR tefsirini bilgisayarınıza download etmek için burayı tıklayınız.