Bize Ulaşın | Site Haritası
 Logo

Kuran-ı Kerim Tefsiri

Kelime Kelime Kuran-ı Kerim Lafzı ve Ruhu

 

FURKÂN Suresi 74. Ayet-i Kerime Tefsiri

FURKÂN-74 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Takva sahibi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilediğinizde 1. takvanın, Mürşide ulaşıp tâbî olduğunuzda 2. takvanın, Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda 3. takvanın, Fizik...
share on facebook  tweet  share on google  print  

FURKÂN Suresi Âyet - 74 Tefsiri

25 - FURKÂN

Alfabetik sure sıralamasına göre sıralı
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)

25/FURKÂN-74

 

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Vellezîne yekûlûne rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ kurrate a’yunin vec’alnâ lil muttakîne imâmâ(imâmen).

Ve onlar: “Rabbimiz, eşlerimizden ve zürriyyetimizden bize göz aydınlığı bağışla ve bizi muttakilere (takva sahiplerine) imam kıl.” derler.

1.ve ellezîne: ve onlar
2.yekûlûne: söylerler, derler
3.rabbenâ: Rabbimiz
4.heb: bağışla
5.lenâ: bize
6.min ezvâci-nâ: eşlerimizden
7.ve zurriyyâti-nâ: ve zürriyyet
8.kurrete a'yunin: göz aydınlığı
9.vec'alnâ (ve ic'alna): ve bizi kıl, yap
10.li el muttekîne: takva sahiplerine
11.imâmen: imam
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Takva sahibi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar.
  • Allah'a ulaşmayı dilediğinizde 1. takvanın,
  • Mürşide ulaşıp tâbî olduğunuzda 2. takvanın,
  • Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda 3. takvanın,
  • Fizik vücudunuzu Allah'a tesliminizde 4.takvanın,
  • Nefsinizin tesliminde 5. takvanın,
  • İrşad olunca 6. takvanın,
  • İradenizi Allah'a tesliminizde irşada memur ve mezun kılınınca 7. takvanın sahibi olursunuz.
Ve irşad makamında olanlar 7. takvanın sahipleridir. “İrademizi de teslim alıp bizi iradene bağla. Ve bihakkın takvanın sahibi olalım. Bizi de irşad makamının sahibi kıl.” diyenlerin talepleri budur.
Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu isimli İmam İskender Ali MİHR tefsirini bilgisayarınıza download etmek için burayı tıklayınız.