Sure sec
FURKÂN-41 Tefsiri

FURKÂN Suresi 41. Ayet-i Kerime Tefsiri

FURKÂN-41 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Peygamber Efendimiz (S.A.V), Allahû Tealâ'nın emri üzerine risaletini açıklamaya başladığı günden itibaren insanların hakaretine, taş yağmuruna ve birçok kötü hareketlerine muhatap olmuştur. Onlar...
share on facebook  tweet  share on google  print  

FURKÂN Suresi Âyet - 41 Tefsiri

 

وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا

Ve izâ raevke in yettehızûneke illâ huzuvâ(huzuven), e hâzâllezî beasallâhu resûlâ(resûlen).

Ve seni gördükleri zaman: “Allah’ın resûl olarak gönderdiği bu mu?” (diyerek), seni ancak alay konusu edinirler.

1.ve iza: ve olduğu zaman
2.reav-ke: seni gördükleri
3.in: eğer, olursa, ancak
4.yettehızûne-ke: seni edinirler
5.illâ: ancak, sadece
6.huzuven: alay konusu
7.e: mi
8.hâzâ: bu
9.ellezî: ki o
10.bease: gönderdi
11.allâhu: Allah
12.resûlen: resûl, elçi
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Peygamber Efendimiz (S.A.V), Allahû Tealâ'nın emri üzerine risaletini açıklamaya başladığı günden itibaren insanların hakaretine, taş yağmuruna ve birçok kötü hareketlerine muhatap olmuştur. Onların devamlı alaylarına maruz kalmıştır. Her devirde Allah'ın resûlleri, ister nebî resûl olsunlar ister velî resûl olsunlar bunu mutlaka yaşamışlardır. Kendileriyle mutlaka alay edilmiştir.

Allahû Tealâ'nın resûlleri nebî resûl ve velî resûl olarak ikiye ayrılır. Bütün devirlerde, bütün kavimlerde mutlaka Allah'ın bir resûlü yaşamıştır ve bugün de yaşamaktadır. Bütün resûller risaletlerini açıkladıkları zaman mutlaka alaya, hakarete, kötü davranışlara muhatap olmuşlardır. Deli zannedilmişlerdir. Her devirde durum sadece bu olmuştur.

Allahû Tealâ Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e de aynı şeyi söylemektedir: “Allah'ın resûlü olarak gönderdiğin bu mu? diyerek seninle alay ederler.”

Her devirde Allahû Tealâ her kavme resûl gönderdiğini söylüyor. Allahû Tealâ şöyle buyuruyor:

14/İBRÂHÎM-4: Ve mâ erselnâ min resûlin illâ bi lisâni kavmihî li yubeyyine lehum, fe yudillullâhu men yeşâu ve yehdî men yeşâu, ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).
Hiçbir resûlümüz yoktur ki; Biz, onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Onlara (kendi lisanlarıyla) beyan etsin (açıklasın) diye. Öyleyse Allah, dilediğini (Allah’a ulaşmayı dilemeyenleri) dalâlette bırakır. Dilediğini (Allah’a ulaşmayı dileyenleri) hidayete erdirir. Ve O, Azîz’dir, Hikmet Sahibi’dir.


Allahû Tealâ, Mu'minûn Suresinin 44. âyet-i kerimesinde diyor ki:

23/MU'MİNÛN-44: Summe erselnâ rusulenâ tetrâ, kullemâ câe ummeten resûluhâ kezzebûhu fe etbâ’nâ ba’dahum ba’dan ve cealnâhum ehâdîs(ehâdîse), fe bu’den li kavmin lâ yu’minûn(yu’minûne).
Sonra Biz, resûllerimizi ardarda (arası kesilmeksizin) gönderdik. Her ümmete resûlü geldiği zaman, her defasında onu yalanladılar. Biz de onları birbiri arkasından (helâk ettik). Ve onları efsane kıldık. Artık mü’min olmayan kavim (Allah’ın rahmetinden) uzak olsun.
Kavim resûllerinin arasında fetret devri yoktur. Hangi kavme Allah, resûl gönderdiyse bütün kavimler resûllerini inkâr etmişlerdir.

2/BAKARA-87: Ve lekad âteynâ mûsâl kitâbe ve kaffeynâ min ba’dihî bir rusuli ve âteynâ îsâbne meryemel beyyinâti ve eyyednâhu bi rûhil kudus(kudusi), e fe kullemâ câekum resûlun bimâ lâ tehvâ enfusukumustekbertum, fe ferîkan kezzebtum ve ferîkan taktulûn(taktulûne).
Andolsun ki, Biz, Musa’ya kitap verdik ve ondan sonra ardarda resûller gönderdik. Ve Meryem’in oğlu İsa’ya beyyineler (açık deliller) verdik ve onu Ruh’ûl Kudüs ile destekledik. Öyle ki, nefslerinizin hoşlanmadığı bir şeyle gelen resûle karşı, her defasında kibirlendiniz. Bu sebeple bir kısmını yalanladınız ve bir kısmını da öldürüyorsunuz.
close tefsir menu

FURKÂN Suresi Tefsiri

FURKÂN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.