Sure sec
FURKÂN-3 Tefsiri

FURKÂN Suresi 3. Ayet-i Kerime Tefsiri

FURKÂN-3 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allah; öldürmeye, yaratmaya, yeniden hayat vermeye muktedir olan Tek İlâh'tır. Başka bir ilâh hiç olmamıştır; olması da söz konusu değildir. Hz. İbrâhîm'in hanif dîni, İslâm dîni, bu büyük gerçeği...
share on facebook  tweet  share on google  print  

FURKÂN Suresi Âyet - 3 Tefsiri

 

وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا

Vettehazû min dûnihî âliheten lâ yahlukûne şey’en ve hum yuhlekûne ve lâ yemlikûne li enfusihim darran ve lâ nef’an ve lâ yemlikûne mevten ve lâ hayâten ve lâ nuşûrâ(nuşûren).

Ve hiçbir şey yaratamayan ve kendileri yaratılmış olan, kendilerine fayda ve zarar vermeye malik olmayan, O’ndan (Allah’tan) başka ilâhlar edindiler. Ve (onlar), öldürmeye, hayat vermeye ve nuşura (yeniden diriltmeye) malik değillerdir.

1.vettehazû (ve ittehazû): ve edindiler
2.min dûni-hi: ondan başka
3.âliheten: ilâhlar
4.lâ yahlukûne: yaratmaz, yaratamaz
5.şey'en: bir şey
6.ve hum: ve onlar
7.yuhlekûne: yaratılırlar
8.ve lâ yemlikûne: ve malik değiller
9.li enfusi-him: kendileri için
10.darran: zarar vermek
11.ve lâ: ve değil, olmaz
12.nef'an: fayda sağlamak, fayda vermek
13.ve lâ yemlikûne: ve malik değiller
14.mevten: öldürmek
15.ve lâ hayâten: ve hayat veremez
16.ve lâ nuşûren: ve yeniden diriltemez
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allah; öldürmeye, yaratmaya, yeniden hayat vermeye muktedir olan Tek İlâh'tır. Başka bir ilâh hiç olmamıştır; olması da söz konusu değildir. Hz. İbrâhîm'in hanif dîni, İslâm dîni, bu büyük gerçeği Âdem (a.s)'dan beri bütün insanlara anlatır. Hz. İbrâhîm'in hanif dîni, Hz. Âdem'in, bütün peygamberlerin ve son olarak da Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) Efendimiz'in dînidir. Bütün dînler, tek bir dînden ibarettir ve üç esas ihtiva ederler:
  1. Tek Allah'a inanmak (vahdet).
  2. Allah'a inananların tek bir toplum oluşturması (tevhid).
  3. Allah'a ruhu, vechi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek (teslim).
Allahû Tealâ, Kur'ân-ı Kerim boyunca buyurmaktadır ki, Allah Tek'tir. Ne kadar geriye giderseniz gidin, hep varolan; ne kadar ileriye giderseniz gidin, hep varolacak olan; kâinatı yok ettikten sonra da varolmaya devam edecek olan Tek İlâh'tır.

Allahû Tealâ Furkân-2'de yarattıklarının kaderini kendisinin tayin ettiğini söylemektedir. Allah, zamanı sıfırlayabilecek olan sonsuz hızın sahibidir. Bu hız sebebiyle sıfır zaman aralığında kâinatın her noktasında veya dışında bulunabilir. Allah, zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızı sebebiyle, zamandan da mekândan da münezzehtir. Bu sebeple bütün varlıkların başlangıcı da sonu da O'nun tarafından bilinmektedir. Zamanın ötesinde olduğu için gelecek zamanı geçmiş zaman olarak ifade eder Kur'ân-ı Kerim'de; çünkü O'na göre gelecek zaman mevcut değildir. Zaman, biz mahlûklara göre dizayn edilmiştir.

Şimdi insanlar kıyâmetten evvelki bir devrede yaşıyorlar. Kıyâmetin kopacak olması ve kıyâmetten sonra zamanın geriye dönüp sıfırlanacak olması, Kur'ân'da yazılan hakikatlerdir.
close tefsir menu

FURKÂN Suresi Tefsiri

FURKÂN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.