Sure sec
FURKÂN-27 Tefsiri

FURKÂN Suresi 27. Ayet-i Kerime Tefsiri

FURKÂN-27 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Burada pişmanlığın acı bir sonucu verilmektedir. Zalimler o gün ellerini ısırırlar. İfade çok açık ve kesin: “O gün resûlle beraber kendime yol edinseydim.” Bu Resûl, Mehdî Resûl'dür. Bu sebîl, ru...
share on facebook  tweet  share on google  print  

FURKÂN Suresi Âyet - 27 Tefsiri

 

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا

Ve yevme yeadduz zâlimu alâ yedeyhi yekûlu yâ leytenîttehaztu mear resûli sebîlâ(sebîlen).

Ve o gün, zalim ellerini ısırır: “Keşke resûlle beraber (Allah’a giden) bir yol ittihaz etseydim.” der.

1.ve yevme: ve (o) gün
2.yeaddu: öfkeden, pişmanlıktan ısırır
3.ez zâlimu: zalim, zulmeden
4.alâ yedey-hi: ellerini
5.yekûlu: söyler, der
6.yâ leyte-nî: keşke ben
7.ittehaztu: ben edindim
8.mea: beraber
9.er resûli: resûl
10.sebîlen: sebîl, yol
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Burada pişmanlığın acı bir sonucu verilmektedir. Zalimler o gün ellerini ısırırlar. İfade çok açık ve kesin: “O gün resûlle beraber kendime yol edinseydim.” Bu Resûl, Mehdî Resûl'dür.

Bu sebîl, ruhu Allah'a ulaştıran yoldur. Sadece adı geçen Mehdi Resûl'e tâbiiyette Allah'a ulaştıran sebîle varılabilir. Nebe Suresinde Allahû Tealâ buyuruyor ki:

78/NEBE-39: Zâlikel yevmul hakku, fe men şâettehaze ilâ rabbihî meâbâ(meâben).
İşte o gün (mürşidin eli Hakk'a ulaşmak üzere öpüldüğü ve ona tâbî olunduğu gün), Hakk günüdür. Dileyen (Allah'a ulaşmayı dileyen) kişi, kendisine Rabbine ulaştıran (yolu, Sıratı Mustakîm'i) yol ittihaz eder. (Allah'a ulaşan kişiye Allah) meab (sığınak, melce) olur.
Meab, sığınak anlamındadır. Allah'a doğru yola çıkıldığı gün Allahû Tealâ buyuruyor:

3/ÂLİ İMRÂN-73: Ve lâ tu’minû illâ li men tebia dînekum, kul innel hudâ hudallâhi en yu’tâ ehadun misle mâ ûtîtum ev yuhâccûkum inde rabbikum, kul innel fadla bi yedillâh(yedillâhi), yu’tîhi men yeşâu, vallâhu vâsiun alîm(alîmun).
Ve (Ehli Kitap): “Sizin dîninize tâbî olandan başkasına inanmayın.” (dediler). (Habibim onlara) De ki: “Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. (İnsanın ruhunun ölmeden önce Allah’a ulaşmasıdır.) Size verilenin bir benzerinin, bir başkasına verilmesidir.” Yoksa onlar, Rabbiniz'in huzurunda, sizinle çekişiyorlar mı? (Onlara) De ki: “Muhakkak ki fazl Allah’ın elindedir. Onu dilediğine verir.” Ve Allah, Vâsi’dir (ilmi geniştir, herşeyi kapsar), Alîm'dir (en iyi bilendir).
İşte Allah'a ulaşmak için tutulan o yolun adı sebîldir.

Fazl, Resûl'e tâbiiyetten sonra, zikrullah ile Allah'ın müridin kalbine gönderdiği nurun adıdır.
close tefsir menu

FURKÂN Suresi Tefsiri

FURKÂN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.