Sure sec
FECR-28 Tefsiri

FECR Suresi 28. Ayet-i Kerime Tefsiri

FECR-28 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: 1- “Rabbine dön!” ifadesiyle Allah, nefse değil Rabbine geri dönerek Rabbine ifna olacak bir varlığa yani ruha hitap ediyor. Nefs ölümle Allah'a dönmez. 2- Kendisinden evvel ölen aile fertleriyle ...
share on facebook  tweet  share on google  print  

FECR Suresi Âyet - 28 Tefsiri

 

ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

İrciî ilâ rabbiki râdıyeten mardıyyeten.

Rabbine dön (Allah’tan) razı olarak ve Allah’ın rızasını kazanmış olarak!

1.irciî: dön
2.ilâ rabbiki: Rabbine
3.râdıyeten: razı olarak
4.mardıyyeten: Allah'ın rızasını kazanmış olarak
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
1- “Rabbine dön!” ifadesiyle Allah, nefse değil Rabbine geri dönerek Rabbine ifna olacak bir varlığa yani ruha hitap ediyor. Nefs ölümle Allah'a dönmez.
2- Kendisinden evvel ölen aile fertleriyle birlikte olmak üzere nefslerin kıyâmete kadar yaşayacakları berzah âlemine gider.
3- Allah, hidayetin hayatta iken Allah'a ulaşmak olduğunu söylüyor.

innel hudâ hudallâhi; Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır.

3/ÂLİ İMRÂN-73: Ve lâ tu’minû illâ li men tebia dînekum, kul innel hudâ hudallâhi en yu’tâ ehadun misle mâ ûtîtum ev yuhâccûkum inde rabbikum, kul innel fadla bi yedillâh(yedillâhi), yu’tîhi men yeşâu, vallâhu vâsiun alîm(alîmun).
Ve (Ehli Kitap): “Sizin dîninize tâbî olandan başkasına inanmayın.” (dediler). (Habibim onlara) De ki: “Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. (İnsanın ruhunun ölmeden önce Allah’a ulaşmasıdır.) Size verilenin bir benzerinin, bir başkasına verilmesidir.” Yoksa onlar, Rabbiniz'in huzurunda, sizinle çekişiyorlar mı? (Onlara) De ki: “Muhakkak ki fazl Allah’ın elindedir. Onu dilediğine verir.” Ve Allah, Vâsi’dir (ilmi geniştir, herşeyi kapsar), Alîm'dir (en iyi bilendir).
inne hudallâhi huvel hudâ; Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir.

2/BAKARA-120: Ve len terdâ ankel yahûdu ve len nasârâ hattâ tettebia milletehum kul inne hudâllâhi huvel hudâ ve le initteba’te ehvâehum ba’dellezî câeke minel ilmi, mâ leke minallâhi min veliyyin ve lâ nasîr(nasîrin).
Ve sen onların dînine tâbî olmadıkça (uymadıkça) ne yahudiler ve ne de hristiyanlar senden asla razı olmazlar. De ki: “Muhakkak ki Allah’a ulaşmak (Allah’ın Kendisine ulaştırması) işte o, hidayettir.”. Sana gelen ilimden sonra eğer gerçekten onların hevalarına uyarsan, senin için Allah’tan bir dost ve bir yardımcı yoktur.
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.