Sure sec
FÂTIR-24 Tefsiri

FÂTIR Suresi 24. Ayet-i Kerime Tefsiri

FÂTIR-24 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Bütün ümmetlerin içinde mutlaka bir uyarıcı vardır. Bu âyet-i kerimesinde Allahû Tealâ, bütün kavimlere arkası kesilmeden resûl gönderdiğini söylüyor: 23/MU'MİNÛN-44: Summe erselnâ rusulenâ tetrâ,...
share on facebook  tweet  share on google  print  

FÂTIR Suresi Âyet - 24 Tefsiri

 

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خلَا فِيهَا نَذِيرٌ

İnnâ erselnâke bil hakkı beşîran ve nezîrâ(nezîran), ve in min ummetin illâ halâ fîhâ nezîr(nezîrun).

Muhakkak ki Biz seni, hak ile müjdeleyici ve nezir (uyarıcı) olarak gönderdik. İçinden bir nezir gelip geçmiş olmayan hiçbir ümmet yoktur.

1.innâ: muhakkak biz
2.erselnâ-ke: seni gönderdik
3.bi el hakkı: hak ile
4.beşîren: müjdeleyici
5.ve nezîren: ve nezir, uyarıcı
6.ve in: ve eğer
7.min: den
8.ummetin: bir ümmet
9.illâ: sadece, hariç, olmadan
10.halâ: gelip geçmiş olan
11.fîhâ: orada
12.nezîrun: nezir, uyarıcı
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Bütün ümmetlerin içinde mutlaka bir uyarıcı vardır. Bu âyet-i kerimesinde Allahû Tealâ, bütün kavimlere arkası kesilmeden resûl gönderdiğini söylüyor:

23/MU'MİNÛN-44: Summe erselnâ rusulenâ tetrâ, kullemâ câe ummeten resûluhâ kezzebûhu fe etbâ’nâ ba’dahum ba’dan ve cealnâhum ehâdîs(ehâdîse), fe bu’den li kavmin lâ yu’minûn(yu’minûne).
Sonra Biz, resûllerimizi ardarda (arası kesilmeksizin) gönderdik. Her ümmete resûlü geldiği zaman, her defasında onu yalanladılar. Biz de onları birbiri arkasından (helâk ettik). Ve onları efsane kıldık. Artık mü’min olmayan kavim (Allah’ın rahmetinden) uzak olsun.
16/NAHL-36: Ve lekad beasnâ fî kulli ummetin resûlen eni’budûllâhe vectenibût tâgût(tâgûte), fe minhum men hedallâhu ve minhum men hakkat aleyhid dalâletu, fe sîrû fîl ardı fanzurû keyfe kâne âkıbetul mukezzibîn(mukezzibîne).
Ve andolsun ki Biz, bütün ümmetlerin (milletlerin, kavimlerin) içinde resûl beas ettik (hayata getirdik, vazifeli kıldık). (Allah’a ulaşmayı dileyerek) Allah’a kul olsunlar ve taguttan (insan ve cin şeytanlardan) içtinap etsinler (sakınıp kurtulsunlar) diye. Onlardan bir kısmını (Resûlün daveti üzerine Allah’a ulaşmayı dileyenleri), Allah hidayete erdirdi ve bir kısmının (dilemeyenlerin) üzerine dalâlet hak oldu. Artık yeryüzünde gezin. Böylece yalanlayanların akıbetinin, nasıl olduğuna bakın (görün).
17/İSRÂ-15: Menihtedâ fe innemâ yehtedî li nefsihî, ve men dalle fe innemâ yadıllu aleyhâ, ve lâ teziru vâziratun vizra uhrâ, ve mâ kunnâ muazzibîne hattâ neb’ase resûlâ(resûlen).
Kim hidayete erdiyse, sadece kendi nefsi için (nefsini tezkiye ettiği için) hidayete erer. Öyleyse kim dalâlette ise sorumluluğu sadece kendi üzerinde olarak dalâlette kalır. Yük taşıyan (günahı yüklenen) bir kimse, bir başkasının yükünü (günahını) yüklenmez. Ve Biz, bir resûl göndermedikçe azap edici olmadık.
Bütün ümmetlerde, bütün zaman parçalarında Allah'ın resûlleri mutlaka bulunurlar. Peygamber Efendimiz (S.A.V) herşeyden evvel:
  1. Nebî'dir, Peygamber'dir.
  2. Resûl'dür.
  3. Nübüvvet, peygamberlik O'nunla beraber sona ermiştir. Ama risalet kıyâmete kadar devam edecektir.
Bütün nebîler, bütün resûller aynı zamanda mutlaka nezirdir. Her nezir resûl değildir. Her nezir nebî değildir.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden FÂTIR Suresi - 24 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.