Sure sec
FÂTİHA-3 Tefsiri

FÂTİHA Suresi 3. Ayet-i Kerime Tefsiri

FÂTİHA-3 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allah'ın doksan dokuz esmasından ikisi, Rahmân ve Rahîm esmalarıdır. Allah'ın insan olarak yarattığı herkeste Allah'ın Rahmân esması tecelli eder. Allah'a inanmayan (ateist) bir kişi de Rahmân esm...
share on facebook  tweet  share on google  print  

FÂTİHA Suresi Âyet - 3 Tefsiri

 

الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

Er rahmânir rahîm(rahîmi).

Rahmân’dır, Rahîm’dir.

1.er rahmâni: Rahman esması ile tecelli eden
2.er rahîmi: rahîm esması ile tecelli eden, rahmet nurunun sahibi
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allah'ın doksan dokuz esmasından ikisi, Rahmân ve Rahîm esmalarıdır.

Allah'ın insan olarak yarattığı herkeste Allah'ın Rahmân esması tecelli eder. Allah'a inanmayan (ateist) bir kişi de Rahmân esmasından istifade eder. Allahû Tealâ insanların yaşamaları için bir atmosfer yaratmıştır; sularını, yiyeceklerini, gerekli hayvanları temin etmiştir; ihsanda bulunmuştur. Bunları yapan, Rahmân esmasıdır. Allahû Tealâ, o kişiye hayat verir, o da yaşar. Hangi günah seviyesinde olursa olsun bütün insanlar Allah'ın Rahmân esmasından faydalanırlar.
  • Rahmân esması herkes için geçerlidir. Kişi 3. basamakta Allaha ulaşmayı diledikten sonra 14. basamakta mürşidine ihsanla tâbî olur. Bu noktaya kadar Allahtan aldığı bütün ihsanlar Rahman esması ile kişiye ulaşır.
  • Rahîm esması ise, Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tâbî olduğu noktada kişiye tecelli etmeye başlar.
12/YÛSUF-53: Ve mâ uberriu nefsî, innen nefse le emmâretun bis sûi illâ mâ rahime rabbî, inne rabbî gafûrun rahîm(rahîmun).
Ve ben, nefsimi ibra edemem (temize çıkaramam). Muhakkak ki nefs, mutlaka sui olanı (şerri, kötülüğü) emreder. Rabbimin Rahîm esmasıyla tecelli ettiği (nefsler) hariç. Muhakkak ki Rabbim, mağfiret edendir (günahları sevaba çevirendir). Rahîm’dir (rahmet nurunu gönderen ve merhamet edendir).
Bütün bu ihsanlar ve bunların ötesi, Allah'ın Rahîm esmasıyla tecelli eder. Rahîm esmasıyla Allah'ın gönderdiği rahmetin, fazlın, salâvâtın kişinin iç dünyasında görev yapmasıyla kişi nefs tezkiyesi yapacaktır. Kişi daimî zikre ulaştığında Allah'ın verdiği herşey ni'met hüviyetiyle Rahîm esmasının standartlarını teşkil edecektir.
close tefsir menu

FÂTİHA Suresi Tefsiri

FÂTİHA Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.