Sure sec
FÂTİHA-2 Tefsiri

FÂTİHA Suresi 2. Ayet-i Kerime Tefsiri

FÂTİHA-2 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Hamd ve şükür Allah'a yapılan övgüdür. Allah'ın verdiklerinin karşılığında Allah'a yapılan senadır. teşekkür istikametinde kullanılır. Hamd, bu dünyanın Rabbine değil; üç asıl, üç onun karşıtı ola...
share on facebook  tweet  share on google  print  

FÂTİHA Suresi Âyet - 2 Tefsiri

 

الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

El hamdu lillâhi rabbil âlemîn (âlemîne).

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’adır.

1.el hamdu: hamd, övgü, sena, manevî ni'metlere şükür
2.lillâhi (li allâhi): Allah için, Allah'a
3.rabbi: Rab
4.el âlemîne: âlemler
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Hamd ve şükür Allah'a yapılan övgüdür. Allah'ın verdiklerinin karşılığında Allah'a yapılan senadır. teşekkür istikametinde kullanılır.

Hamd, bu dünyanın Rabbine değil; üç asıl, üç onun karşıtı olarak altı âlemi yaratan, yedinciyi de (yokluk) yaratmadan sahiplenen Allah'adır. Hamd, âlemlerin ötesini de ihtiva eder. Hamdin anlamı, şükrün anlamından çok daha geniş bir şuur taşır. Fizik âlemin ötesinden Allah'ın insanlara ulaştırdığı ne varsa hepsi hamdi gerektirir.

Allahû Tealâ'nın bu dünya üzerinde insanlara verdiği maddî ihsanlar için Allah'a şükredilir. Allah fizik âlemin fizik standartlarında herşeyi verir. İnsanlar, Allah'ın verdiği paraya, mala, evlere, çocuklara herşeye şükredecektir.

Kişi Allah'a ulaşmayı dilediğinde, Allah kişinin kalbinde olanları işitir, bilir ve görür. Görür görmez tecelliye başlar. Bu tecellinin vücuda getirdiği gözlerindeki mesturenin, basar hassasındaki gışavetin, kişinin kulaklarındaki vakranın, sem'î hassasının üstündeki , kalbindeki mühürün açılması, yine kalbindeki ekinnetin alınarak ihbatın konulması, kalbin nur kapısının Allah'a çevrilmesi, göğsünden kalbine nur yolunun açılması, huşûya ulaşması, Allah'ın kişiye gönderdiği rahmet ve fazl, hamdi gerektirir. Kişi mürşidine ulaştıktan sonra ona verilecek olan bütün ni'metler de hamdi gerektirir.

Allahû Tealâ'nın mürşide tâbiiyetten evvel verdikleri ihsan hüviyetindedir. Ne zamanki kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu bir ni'met olarak teşekkül ederse Allah'ın kişiye verdikleri ni'met adını alır. Yeni bir dizaynla artık mürşide tâbî olup başının üzerinde devrin imamının ruhu bulunan bir kişinin Allah'tan aldığı hediyelerin hepsinin adı rızkın ve ihsanın ötesine taşmıştır. Bunlar Allah'ın ni'metleridir.

Ni'metler, maddî ve manevî olarak ikiye ayrılır:
  • Manevî ni'metler için Allahû Tealâ'ya hamdedilir.
  • Maddî ni'metler için Allahû Tealâ'ya şükredilir.
close tefsir menu

FÂTİHA Suresi Tefsiri

FÂTİHA Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.